Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Правове регулювання ICO в різних країнах

Правове регулювання ICO в різних країнах Раніше в наших статтях ми вже розглядали, що собою являє Initial Coin Offering. Разом із тим, нагадаємо, що первинний випуск монет (Initial Coin Offering, ICO) – це популярний метод серед стартапів та інших компаній для залучення капіталу. Інвестори беруть участь у зборі коштів шляхом перерахування емітенту кошті в офіційних валютах, таких як долар, євро, юань тощо або у криптовалютах, наприклад, Біткоїнах або Ефірах, в обмін на цифрові токени («токены», електронні монети). Саме Токени підтверджують права власника на отримання прибутку або виконання зобов’язань з боку емітента. Крім того, Токени можна використовувати з метою оплати за послуги/товари компанії-емітента. На відміну від первинної публічної пропозиції акцій (initial public offering или IPO), зазвичай токени не надають права на частку або на отримання дивідендів у компанії-емітента. Інвестори, що беруть участь у ICO, зазвичай очікують отримати прибуток від розвитку діяльності компанії в майбутньому або зіграти на підвищенні вартості Токенів (мабуть, найяскравіший приклад на даний момент – зростання ціни на Біткоїн). Як і всі криптовалюти, Токени базуються на блокчейн (технології розподіленого реєстру, стійкої до шахрайства, оскільки всі транзакції документуються в електронному вигляді автоматично без участі якого-небудь центрального органу, що підтримується мережею учасників та комп’ютерів. За аналогією з IPO емітент може використовувати кошти, залучені за допомогою ICO, для фінансування своєї діяльності, розвитку певного проекту або просто майбутнього росту. За загальним правилом, компанія, що має намір запустити ICO, публікує на своєму сайті та на сайтах інших віртуальних платформ свій так званий проспект емісії (Проспект). У такому Проспекті емітент зазвичай описує свою діяльність, а також структуру і характеристики (особливості) Токенів. Окрім того, документація може включати договір на купівлю Токенів, у якому містяться всі основні умови купівлі-продажу, на яких інвестори можуть придбати Токени. Більшість ICO проводились на міжнародному рівні, разом із тим, останнім часом вимоги стали більш жорсткими і тому пропозиція може бути дійсна лише для певних ринків (юрисдикцій). В цілому, ринок ICO функціонує на дуже високому рівні. Так, у 2016 році понад 100 млн. доларів США було залучено через первинний випуск монет. Лише у листопаді 2017 року цифра досягла 740 млн. доларів США, при цьому загальна сума залучених коштів за 2017 склала понад 3 млрд. доларів США. Прогнози на 2018 рік робити поки що складно, але, враховуючи зростаючу популярність такого виду інвестування, очікується, що й загальні суми інвестицій також будуть збільшуватися. Виходячи з такого активного росту популярності ICO, потенційні емітенти мають бути в курсі розвитку регуляторної та законодавчої бази у відношенні ICO. У нашій статті ми розглянемо, як відбувається регулювання первинного випуску монет у різних юрисдикціях. Правова класифікація криптовалют і Токенів Статус криптовалют дуже сильно залежить від юрисдикції, в якій їх випущено, та прав, що асоціюються з такою криптовалютою. Так, Комісія США з термінової біржевої торгівлі у 2015 році визнала найпопулярнішу криптовалюту Біткоїн товаром. Разом із тим, таке визначення стосується виключно Біткоїнів і не застосовується до інших криптовалют і Токенів. Вже у 2017 році у своєму висновку щодо криптовалюти ДАО Комісія США з цінних паперів і фондового ринку визнала ДАО цінними паперами. Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії у 2017 році запустило консультації з питань застосування криптовалют. Що стосується Європейського Союзу, то, незважаючи на високий рівень гармонізації законодавства країн-членів, підходи у відношенні правової класифікації криптовалют суттєво відрізняються. Так, раніше ми вже писали, що Європейська організація з цінних паперів і фінансовим ринкам у цьому році видала повідомлення про ризики інвесторів і компаній, які беруть участь у ICO. Зазначене повідомлення звертає увагу інвесторів на високі ризики невиконання зобов’язань емітентом, мінливість ринку, недостатність надаваної інформації та вразливість технології. Також було зроблено висновок, що Токени