Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Нерозподілений прибуток у Латвії звільняється від CIT

Нерозподілений прибуток у Латвії звільняється від CIT Звільнення CIT від прибутку в Латвії4 та 11 липня 2017 року Кабінет міністрів Латвії затвердив ряд законопроектів, що передбачають суттєві зміни в податкове законодавство держави, що наберуть чинності з 1 січня 2018 року. Найбільш суттєвим із них стане застосування ставки CIT 0% для реінвестованого прибутку. Іншими словами, підприємство буде обкладатися корпоративним прибутковим податком лише у випадку, якщо виплачує дивіденди або інші платежі з метою фактичного розподілу прибутку (умовно розподілений прибуток). Таким чином, з 2018 року прибуток компанії звільняється від СIT, але вона має сплатити 20% прибуткового податку із суми дивідендів. При цьому акціонерам не доведеться платити особистий прибутковий податок (PIT). Хоча, згідно законопроекту, ставка CIT складає 20%, а оподатковувану базу має бути поділено на коефіціент 0,8, ефективна податкова ставка фактично прирівнюється до 25%. Варто зазначити, що CIT буде застосовуватися не лише до дивідендів у традиційному розумінні, але й до «умовних дивідендів» («deemed dividends»), що вважаються новим поняттям у латвійському податковому законодавстві, та співставних із дивідендами витрат. До останніх відносяться кредити пов’язаним компаніям, за винятком випадків, передбачених законом. Умовні дивіденди являють собою зменшення статутного капіталу (в тому числі у випадку ліквідації підприємства), попередньо збільшеного за рахунок нерозподіленого прибутку, що є неоподатковуваним у відповідності з діючим режимом CIT. Нова система оподаткування підтримує ряд існуючих податкових пільг, а також передбачає можливість розподілити прибуток «заднім числом» без сплати 20% корпоративного податку та використовувати нараховані податкові збитки. Стосовно останніх, компаніям буде дозволено використовувати лише 15% втрат CIT терміном на 5 років, починаючи з 2018 року. Ці збитки можуть сприяти зменшенню корпоративного податку на дивіденди, але не більше ніж на 50%. Так само буде збережено дещо змінену версію найкращих міжнародних стандартів Латвії: отримані дивіденди не будуть обкладатися податком у рамках латвійського законодавства, якщо вони не підлягають оподаткуванню в країні реєстрації. Звільняється від CIT і відчуження акцій, за винятком випадків, коли компанія володіє відчуженими акціями менше, ніж 36 місяців. У новій системі оподаткування податковий період буде складати один місяць (передбачено деякі відхилення, які стосуються умовно розподіленого прибутку, що буде розраховуватися та включатися до податкової декларації за останній місяць звітного року). Тобто передбачається, що податкові декларації за попередній місяць мають бути подані до 20-го числа поточного. Компанії, звітний період яких відрізняється від календарного року, будуть зобов’язані складати проміжний звіт станом на 31 грудня 2017 року.
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777