Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Нове валютне регулювання в Україні

Нове валютне регулювання в Україні

З 7-го лютого 2019 року ми чекаємо на абсолютно нову філософію валютного регулювання в Україні, адже вступає в дію ЗУ «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII. На перший погляд, цей довгоочікуваний закон проникнутий ароматом свободи та безмежних можливостей кожного на валютному ринку. Україна нарешті вирішила звернутись до європейських стандартів також і в цій сфері. Визначаються такі основні принципи валютного регулювання, як:

 • право фізичних і юридичних осіб відкривати рахунки у фінансових установах інших держав;
 • право фізичних та юридичних осіб – резидентів придбавати валютні цінності, активи за кордоном, переміщувати через митний кордон України валютні цінності;
 • ризик-орієнтованість валютного регулювання (всі засоби мають бути розумними, виправданими та обмеженими у часі);
 • гнучкість валютного курсу тощо.

Акцент ставиться на тому, що віднині валютні операції здійснюються без обмежень, крім випадків чітко визначених та врегульованих законодавством України.

В свою чергу НБУ зосередився на деталях реалізації згаданих вище принципів та розробив аж 7 постанов, спрямованих на ефективну реалізацію зазначеного закону.

Пропонуємо окреслити основні моменти нового законодавства, що точно можуть вплинути на ваш бізнес.

РОЗРАХУНКИ.

Розрахунки на території України в іноземній валюті можливі лише в чітко визначених випадках (операції зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків у результаті здійснення іноземних інвестицій; операції банків та на підставі банківських ліцензій тощо).

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:

 1. Граничний строк розрахунків за зовнішньоекономічними операціями збільшується до 365 календарних днів. При цьому операції, які визначені як незначні (наразі менше ніж 150 000 гривень), взагалі не підпадають під валютний контроль.
 2. До зовнішньоекономічних операцій, що розпочалися до 7.02.2019 року буде також застосовуватися строк 365 календарних днів. При цьому, якщо строки були вже порушені до 07.02.2019 року, залишаються незмінними.
 3. Скасовується такий вид санкції за порушення валютного регулювання, як припинення зовнішньоекономічної діяльності.
 4. Обов’язковий продаж інвалютної виручки становить 50% від загальної суми виручки.
 5. Юридичні особи отримують право перераховувати за кордон на свої рахунки до 2 млн євро на рік. Банк, що обслуговує таку юридичну особу, до проведення відповідної валютної операції надсилає електронний запит НБУ для перевірки ліміту свого клієнта.
 6. Продовжує діяти обмеження репатріації дивідендів за кордон в іноземній валюті на суму в 7 млн євро на місяць.
 7. Забороняється надання кредитів (позик) в гривні нерезидентам.
 8. Зберігається валютний нагляд за операціями взаємозаліку зобов’язань.

Відповідальність юридичних осіб при порушенні валютного законодавства:

Згідно з новим законом до компаній може застосовуватися штрафна санкція у розмірі 100 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства. Санкцію наразі буде застосовувати Державна Фіскальна Служба.

Також, при порушенні резидентами України строку розрахунків за зовнішньоекономічними операціями нараховується пеня за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за контрактом у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на день виникнення заборгованості. Сумарний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопостаченого товару).

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

 1. Фізичні особи можуть переміщувати за кордон суму меншу еквіваленту 10 000 євро без її декларування.
 2. Спрощується валютний нагляд за операціями купівлі та переказу іноземної валюти до 150 тис. грн в еквіваленті.
 3. Передбачена можливість онлайн-купівлі фізичними особами іноземної валюти та банківських металів в межах 150 тис. грн в еквіваленті на день.
 4. Фізична особа може перераховувати на власний рахунок за кордон до 50 тисяч євро включно на рік.

Відповідальність фізичних осіб при порушенні валютного законодавства:

Тут ми маємо справу з відповідальністю:
 • за порушення порядку проведення розрахунків,
 • порушення правил про валютні операції,
 • ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій або громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей,
 • незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Відповідальність за зазначені порушення валютного законодавства встановлюється досить значною та може боляче вдарити по гаманцю фізичної особи. Наприклад, у випадку виявлення незаконного використання банківського рахунку за кордоном, фізична особа, яка вже притягалась до відповідальності протягом року, може бути оштрафована від 51 000 до 85 000 грн.

Які висновки можна зробити з нового законодавства? В першу чергу зазначимо, що спроба лібералізації валютного регулювання в Україні є очевидною. Змінюються самі підходи до ключових валютних операцій. Так, індивідуальні ліцензії на перерахування коштів за кордон замінюються е-лімітами, реєстрація договорів позик з нерезидентами – на внесення в спеціальну систему АІС облікового запису про кредит, валютний контроль замінюється на валютний нагляд. Більше того, прямо декларуються свобода та право відкривати рахунки за кордоном і перераховувати на них кошти.

При цьому певні моменти залишаються без змін. Одним із таких важливих не лібералізованих питань залишився валютний нагляд при зарахуванні однорідних вимог при експортних операціях. Так, допоки діє обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті, банк не має права завершити валютний нагляд при зарахуванні зустрічних однорідних вимог, якщо розрахунки здійснюються у валюті 1 групи класифікатора іноземних валют або їх сума в межах одного контракту перевищує 500 000 доларів США. Фактично, залишається заборона на зарахування зустрічних однорідних вимог для експортних операцій.

І нарешті, певний скепсис викликає дозвіл НБУ запроваджувати нехай і тимчасові, але обмеження валютних операцій, що може знову призвести до ускладнення зовнішньоекономічної діяльності.

Отже, тільки час покаже, наскільки ми наблизились до європейських стандартів, а поки що валютним операціям оголошується зелене світло.

Спеціалісти компанії Finance Business Service готові проконсультувати Вас з усіх питань валютного законодавства України.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777