на підставі своєї структури можуть бути віднесені до переказних цінних паперів або фінансових інструментів. У Франції регулювання криптовалют адаптують шляхом внесення змін до законодавства про платіжні послуги. Шведський центральний банк розглядає обґрунтованість створення власної національної регульованої цифрової валюти. У Німеччині криптовалюти визнаються розрахунковою грошовою одиницею і, таким чином, розглядаються як фінансовий інструмент. Регулятор Канади визначив, що пропозиції криптовалют, включаючи продаж Токенів (у тому числі й через ICO), мають бути кваліфіковані як цінні папери. Сингапур та Австралія також визначають Токени як цінні папери. Фінансове регулювання ICO Абсолютно об’єктивним є те, що правова невизначеність у відношенні криптовалют екстраполюється і на первинну пропозицію монет. Звичне регулювання краудфандінгу не може бути застосовано при ICO, оскільки в цьому випадку інвестори не надають позику емітенту. Скоріше купівля Токенів, що випускаються при ICO, може розглядатися як купівля товарів, придбання прав або цінних паперів. Компанії-емітенти для проведення первинного випуску монет обирають юрисдикції, більш прихильні до ICO (наприклад, Сингапур, Швейцарія). Такі компанії відкривають офіси у цих країнах і включають застереження щодо застосовного права до документації, таким чином обмежуючи застосовні режими регулювання. Але навіть при такому підході нікуди не дітися від невизначеності. Застосовне право не завжди буде обмежено державою, де відбувається ICO. Якщо випуск Токенів орієнтований на інвесторів, які знаходяться в іншій юрисдикції, то можуть застосовуватися правила фінансового регулювання цієї іншої країни. Емітент буде зобов’язаний обмежити доступ до інформації та документації з ICO юрисдикціями, в яких передбачається проводити первинну пропозицію монет. Нижче ми розглянемо основні аспекти регулювання в різних країнах. Німеччина Служба фінансово-бюджетного нагляду Німеччини визначає придатність певного національного законодавства, а саме на підставі законів «Про банківську діяльність», «Про проспект цінних паперів», Кодексу «Про капітальні інвестиції», закону «Про капітальні інвестиції», закону «Про контроль за платіжними системами» в кожному окремому випадку. Застосування законодавства, звичайно ж, залежатиме від договірних зобов’язань ICO. Так, якщо в результаті ICO пропонується придбання права участі, то будуть застосовуватися положення закону «Про проспект цінних паперів». У разі капітальних інвестицій, звісно, застосовуються положення закону «Про капітальні інвестиції». У будь-якому випадку будь-яка торгівля, включаючи організацію придбання, купівлі-продажу токенів, при визначенні останніх як одиниць обліку буде за загальним правилом вимагати отримання загальної ліцензії Служби фінансово-бюджетного нагляду Німеччини. Великобританія Управління фінансового нагляду Великобританії (далі – Управління) у вересні 2017 року випустило заяву, якою визначило, що чимало ICO не підпадають під дію більшості регуляторних актів без визначення конкретних причин, хоча Управління може проводити аналіз кожного конкретного випадку. Франція Управління у справах фінансового ринку Франції (далі – УСФР) у 2017 році випустило консультаційний документ, у якому вказало, що правове регулювання первинного випуску монет планується підготувати наприкінці 2017 року після завершення консультаційного періоду. Майбутньому регулюванню ICO сприяють певні рамкові пропозиції, відповідно до яких може регулюватися первинна пропозиція монет. На даний момент УСФР не дає визначення ICO або Токенів, однак очікується, що в передбачуваних законодавчих актах такі визначення міститимуться. Європейський Союз Європейська організація з цінних паперів і фінансових ринків (далі – ЄОЦПФР) дуже точно виклала застосування потенційного регулювання щодо первинної пропозиції монет. Так, ICO, в яких Токени розглядаються як цінні папери, що обертаються, підпадатимуть під регулювання відповідних законодавчих актів ЄС. Так, буде проводитися оцінка відповідно до таких актів: Директива про проспект емісії: вимога про публікацію узгодженого проспекту емісії, коли цінні папери пропонуються для купівлі громадськості. З деякими винятками вимоги директиви не застосовуватимуться, якщо пропозиція діє тільки для інвесторів, що