Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Зміни у порядку виплат дивідендів акціонерними товариствами

Зміни у порядку виплат дивідендів акціонерними товариствами Виплата дивідендів

27 травня 2016 р. вступив в дію Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів, який затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 № 391.

Зокрема, на відповідних загальних зборах акціонерів визначається конкретний спосіб виплати дивідендів щодо всього випуску акцій акціонерного товариства – через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

Здійснення виплати дивідендів акціонерним товариством відбувається шляхом виплати усієї суми в повному обсязі або частками, звісно, якщо це передбачено загальними зборами акціонерів або наглядовою радою товариства.

Одночасно, у випадку прийняття рішення акціонерним товариством щодо виплати дивідендів частками, то виплата здійснюються пропорційно та одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів.

 1. Стосовно виплати дивідендів безпосередньо акціонерам.
 2. Виплата дивідендів, на які мають право акціонери, а саме перерахування відповідних сум коштів усім акціонерам здійснюється шляхом переказу коштів на рахунки акціонерів протягом відповідного строку та дати, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів. Однак загальними зборами може бути прийнято рішення про виплату дивідендів у коротший строк.

  Додатково, якщо в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів відсутня інформація про банківські рахунки то переказ коштів може здійснюватись шляхом поштових переказів на адреси акціонерів.

  Крім того, якщо акціонер протягом шестимісячного строку встановленого законом або іншого терміну визначеного загальними зборами, а також протягом трьох робочих днів з дня спливу таких строків не звернувся до акціонерного товариства стосовно виплати дивідендів, то належні йому кошти грошові кошти будуть направлятися до депозитарної системи України, де залишатимуться до моменту їх виплати.

 3. Стосовно виплати дивідендів через депозитарну систему України.

  Умовно виплати дивідендів через депозитарну систему можна поділити на такі етапи:

  1. Зарахування коштів акціонерним товариством на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;
  2. Надання центральним депозитарієм відповідного розрахункового документу до Розрахункового центру щодо переказу коштів на грошові рахунки депозитарних установ (банки, або інші установи які надають послуги із зберігання цінних паперів, відкриття та ведення відповідних рахунків).
  3. Депозитарними установами видається розпорядження про виплату дивідендів.
  4. Здійснення виплат дивідендів депозитарними установами.
 4. Додатково зазначимо, що виплата дивідендів може здійснюватись також іншим особам, які мають право на отримання дивідендів, за умови отримання відповідних документів (оригіналів чи копій), які засвідчують право такої особи на отримання дивідендів.

  Виходячи з вищевикладеного, можна прийти до висновку, що дані зміни дають змогу акціонерним товариствам самостійно обирати зручний для себе спосіб виплати дивідендів акціонерам, що є позитивним кроком в процесі розвитку українського бізнесу.

  Автор: Сергій Панов
  керуючий партнер Finance Business Service
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777