Бізнес в Ірландії


Ірландія стабільно займає стійкі позиції у світових рейтингах, будь то перелік країн, ранжируваних у відповідності з легкістю ведення бізнесу (13 місце, 2015 рік) чи простотою реєстрації підприємства (19 місце, 2015 рік). Більше того, у 2013 році журнал Forbes визнав цю країну найкращою для підприємців, що цілком закономірно, адже Ірландія вигідно вирізняється серед більшості своїх конкурентів завдяки економічні та політичній стабільності, прогресивному законодавству, великій кількості висококваліфікованих професіоналів та гнучкій системі оподаткування.

Сприятливий бізнес-клімат дозволив залучити інвестиції найбільших міжнародних компаній та зацікавити чимало перспективних стартапів, що дало Ірландії можливість заробити репутацію технологічного центру. Уряд активно підтримує конструкторські та науково-дослідницькі розробки, стимулює розвиток інноваційних технологій. На сьогодні до найважливіших галузей економіки цієї держави належать IT-технології, фармацевтична промисловість, виробництво медичного обладнання, електроніка та інжиніринг .

Остання чверть століття відзначилася в Ірландії справжнім економічним і технологічним бумом, який дозволив країні посісти провідні позиції в ЄС у сфері високих технологій та фінансових послуг, а також стати важливою сполучною ланкою між Європою та Америкою. Саме тут перетинаються безліч великих міжнародних грошових потоків. Світова економічна криза 2008-2009 років уповільнила, але не зупинила інтенсивний розвиток цієї країни, і сьогодні Ірландія є стратегічно важливим плацдармом для іноземних компаній, що бажають вийти на світовий ринок.

Ірландія ідеально підходить для високовартісного виробництва. Фармацевтика, біотехнології, медична техніка ІКТ, торгівля, споживацькі та промислові товари, розваги, цифрові медіа та фінансові послуги – ці сектори виробництва є основою промисловості країни.

Правова система Ірландії

Ірландія – одна з найбільш незалежних частин Сполученого Королівства. Статус домініона (тобто фактично автономної держави) республіка отримала ще на початку минулого століття. У 1949 році вона проголосила незалежність та повідомила про вихід із британської Співдружності, а вже в 70-х роках увійшла до складу Європейської економічної спільноти. Законодавчі акти Ірландії базуються на системі англійського «загального права» (Common Law). Функціонування ірландських фірм регламентує Закон про компанії (Companies Act) 1963 та 1990 років, включаючи доповнення та підзаконні акти 1963-2012 років. Діяльність ірландських партнерств регламентується Limited Partnership Act 1890 to 1907.

Переваги Ірландії

Республіка чудово підійде тим, хто веде міжнародну комерційну діяльність або працює у сфері IT-послуг.
Ірландське партнерство (LP) може виступати альтернативою англійським і шотландським партнерствам, оскільки, у порівнянні з останніми, інформація про бенефіціарів компаній в Ірландії не знаходиться у відкритому реєстрі.
Ірландія входить до складу ЄС, що дозволяє використовувати переваги, зазначені в Директивах Євросоюзу.
У країні передбачено можливість реєстрації за ПДВ для торгівлі з ЄС.
рландія вважається першою країною у світі за залученням інвестицій з точки зору якості та ефективності та найкращою країною у Західній Європі для вкладення інвестицій.
Ірландія пропонує фактично необмежені можливості для динамічного росту та розвитку бізнесу.
Міжнародні угоди Ірландії у податковій сфері
Угоди про уникнення подвійного оподаткування підписано з такими країнами:
Австралія Австрія Албанія Арменія Бахрейн Білорусь Бельгія
Болгарія Боснія і Герцеговина Ботсвана Великобританія Угорщина В’єтнам Німеччина
Гонконг Греція Грузія Данія Єгипет Замбія Ізраїль
Індія Ісландія Іспанія Італія Казахстан Канада Катар
Кіпр Китай Корея Кувейт Латвія Литва Люксембург
Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди
Нова Зеландія Норвегія ОАЕ Пакистан Панама Польща Португалія
Росія Румунія Саудівська Аравія Сербія Сингапур Словаччина Словенія
США Таїланд Туреччина Узбекистан Україна Фінляндія Франція
Хорватія Чорногорія Чехія Чилі Швейцарія Швеція Естонія
Эфіопія ЮАР Японія
Типи компаній в Ірландії
Для ведення бізнесу в Ірландії використовують наступні види підприємств:
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю (Private Company Limited by Shares) – аналог LTD;
Партнерство з обмеженою відповідальністю (Limited Partnership, LP).
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю (LTD):

• Статутний фонд – стандартний розмір складає 100 євро, і сплачувати його не обов’язково. • Припустимі виключно іменні акції, що не підлягають вільному відчуженню. • В LTD має бути не менше одного директора, причому директорами можуть бути лише фізичні особи, резиденти ЄС (юридичні особи на цю посаду не призначаються). Якщо призначаються двоє чи більше керівників, один має бути резидентом ЄС (номінал), інші – реальні керівники. • Акціонерів має бути не менше одного (фізичні/юридичні особи), і їх резидентність не має значення. • Секретар у LTD відповідальний за реєстр акціонерів компанії, його посада обов’язкова, і в будь-якому випадку це має бути резидент республіки.
• Юридична адреса відкритої фірми має бути в межах держави. • Відомості про директорів та акціонерів зберігаються у відкритому доступі. • Компанії повинні вести реєстр бенефіціарів та зберігати його за місцем реєстрації, не подаючи у відкритий доступ. • LTD щорічно подають статистичний та фінансовий звіти. Перша статистична звітність надається через 6 місяців після реєстрації підприємства.Також протягом 9 місяців після завершення податкового періоду (в Ірландії це 12 місяців) компанії зобов’язані подавати податкову декларацію. • ПДВ декларації фірми подають щоквартально.
Партнерство з обмеженою відповідальністю (LP):

