Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Регулювання діяльності Forex брокера в ЄС

Регулювання діяльності Forex брокера в ЄС Європейский парламент

Отримання дозволу на здійснення Forex діяльності на території країн-членів ЄС регулюється Директивою 2014/65 / ЄС, яку ще називають MiFID2, оскільки вона є новою редакцією Директиви «Про ринок фінансових інструментів» 2004/39 / EC (MiFID), і являє собою законодавчу основу єдиного регульованого ринку фінансових інструментів на території Євросоюзу. Це означає, що правила, встановлені цією Директивою є обов’язковими для двадцяти восьми країн-членів ЄС і трьох країн Європейської економічної зони.

Перш за все MiFID2 встановлює основні вимоги до роботи інвестиційних компаній (під інвестиційними компаніями в Директиві розуміються в т.ч. і фінансові брокери, тому далі по тексту будемо називати їх так) і умови отримання ними дозволу на діяльність в країнах ЄС.

Передбачається, що кожна країна ЄС повинна прийняти національне законодавство відповідно вимог MiFID2, положення якого не можуть бути більш жорсткими, ніж положення основної директиви. Разом з тим, MiFID2 регулює також порядок взаємодії органів, які контролюють даний ринок в кожній європейській країні, як між собою, так і з загальноєвропейськими спеціальними органами (ESMA – європейська служба з цінних паперів і ринків і EBA – європейська служба банківського нагляду).

Для початку роботи інвестиційної компанії на території ЄС необхідно подати до компетентного органу держави-члена ЄС, де вона (або її філія) зареєстрована, заявку на отримання дозволу (ліцензії) і комплект необхідних документів. Протягом двох днів після подачі заявки компетентний орган повинен надіслати повідомлення про отримання заявки, а протягом 6 місяців – про схвалення або відхилення заявки. У разі схвалення заявки компетентний орган видає дозвіл і вносить його у відкритий реєстр інвестиційних компаній, а також подає інформацію про нього в ESMA, яка в свою чергу вносить цю інформацію в свій загальний реєстр.

Слід зазначити, що відповідно до ст.6 Директиви такий дозвіл діє на території всього Євросоюзу і дає інвестиційній компанії право на надання послуг і здійснення своєї діяльності, передбачених дозволом, на території всього Євросоюзу за допомогою реалізації права на розміщення. При цьому інші держави-члени не мають права висувати жодних додаткових вимог до таких інвестиційних компаній. Однак для того, щоб реалізувати це право, інвестиційна компанія, вперше побажала надавати послуги або здійснювати діяльність на території іншої держави-члена, повинна представити в компетентні органи своєї держави походження наступну інформацію:

 1. Держава-член (або держави), в якому вона має намір вести діяльність;
 2. програму діяльності із зазначенням, зокрема, видів інвестиційних послуг і / або інвестиційної діяльності, а також допоміжних послуг, які вона має намір надавати на території таких держав-членів, в яких вона планує надавати послуги. У разі наміру використовувати агентів з продажу, заснованих на території своєї держави походження, необхідно повідомити також імена (найменування) даних агентів.

Далі компетентний орган держави походження повинен протягом одного місяця після отримання інформації передати її компетентному органу приймаючої держави, і після цього інвестиційна фірма може розпочати надання інвестиційних послуг і здійснення інвестиційної діяльності в приймаючій державі.

На жаль, процедура отримання дозволу не така проста, як може здатися на перший погляд. Компанія-претендент повинна відповідати численним вимогам, встановленим MiFID2, а саме:

До системи управління: ефективні організаційні та адміністративні програми, розподіл обов’язків, запобігання конфлікту інтересів, запобігання негативного впливу на інтереси клієнтів, регулярна оцінка фінансових інструментів;

До персоналу: навички, знання і досвід співробітників; досвід, репутація, кваліфікація, членів органу управління, а також достатність приділяється ними часу на виконання своїх обов’язків;

До внутрішньої документації: наявність політик і процедур надання послуг, політики винагороди осіб, що беруть участь в процесі надання послуг, політики безпеки і т.д;

