Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Як і коли можна звернутися до бізнес-омбудсмена?

Як і коли можна звернутися до бізнес-омбудсмена?

Бізнес-омбудсмен як додатковий аргумент в податкових спорах

Як і коли можна звернутися до бізнес-омбудсмена?

Ми звикли, що адміністративний розгляд податкових спорів здійснюється виключно керівником контролюючого органу або відповідною комісією, і до позитивних результатів не призводить.

Наприкінці 2016 року Міністерством фінансів України були внесені зміни до Наказу № 916 від 21.10.2015 року «Про затвердження порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами».

З прийняттям цих змін, з’явився принципово новий механізм адміністративного оскарження рішень податкових органів.

Новелами стали відкритий та закритий розгляд скарги, а також залучення до розгляду уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена.

Нагадаємо, що Рада бізнес-омбудсмена була утворена в Україні на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 691 від 26.11.2014 року, і є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Поміж іншого, Раду бізнес-омбудсмена було утворено з метою запобігання порушенням законних інтересів суб’єктів підприємництва.

Одним із основних завдань Ради бізнес-омбудсмена є прийняття та розгляд скарг від суб’єктів підприємництва на рішення, дії або бездіяльність, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб.

Звичайно, що Рада бізнес-омбудсмена не приймає рішень по суті скарги, але використовуючи свій вплив та авторитет, вона розробляє та надає органам державної влади (рішення чи дії яких оскаржуються) рекомендації щодо удосконалення та оптимізації процедур, а також способу, у який вони виконують свої повноваження. Крім того, Рада бізнес-омбудсмена звертається до цих органів із запитами, стосовно вжиття заходів, щодо реалізації рекомендацій Ради.

Вимоги до скарг, порядок їх подання і розгляд встановлюються Регламентом Ради бізнес-омбудсмена, який подається бізнес-омбудсменом та затверджується наглядовою радою. Регламент Ради публікується на її офіційному веб-сайті.

Подання скарги до Ради бізнес-омбудсмена та залучення її представників до участі в розгляді скарги на дії чи рішення податкового органу має свої нюанси.

Перш за все слід звернути увагу на те, що подання скарги може мати місце лише в тому разі, коли скаржником використана хоча б одна інстанція адміністративного оскарження. Тобто при оскарженні податкового повідомлення-рішення, залучення представника Ради бізнес-омбудсмена може мати місце лише при розгляді скарги в Державній фіскальній службі.

По-друге, є строк подання скарги, який становить один рік з моменту можливої недобросовісної (неправомірної) поведінки контролюючого органу.

По-третє скарга подається одним із трьох способів: 1) через електронну систему подання скарг на сайті www.boi.org.ua, 2) шляхом надсилання її на електронну адресу Ради, зазначену на офіційному сайті, 3) в письмовій формі, безпосередньо до офісу бізнес-омбудсмена.

Окремо визначено і мови, на яких скарга може бути складена, це українська, англійська або російська.

Скарга складається за шаблоном розміщеним на веб-сайті Ради, і повинна містити усю інформацію, яка вимагається у цьому шаблоні.

Скарга повинна бути розглянута, а скаржнику направлена відповідь протягом трьох місяців з дати, коли бізнес-омбудсмен почав її розгляд. В окремих випадках строк може бути подовжений бізнес-омбудсменом.

Якщо дозволяють обставини справи, то бізнес-омбудсмен виступає фактично в ролі медіатора, та докладає зусиль, щоб допомогти сторонам досягнути мирного врегулювання питань, які є предметом спору.

Якщо, не вдалося врегулювати спір, бізнес-омбудсмен приймає одне із трьох рішень:

  • визнати скаргу обґрунтованою або значною мірою обґрунтованою та надати рекомендації відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування або суб’єкту господарювання, що перебуває у сфері їх управління, щодо шляхів реагування на недобросовісну поведінку, що є предметом розгляду;
  • передати скаргу відповідному органу державної влади або органу місцевого самоврядування з вимогою про проведення додаткового розгляду справи;
  • відхилити скаргу як необґрунтовану або значною мірою необґрунтовану.

Як це виглядає схематично:

Як бачимо, бізнес-омбудсмен може, хоч і опосередковано, але впливати на сумлінність розгляду скарг контролюючими органами та прийняття ними обґрунтованого та зваженого рішення. І хоча рішення та рекомендації бізнес-омбудсмена не є остаточними та беззаперечними, все ж таки, спеціалісти Finance Business Service, радять розглянути можливість звернення до бізнес-омбудсмена із відповідною скаргою, та залучати представника Ради бізнес-омбудсмена в розгляді скарги в адміністративному порядку.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777