Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Ліквідація компанії у Гонконзі

Ліквідація компанії у Гонконзі

У зв’язку з набуттям чинності змін до Податкового кодексу України, імплементованих Законом №466, а також норм щодо правил контрольованих іноземних компаній, усе частіше виникає питання припинення діяльності компаній, зареєстрованих у Гонконзі. Існує два основних способи ліквідувати компанію – дереєстрація (анулювання реєстрації) та добровільна ліквідація компанії.

Дереєстрація

Реєстрацію компанії можна анулювати за умови, що компанія ніколи не починала свою діяльність або припинила її більше трьох місяців тому. На момент подачі заяви на дереєстрацію, компанія не повинна мати заборгованості, а також нерухомого майна, розташованого у Гонконзі. Також необхідно отримати згоду всіх акціонерів та письмове підтвердження Податкового департаменту про відсутність заперечень.

Оскільки протягом усього процесу дереєстрації компанія повинна бути продовжена і готова підтвердити відсутність невиконаних зобов’язань, необхідно підготувати та подати фінансову звітність за період з останньої звітної дати по дату дереєстрації. Після розгляду поданого звіту, податковий орган видає довідку про відсутність заборгованості, необхідну для подачі документів до реєстраційного органу. Після подачі документів до реєстраційного органу процес анулювання компанії займає в середньому 5-6 місяців, однак, зверніть увагу, що процедура розгляду звітності податковим органом Гонконгу складає мінімум 3 місяці після її подачі.

До моменту остаточної ануляції реєстрації, на компанію покладаються усі вимоги та зобов’язання, відповідно до Закону про компанії, а саме: подання звітності, повідомлення про зміну складу директорів, про місце розташування зареєстрованого офісу і т.д.

В цілому, незважаючи на те, що процес дереєстрації вважається найпростішим та найдешевшим способом ліквідувати компанію, йому властиві декілька істотних недоліків. По-перше, усі активи компанії, у тому числі активи, що знаходяться у довірчій власності, після дереєстрації будуть вважатися безхазяйними, а отже перейдуть до володіння Спеціального адміністративного району Гонконг. Отже, перед ініціюванням процесу анулювання реєстрації, варто розподілити майно компанії та закрити банківський рахунок. По-друге, протягом 20 років з моменту дереєстрації, компанія може бути відновлена у судовому порядку, якщо будь-яка особа зазнала збитків через анулювання реєстрації компанії, або особа, яка подала заяву на дереєстрацію, передала Реєстру компаній недостовірну або неправдиву інформацію.

Добровільна ліквідація компанії

Рішення про добровільну ліквідацію компанії може бути прийняте акціонерами, якщо, на думку директорів, компанія в змозі виплатити усі борги протягом року з дати ліквідації. Відповідно, проводяться збори директорів, на яких більшість директорів має підписати Декларацію про платоспроможність, у якій відображено фінансовий стан компанії, а також активи та заборгованість компанії за підсумками останнього звітного періоду. Протягом тижня після затвердження, Декларація подається до Реєстру компаній.

Далі з числа професійних бухгалтерів або адвокатів призначається ліквідатор, про призначення якого необхідно публічно повідомити за допомогою публікації у місцевій урядовій газеті протягом 14 днів з моменту призначення ліквідатора. Ліквідатор контролює процес ліквідації компанії, а також відповідає за погашення заборгованості та розподіл активів серед учасників. Процес ліквідації компанії в Гонконзі починається безпосередньо з прийняття спеціальної резолюції про припинення діяльності та триває, як правило, протягом 9-12 місяців.

Після завершення останніх загальних зборів, на яких представляється підготовлений ліквідатором звіт, бухгалтерські рахунки та протокол фінальних зборів із зазначенням дати їх проведення направляється до Реєстру компаній.

У разі добровільної ліквідації компанії, зацікавлена особа, яка вважає, що ліквідація компанії та припинення її діяльності впливає на її фінансові або майнові інтереси, може протягом двох років оскаржити ліквідацію в суді. Однак, цей термін може бути продовжений за заявою ліквідатора або іншої зацікавленої особи.

Таким чином, процес дереєстрації є відносно більш швидким та простим способом ліквідувати компанію, проте, йому властиві деякі суттєві недоліки. З іншого боку, процес добровільної ліквідації компанії, незважаючи на свою тривалість, вважається більш надійним способом позбутися від компанії, зареєстрованої у Гонконзі.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777