Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Ліквідація компанії у Великобританії

Ліквідація компанії у Великобританії

Ліквідація є вирішальною главою для багатьох компаній. Процес ліквідації є тривалим та складним, але законодавча система Великобританії зробила цей процес максимально спрощеним. У цьому блозі ми розглянемо строки та процес ліквідації компаній LP та LTD у Великобританії.

Існують безліч видів ліквідації компаній у Великобританії, але у цьому блозі ми поговоримо виключ-но про добровільну ліквідацію.

Отже, існують 2 види добровільної ліквідації:

  • добровільна ліквідація членів (MVL) – здійснюється директором та оформлюється у формі нота-ріально завіреної заяви. Даний вид ліквідація може відбутися у тому випадку, коли Компанія не має жодних боргів та її учасники впевненні, що при ліквідації компанія зможуть погасити усі борги та ви-конати боргові зобов’язання перед кредиторами за звітний період.
  • добровільна ліквідація кредиторів (CVL) – здійснюється у тому випадку коли компанія не може погасити свої власні борги або виконати боргові зобов’язання перед кредиторами за звітний період.

Між MVL і CVL існує тільки одна істотна різниця – це можливість учасників погасити борги компанії. Якщо учасники планують провести MLV, а ліквідатор вирішив, що компанія не володіє достатньою кількістю активів, щоби погасити свої борги, які зазначені у статутній декларації за звітний період, тоді процес ліквідації автоматично переходить з MLV до CVL.

Процес ліквідації ЛТД

Ліквідація починається з моменту, коли члени на загальних зборах приймають спеціальну резолю-цію про добровільне припинення діяльності компанії. Директор компанії розробляє статутну декла-рацію про платоспроможність протягом 5 тижнів до ухвалення рішення про ліквідацію компанії.

У статутній декларації зазначається, що директор провів повне розслідування справ компанії і прийняв рішення, що компанія зможе погасити свої борги протягом 12 місяців від початку ліквідації. Декларація включає звіт про активи та зобов’язання компанії на поточну дату перед поданням.

Після прийняття спеціальної резолюції, компанія публікує повідомлення про прийняття спеціальної резолюції в Урядових вісниках (Лондона, Белфаста та Единбургу) протягом 14 днів з моменту прий-няття резолюції. Публікація повідомлення до Урядового вісника залежить від юридичної адреси компанії, де буде здійснюватися ліквідація. Також компанія надсилає копію декларації та спеціальну резолюцію до Британського Реєстру юридичних осіб (Companies House), (далі- Реєстр) протягом 15 днів.

Після публікації повідомлення про ліквідацію компанії, директор зобов’язаний підготувати ліквіда-ційний баланс (Statement of Affairs) та надіслати його кредиторам для розгляду. При призначенні ліквідатора до компанії, директор зобов’язаний надати будь-яку інформацію, яка буде необхідна ліквідатору.

Ліквідатор

Ліквідатор залучає всі активи компанії та розподіляє їх між кредиторами та акціонерами. Про-тягом 14 днів після призначення, ліквідатор публікує повідомлення про своє призначення до ком-панії в Урядових вісниках та повідомляє Реєстр. Також при добровільній ліквідації Ліквідатор може повідомити про своє призначення у інший спосіб, якщо це буде доцільно для ліквідації.

Ліквідатор надсилає Ліквідаційний баланс до Реєстру протягом 5 робочих днів після прийняття рішення.

Заключний етап ліквідації

На заключному етапі, ліквідатор відправляє звіт про процес ліквідації до Реєстру кожні 12 місяців. Звіт про хід ліквідації має охоплювати 12-місячний звітний період, починаючи з дати призначення ліквідатора, а у випадків CVL – кожні 12-місяців до повної ліквідації компанії. Після цього, як компанія погасить усі свої борги, ліквідатор надсилає фінальний звіт до Реєстру. Компанія вважатиметься офіційно лік-відованою тільки з того моменту коли Реєстр отримає фінальний звіт від ліквідатора.

Процес ліквідації LP

Процес Ліквідація LP є досить схожим з LTD, але тут існують свої нюанси.