• В LP немає стартового статутного фонду. • Засновники – мінімум двоє фізичних або юридичних осіб будь-якої резидентності, які виступають партнерами. Призначається не менше одного генерального партнера та одного партнера з обмеженою відповідальністю. Генеральний партнер відповідає за зобов’язання фірми у повному обсязі, а партнер із обмеженою відповідальністю – лише відповідно до своєї частки в LP. Для спрощення реєстрації рекомендуємо призначати в якості одного партнера фізичну особу, другого – юридичну особу. • Функції директора зазвичай виконує генеральний партнер. • LP засновується підписанням партнерської угоди (обов’язково реєструється в Реєстрі компаній Ірландії). • Посада секретаря не потрібна.
• Всі ірландські партнерства повинні мати юридичну адресу в Республіці Ірландія. • Партнерства звільняються від щорічного подання фінансового звіту та проходження аудиту. Якщо бізнес в Ірландії не ведеться та партнери знаходяться за межами держави, обов’язково подається нульова податкова декларація. • Партнери-нерезиденти не мають права на отримання свідоцтва про статус податкового резидента Ірландії. На них також не поширюється дія угод про уникнення подвійного оподаткування. • Податковий номер LP не видається автоматично, його необхідно запитувати додатково. Строк отримання – близько місяця після отримання державними органами відповідного запиту.
Партнерства Ірландії не вважаються окремими юридичними особами, тобто власниками капіталу юридично є не вони самі, а їхні партнери. Хоча на практиці це не заважає їм вільно вести бізнес як із країнами Європи, так і з Великобританією. LP в Ірландії звільнені від оподаткування, тобто прибуток компанії розподіляється між партнерами, які сплачують податок у країні своєї реєстрації. Якщо партнери – нерезиденти Ірландії та прибуток отримано з-за кордону, податок в Ірландії вони не сплачують.
Оподаткування в Ірландії
Згідно загальному правилу, юридична особа є податковим резидентом Ірландії, якщо управління та контроль над її діяльністю здійснюється на території країни. Також, якщо компанія зареєстрована в Ірландії, вона є її податковим резидентом. Однак із даного правила є один важливий виняток, закріплений Finance Act 2014: якщо, згідно положенням Угоди про уникнення подвійного оподаткування з іншою країною, ірландська компанія вважається податковим резидентом цієї країни, то вона не визнається резидентом Ірландії.
Податок на прибуток (корпоративний податок)
Податок на прибуток (корпоративний податок) від торгівельної діяльності в Ірландії складає 12,5%. Критеріями застосування ставки 12,5% є наступні (застосовуються разом):
• Компанія повинна мати реальну присутність в Ірландії, з офісом та працівником(-ами), що виконує (-ють) ключові функції з управління компанією. • Директор має бути резидентом Ірландії. • Компаніє повинна бути здатна продемонструвати, що функціонує самостійно без постійного звернення до
іноземної материнської компанії з метою отримання інструкцій, рішень та вказівок з рутинних питань. • Засідання Ради директорів, на яких приймаються ключові рішення щодо компанії, мають проводитися на території Ірландії та бути формально задокументовані.
ПДВ
Ірландська компанія зобов’язана зареєструватися в якості платника ПДВ, якщо її річний обіг у відношенні товарів перевищує 75,000 євро, а у відношенні послуг - 37,500 євро.
• Стандартна ставка ПДВ в Ірландії складає 23% та застосовується з 1 січня 2012 року. • Ставка 13,5% застосовується у відношенні угод із землею та нерухомістю, короткотермінової оренди автомобілей, реалізації деяких видів палива, ремонтних та будівельних робіт. • Ставка 9% застосовується у відношенні газет та
інших періодичних видань, ресторанного бізнесу, перукарських послуг, кінотеатрів, музеїв, картинних галерей тощо. • Ставка 4,8% застосовується у відношенні тваринництва та прокату коней. • Ставка 0% застосовується у відношенні експорту товарів, книг, стоматологічних послуг, одягу та взуття для дітей.
Трансфертне ціноутворення
Законодавство про трансфертне ціноутворення в Ірландії розроблено у відповідності з рекомендаціями, прийнятими ОЕСР.
Особи визнаються взаємозалежними у випадку, якщо частка прямої чи опосередкованої участі однієї особи в іншій складає понад 50%.
Методами, що застосовуються для визначення ринкової ціни між взаємозалежними особами, є загальні методи, розроблені ОЕСР.
Згідно з існуючими рекомендаціями державних органів Ірландії, документація, щомістить інформацію про трансфертні угоди, має бути підготовлена до момента подання щорічної податкової декларації.
Документація з контрольованих угод надається податковим органам протягом 21 дня після надходження відповідного запиту. Вимоги щодо обов’язкового надання такої інформації разом із податковою декларацією відсутні.
Документація щодо контрольованих угод має бути підготовлена англійською та ірландською мовами.
Правила CFC (Controlled Foreign Companies) в Ірландії
Відсутні
Валютний контроль в Ірландії
Відсутній