До внутрішніх процедур: адміністративні, бухгалтерські процедури, механізми внутрішнього контролю, процедури оцінки інвестиційних ризиків і ризиків щодо систем безпеки обробки даних;

До системи безпеки: функціонування системи безпеки та ідентифікації засобів передачі інформації, несанкціонованого доступу до даних, забезпечення їх конфіденційності; забезпечення безпеки активів клієнтів;

До прозорості: компетентний орган влади повинен мати доступ до інформації та документів для контролю і нагляду за прийняттям управлінських рішень в інвестиційній компанії, а також мати інформацію про акціонерів, членів і їх частках в компанії; вся інформація про компанію, її послуги, фінансові інструменти, передбачувані інвестиційні стратегії, платформи виконання наказів, витрати і утримання (включаючи рекламну інформацію), передано справжнім і потенційним клієнтам, повинно бути справедливою, ясно, вірно і передано своєчасно.

Крім того, інвестиційна компанія обов’язково повинна бути учасником (членом) програми компенсації збитків інвесторів, передбаченої Директивою 97/9 / ЄС.

Для компаній, які надають прямий електронний доступ до торгової платформи (як у випадках з Forex) встановлюються додаткові вимоги щодо розробки ефективної системи контролю клієнтів, що користуються послугою, для виключення перевищення відповідних попередньо встановлених торгових і кредитних порогів, а також, запобігання торгових операцій, які можуть привести до створення ризиків для компанії або сприяти створенню збоїв в роботі ринку. Ще одна вимога – це наявність письмової угоди між брокером і клієнтом щодо основних прав і зобов’язань у зв’язку з наданням послуги, а також положення, згідно з яким брокер продовжує нести відповідальність в рамках MiFID2.

Держава-член має право вимагати від сторонньої компанії, яка має намір здійснювати діяльність на її території, заснувати філію. У цьому випадку така філія повинна отримати попередній дозвіл компетентних органів цієї держави-члена відповідно до таких умов:

 • надання послуг, для яких стороння компанія вимагає дозволу, вимагає дозволу та нагляду в третій країні, де заснована дана компанія, і вона має всі належні дозволи;
 • є угоди про співпрацю, що включають положення щодо обміну інформацією з метою збереження цілісності ринку та захисту інвесторів, а також про уникнення подвійного оподаткування стосовно доходу і капіталу, укладені між компетентними органами Держави-члена, в якому планується заснування філії, і компетентного органу нагляду третьої країни, в якій заснована компанія;
 • в розпорядженні філії є достатній початковий капітал;
 • призначено не менше однієї особи, відповідальної за керівництво філією, і кожна така особа виконує вимоги, встановлені для органів управління інвестиційних компаній;
 • компанія бере участь в програмі виплати компенсації інвесторам, схваленої або визнаною відповідної Директиви EC.

Що стосується мінімальних вимог до капіталу то, в залежності від виду діяльності, він повинен складати:

 • 125 000 для інвестиційних компаній, які є власниками засобів своїх клієнтів і проставляється наступні послуги:
  • Прийом та передача замовлень інвесторів щодо фінансових інструментів;
  • Виконання замовлень інвесторів щодо фінансових інструментів;
  • Управління індивідуальними портфелями інвестицій та фінансовими інструментами.
 • Держави-члени можуть встановлювати зниження мінімальних вимог щодо статутного капіталу до 50 000 Євро для інвестиційних компаній, які не є власниками засобів своїх клієнтів і не здійснюють операції за свій рахунок або під гарантію твердих зобов’язань;
 • 730 000 Євро для інших інвестиційних компаній.

При виборі європейської юрисдикції для інвестиційної компанії або її філії найбільш важливими критеріями будуть розмір податку на прибуток, розмір щорічної ліцензійної плати, а також Складність процедур і звітність, які встановлюються на національному рівні.

У разі, якщо Вас зацікавив даний матеріал, Ви можете звернутися за консультацією до наших юристів в будь-який зручний для Вас час.

Автор: Олена Кутова
старший юрист компанії Finance Business Service
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777