Ліквідація LP розпочинається з моменту, коли її члени приймають рішення про ліквідацію компанії та зазначають таке рішення в угоді про партнерство. У разі відсутності такого рішення або іншого поло-ження що визначало б початок ліквідації, такий намір приймається рішенням більшості членів LP. Рішення публікується в Урядових Вісниках (в залежності від юридичної адреси LP) протягом 14 днів, а в Реєстрі протягом 15 днів після прийняття рішення про ліквідацію. Якщо це Шотландське LP, то рі-шення про ліквідацію надсилається до Реєстру та до Accountant in Bankruptcy (AIB) протягом 15 днів після прийняття рішення членами партнерства.

У статутній декларації зазначається, що призначені члени партнерства провели огляд всіх справ LP і володіють достатньою кількістю коштів для погашення своїх боргів перед кредитором протягом 12 місяців з моменту початку ліквідації. Декларація включає перелік всіх активів компанії та зобов’язан-ня LP на останню можливу дату до подання декларації.

Паралельно з цим, скликаються збори кредиторів протягом 14 днів після прийняття рішення про ліквідацію. Повідомлення про скликання зборів надсилається кредиторам щонайменше за 7 днів до засідання. Крім цього, учасники LP зобов’язані підготувати ліквідаційний баланс (Statement of Affairs) та призначити на засіданні своїх представників, які будуть брати участь та голосувати на засіданнях за всіх учасників LP.

Ліквідатор

Ліквідатор публікує повідомлення про своє призначення у компанію в Урядових Вісниках. Якщо ліквідація є добровільною за рішенням учасників LP, то у такому випадку ліквідатор також пові-домляє місцеву газету у районі/місті, де LP здійснював свою основну комерційну діяльність

При призначенні ліквідатора, представники від учасників LP зобов’язані надати ліквідатору, лік-відаційний баланс та інші документи необхідні ліквідатору.

Основні обов’язки ліквідатора – це дослідження усього майна яке належить LP та проведення процесу розподілу активів між кредиторами LP. Залишкові активи які не були розподіленні між кредиторами, розподіляється між учасниками LP.

Заключний етап ліквідації

У зв’язку з прийняттям нових змін до процесу ліквідації, заключний етап ліквідації буде проходити наступним чином:

– Якщо ліквідація розпочалася перед 5 квітням 2010 року, ліквідатор надсилає звіт про прибут-ки та видатки у LP протягом 12 місяців ліквідації до Реєстру. Після цього ліквідатор надсилає зазначений звіт кожні 6 місяців до Реєстру до поки LP не буде повністю ліквідована.

– Якщо ліквідація розпочалася після 6 квітня 2010 року, ліквідатор надсилає ліквідаційний звіт протягом 12 місяців ліквідації до Реєстру. Після цього ліквідатор надсилає зазначений звіт ко-жні 12 місяців до Реєстру, до поки LP не буде повністю ліквідована.

При заключному етапі ліквідації Шотландського LP, ліквідатор надсилає ліквідаційний баланс, звіт про прибутки та видатки протягом 12 місяців ліквідації до AIB. Після цього ліквідатор надсилає лікві-даційний баланс кожні 6 місяців до Реєстру, до поки Шотландське LP не буде повністю ліквідоване.

Остаточна ліквідація

Нові зміни також стосуються процесу остаточної ліквідації LP, а саме:

– Для ліквідації, що розпочалася перед 5 квітням 2010 року, ліквідатор представляє звітний до-кумент на заключній зустрічі кредиторів та членів LP. Ліквідатор публікує час і місце прове-дення заключного засідання в Урядових Віснику за місяць до такого проведення. Після закін-чення останнього засідання LP, ліквідатор має надіслати протягом тижня фінальний звіт про останнє засідання LP до Реєстру.

– Для ліквідації, яка розпочалася після 6 квітня 2010 р., ліквідатор представляє всебічний звіт про роботу LP до останнього засідання кредиторів та членів LP, також ця зустріч має бути опублікованою в Урядових вісниках протягом місяця перед скликанням останнього засідання кредиторів. Протягом одного тижня після останнього засідання, ліквідатор надсилає фіналь-ний звіт із прикріпленим звітом про хід останнього засідання до Реєстру.

Якщо всі етапи, які були згадані вище були дотримані, то компанія може вважатися офіційно ліквідо-ваною.

Однак, якщо у LP немає активів або кредиторів, тоді немає необхідності у проведенні ліквідації. Та-кож, якщо компанія припинила свою комерційну діяльність протягом 3 місяців і залишається у не активному стані, можна подати заяву про її розпуск використовуючи форму DS01, яка знаходиться на сайті Британського Реєстру Юридичних осіб.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777