Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

ЗАКОНОПРОЕКТ ГОНКОНГУ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗА КОРДОНОМ

ЗАКОНОПРОЕКТ ГОНКОНГУ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗА КОРДОНОМ

Уряд Гонконгу опублікував законопроект про зміни у податковому законодавстві, ввівши податок на прибуток багатонаціональних підприємств із іноземних джерел, який наразі звільнений від оподаткування.

Законопроект створює новий режим звільнення від оподаткування доходів із іноземних джерел (FSIE), який дозволить звільнення від податків для певного пасивного доходу з іноземних джерел, а саме відсотків, дивідендів, доходів від продажу акцій або часток участі в капіталі (прибутку від продажу) та інтелектуальної власності (IP) дохід, отриманий у Гонконгу відповідними багатонаціональними підприємствами (підприємствами багатонаціональних компаній) за дотримання певних умов звільнення.

Законопроект підтримує принцип територіального джерела оподаткування Гонконгу у тому сенсі, що визначення джерела прибутку не торкнеться нового режиму. Відповідно до нового режиму, платники податків, як і раніше, можуть бути звільнені від сплати податку щодо зазначеного пасивного доходу з іноземних джерел, отриманого в Гонконгу, якщо вони мають суттєву економічну присутність у Гонконгу.

Новий режим FSIE запровадить вимогу щодо економічної присутності для захисту від можливого використання податкової системи Гонконгу підставними компаніями для досягнення подвійного оподаткування пасивного доходу із іноземних джерел.

FSIE поширюватиметься лише на компанії MNE (MNE, Multinational Enterprise), які займаються торгівлею, професійною діяльністю чи бізнесом у Гонконгу. Фізичних осіб та місцевих компаній новий режим не торкнеться. Згідно з новим режимом багатонаціональні корпорації, які бажають отримати податкове звільнення щодо відсотків, дивідендів та прибутку від продажу активів з іноземних джерел, повинні відповідати вимогам про економічну присутність, найнявши достатню кількість кваліфікованих співробітників та понісши адекватні операційні витрати в Гонконгу. До багатонаціональних корпорацій, що є виключно акціонерною компанією, застосовуватиметься вимога щодо скорочення економічної присутності, що включає лише володіння та управління частками участі та дотримання вимог корпоративного законодавства Гонконгу до подання заявок.

Щодо доходів від інтелектуальної власності, отриманої за кордоном, платники податків повинні дотримуватись вимог про взаємозв’язок, оприлюднених Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо пільгових податкових режимів для інтелектуальної власності, відповідно до яких звільнення від податків буде значною мірою прив’язане до відповідних досліджень (R&D) витрати, що належать до кваліфікованого активу ІС.

Щоб пом’якшити можливе подвійне оподаткування, буде запроваджено низку заходів:

 • Режим звільнення від оподаткування як альтернатива вимозі щодо економічної сутності, щоб полегшити платникам податків, які отримують дивіденди та прибутки від реалізації з іноземних джерел, вимагати звільнення від оподаткування; і
 • Податкові пільги для платників податків, які сплатили податки за межами Гонконгу щодо зазначеного доходу з іноземного джерела, включаючи податки, сплачені в юрисдикціях, які не уклали податкову угоду з Гонконгом.

Крім того, щоб мінімізувати тягар дотримання законодавства та підвищити податкову впевненість, буде застосовано сприятливий для бізнесу чотиристоронній підхід:

 • Спрощені процедури звітності, які вимагають лише важливої ​​інформації високого рівня та декларацій у податковій декларації, щоб продемонструвати відповідність вимогам щодо економічної сутності та, отже, мінімізувати тягар дотримання;
 • Попередні рішення Департаменту внутрішніх доходів (IRD) щодо відповідності вимогам економічної сутності, дійсні протягом п’яти років, щоб забезпечити більшу податкову визначеність;
 • Адміністративні вказівки з ілюстративними прикладами, які будуть завантажені на веб-сайт IRD після публікації законопроекту, щоб допомогти визначити податкові зобов’язання, забезпечуючи більшу податкову прозорість; і
 • Спеціальний підрозділ у IRD для надання технічної підтримки платникам податків і відповідей на запити, щоб допомогти з дотриманням законодавства.

Щоб допомогти підготуватися до запровадження нового режиму після опублікування законопроекту, платники податків, яких торкнеться новий режим, можуть подати заявку на отримання «висновку Уповноваженого» щодо їх відповідності вимогам економічної сутності як перехідний захід після опублікування законопроекту і звернутися до конкретних вказівок на веб-сайті IRD, щоб краще визначити податкові зобов’язання.

Режим FSIE підтримуватиме конкурентоспроможність Гонконгу. Особливості включають:

 • Орієнтація лише на чотири типи пасивного доходу з іноземного джерела, тоді як активний дохід з іноземного джерела не охоплюється;
 • Охоплює лише багатонаціональні підприємства, причому окремі місцеві компанії та суто місцеві групи не підпадають під дію режиму;
 • Звільнення доходу з іноземного джерела від оподаткування, якщо вимога щодо економічної сутності (застосовна до відсотків, дивідендів і прибутку від вибуття) або вимога зв’язку (для доходу від інтелектуальної власності) задовольняються, без необхідності розглядати, чи підлягав такий дохід податок в іншому місці;
 • Надання додаткового шляху для MNE, які отримують дивіденди з іноземних джерел і прибутки від реалізації, вимагати звільнення від податків і мінімізувати свій податковий тягар через режим звільнення від участі; і
 • Дозволити платникам податків вимагати податкових пільг щодо іноземного податку, сплаченого на дивіденди, отримані з іноземного джерела, і пов’язаний з ними базовий прибуток відповідно до сприятливого для бізнесу підходу «скрізного огляду», що додатково зменшить можливість подвійного оподаткування та, отже, податковий тягар для внутрішніх сфер діяльності платників податків.

Наразі законопроект перебуває на розгляді Законодавчої ради Гонконгу, і очікується, що він набуде чинності у 2023 році.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777