відповідають вимогам (як визначено Директивою), або для обмеженого числа інвесторів (до 150 фізичних або юридичних осіб), або в разі, якщо інвестування від кожного інвестора в сумі не менше 100 000 євро, або мінімальна номінальна вартість одного Токена не менше 100 000 євро. Ринки в Директиві про фінансові інструменти (з поправками): містяться правила ліцензування, правила управління продуктом, розкриття інформації до і після продажу, вимоги відповідних систем і контролю, організаційні вимоги для торгових платформ тощо. Директива про керуючих фондами альтернативних інвестицій: вимоги до ліцензування, ведення діяльності, проспекту емісії та розкриття інформації, вимоги щодо обов’язкового призначення депозитарію і зберігача, обмеження по співвідношенню власних і позикових коштів тощо. 4-та Директива про боротьбу та відмивання доходів, отриманих злочинним способом: містить вимоги щодо проведення аудиту (due diligence) клієнтів і поточний моніторинг, вимоги щодо системи, управління і ведення обліку, повідомлення про підозрілу діяльність та співробітництво зі слідством, яке може проводити відповідний державний орган. Швейцарія Органом із нагляду за фінансовими ринками Швейцарії у вересні 2017 року було опубліковано керівництво, відповідно до якого було визначено, що в залежності від структури ICO, до певних процедур можуть застосовуватися положення законодавства про колективні інвестиційні схеми і законодавства про банківську діяльність. Відповідно, емітенти повинні уважно враховувати положення застосовного права при побудові схем первинного випуску монет, особливо у Швейцарії. США Застосування законодавства про цінні папери до ICO залежить від того, як класифікуються Токени. Комісія США з цінних паперів і бірж (далі – КЦПБ) визначила у своїх роз’ясненнях, що Токени можуть розглядатися як цінні папери при дотриманні певних критеріїв. Нещодавні звіти показали, що Токени розглядатимуться як цінні папери, якщо вони прямо або опосередковано надають покупцям інвестиційні можливості. Відповідно, Токени не можуть пропонуватися без реєстрації в КЦПБ або отримання відповіді про відсутність необхідності реєстрації. У разі, якщо Токени все ж будуть визначені як цінні папери, їх випуск необхідно буде реєструвати в КЦПБ і проспект емісії повинен відповідати чинному законодавству. Китай Ситуація в Китаї з ICO і криптовалютами дуже цікава. Так, у вересні 2017 року уряд Китаю видав наказ, яким визнав первинний випуск монет незаконним і закликав усі компанії, які так чи інакше задіяні в цьому процесі, припинити таку діяльність. Незабаром після цього вийшла заборона на діяльність платформ з обміну криптовалют. Разом із тим, очікується, що такі заборони носять тимчасовий характер – до моменту прийняття відповідного законодавчого регулювання, яке обговорюється в даний момент. Чого чекати в майбутньому Відповідні державні органи різних країн світу показують різні підходи до регулювання первинного випуску монет. Так, деякі держави прагнуть визнавати Токени цінними паперами і застосовувати до їх регулювання відповідне законодавство. Це дає інвесторам велику захищеність. Разом із тим, підходи щодо регулювання все-таки сильно відрізняються, оскільки немає єдиної думки щодо регулювання як ICO, так і криптовалют, що ускладнює процес запуску проведення ICO. Незважаючи на різницю у підходах до регулювання, практично всі країни єдині у своєму підході щодо застосування законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, отриманих злочинних шляхом. На завершення хочеться відзначити, що первинний випуск монет – це новий і недостатньо вивчений спосіб компаній залучати капітал. Регулювання цього процесу на даний момент не уніфіковане і підходи різних організацій всіх країн відрізняються. Разом із тим, незважаючи на структуру і визначення Токенів, компанії-емітенти зобов’язані надавати інвесторам повну і розгорнуту інформацію щодо пропонованої операції, а інвесторам – можливість приймати виважені рішення. Недотримання чинного застосовного законодавства, звісно, покличе за собою негативні наслідки для емітентів. Тому, звісно, бажано отримати кваліфіковану юридичну допомогу перед початком усіх процедур, пов’язаних із первинним випуском монет, як компанії-емітенту, так і інвестору.
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777