Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

НБУ доопрацював порядок ліцензування валютних операцій

НБУ доопрацював порядок ліцензування валютних операцій

Постановою Правління НБУ “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (№ 45 від 26.04.2018 р.) вдосконалено порядок ліцензування валютних операцій. Нововведення стосуються бізнесу, населення та банків. Зміни було внесено до наступних документів:

 • Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам № 270 від 17.06.2004 р.;
 • Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України (№ 485 від 14.10.2004 р.);
 • Положення про функціонування автоматизованої інформаційної системи НБУ “Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій” (№ 54 від 15 червня 2017 р.).

Одна зі змін – спрощення порядку видачі електронних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій. До переліку документів, необхідних для отримання таких ліцензій, додано документи, що стосуються результатів підприємницької діяльності чи продажу рухомого та/або нерухомого майна, в якості можливого варіанту підтвердження джерел походження коштів. Це можуть бути податкові декларації про майновий стан і доходи/податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, договір про продаж рухомого та/або нерухомого майна тощо. Затверджено, що фізичні особи можуть отримати електронну ліцензію незалежно від того, чи мають вони статус підприємця, за умови, що валютні операції здійснюються ними для власних потреб та не пов’язані з їх підприємницькою діяльністю.

Постановою також унормовано можливість для заявника на отримання електронної ліцензії в якості підтвердження походження коштів залучати доходи подружжя, якщо ці доходи належать до їх спільної сумісної власності. Джерелами походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, які є спільною сумісною власністю подружжя, можуть бути:

 • заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, виплачені (надані) у зв’язку з трудовими відносинами;
 • доходи, отримані від операцій з продажу об’єктів рухомого та/або нерухомого майна;
 • доходи, отримані від господарської/незалежної професійної діяльності;
 • інвестиційний прибуток;
 • інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів).

У відповідності із прийнятими змінами банкам тепер не потрібна індивідуальна ліцензія для проведення операцій із розміщення за кордоном валютних цінностей не лише на кореспондентських, а й на будь-яких інших власних рахунках. Але це потребує наявності генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

Змінами також запроваджено виключення із загального порядку контролю за дотриманням максимальної процентної ставки за зовнішніми кредитами/позиками в іноземній валюті. Виключення стосується коштів, які залучаються резидентами-позичальниками від нерезидентів для кредитних проектів, що реалізуються за участі (у формі гарантування, страхування, поручительства) іноземної держави.

Регулятор також доповнив перелік документів, необхідних для отримання індивідуальної ліцензії на розміщення юридичними особами чи фізичними особами-підприємцями коштів на рахунках за межами України. Тепер необхідно буде подавати ще й довідку заявника у довільній формі про відкриті на його ім’я поточні рахунки в уповноважених банках. У такому документі має бути зазначено наступне (станом на дату складання заяви):

 • найменування уповноваженого банку;
 • валюту рахунку;
 • дату відкриття рахунку;
 • залишки коштів на рахунку;
 • загальний обсяг зарахування та списання коштів за рахунком не менше, ніж за останні 6 місяців.

Постанова набрала чинності 28 квітня 2018 року.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777