Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Статутний капітал ТОВ: що потрібно знати

Finance Business Service нагадує, що 17.06.2018 року набере чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Таким чином, відносно найпоширенішої організаційно-правової форми суб’єкта господарювання – товариства з обмеженою відповідальністю – найближчим часом відбудуться суттєві зміни.

Тобто створення товариства, формування статутного капіталу, включення та виключення учасників товариства, управління товариством і таке інше відбуватиметься за новими правилами?

У будь-якому випадку створення товариства не може бути здійснено без формування статутного капіталу. У нововведеннях формування статутного капіталу розбиралися фахівці Finance Business Service.

Як відомо, статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу товариства буде складатися з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України, і може додатково визначатися у відсотках. Новел щодо мінімального розміру статутного капіталу в Законі немає. Тобто питання встановлення мінімального та максимального розмірів статутного капіталу залежить від його учасників.

Слід звернути увагу на те, що визначення частки учасника у статутному капіталі у відсотках має відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

Дуже цікавим нововведенням є те, що у статуті товариства можна буде передбачити обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників. На практиці це означає, що розмивання часток у статутному капіталі шляхом внесення додаткових вкладів стане неможливим, і, таким чином, це служитиме додатковим захистом учасника від недобросовісної поведінки іншого учасника (учасників). Однак такі застереження у статуті можуть бути внесені, змінені або виключені виключно одностайним рішенням загальних зборів. Це є ще одним із видів захисту міноритарних учасників від посягання на їхні частки.

Вкладами, за рахунок яких здійснюється формування статутного капіталу, можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Якщо учасники (деякі учасники) вирішили здійснити вклад у негрошовій формі, то він у будь-якому разі повинен мати грошову оцінку, яка затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Якщо на сьогоднішній день статутний капітал має бути сформовано протягом року з моменту реєстрації товариства, то редакція нового Закону передбачає, що вклад має бути внесено протягом шести місяців із дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Напевно, надаючи право встановлювати у статуті строк внесення вкладів, законодавець мав на увазі, що цей строк не має перевищувати шість місяців, але таке текстуальне викладення норми, яке вона має в Законі, дає можливість встановлювати у статуті строк як менший, так і більший від шести місяців. При цьому рішення про визначення строку внесення вкладу до статутного капіталу має бути одностайним.

Що стосується збільшення статутного капіталу, то, як і раніше, здійснити це можливо лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі. Але Законом передбачається, що збільшення статутного капіталу може бути здійснено як за рахунок додаткових вкладів, так і за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

Зазнав змін і порядок зменшення статутного капіталу. Чинна редакція Цивільного кодексу України передбачає, що «рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням усім кредиторам товариства не пізніше триденного строку із дня його прийняття».

Законом же передбачається, що, по-перше, надсилається не рішення, а повідомлення про таке рішення, по-друге – таке повідомлення надсилається протягом 10 днів, по-третє – повідомлення надсилається лише тим кредиторам, вимоги яких до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

Перехідні положення Закону передбачають, що протягом року із дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом.

А тому Finance Business Service рекомендує звернути увагу на суттєві зміни, які відбудуться відносно створення та діяльності товариств із обмеженою відповідальністю, в тому числі й щодо вимог до статутного капіталу, та після набрання чинності зазначеним вище Законом привести свої статутні документи у відповідність із ним.