Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Нові правила пільгового оподаткування винагороди за управління інвестиціями в Гонконзі

Нові правила пільгового оподаткування винагороди за управління інвестиціями в Гонконзі

У Гонконзі поряд з торішнім прийняттям законодавства, спрямованого на створення нових механізмів управління фондами, знайомих міжнародним спонсорам та інвесторам, а саме Постанови про фонди обмеженого партнерства, яка набула широкого поширення протягом перших восьми місяців дії, основну увагу почали приділяти і розробці більш сприятливого податкового режиму для фондів прямих інвестицій, для яких розмір податку є ключовим фактором при виборі місця розташування і здійснення операцій як фонду в цілому, так і його керівника. Так, з 1 квітня 2019 року уряд Гонконгу ввів в дію режим під назвою режим “Єдиного виключення для фондів” («UFE»), відповідно до якого сфера дії чинного звільнення від оподаткування для офшорних фондів була поширена на фонди, що базуються на території Гонконгської юрисдикції. Також, було введено в дію 7 травня 2021 року Постанову про податкові пільги для винагороди за управління інвестиціями («Постанова») шляхом внесення поправок до Постанови про внутрішні доходи («IRO»). Відповідно до цієї нової пільги, відповідна критеріям винагорода за управління інвестиціями, отримана або нарахована 1 квітня 2020 року або після цієї дати, буде обкладатися податком на прибуток за ставкою нуль відсотків. Фізичні особи, які отримали винагороду за управління інвестиціями, або котрим нараховуються такі суми, також матимуть право на відрахування 100% цих сум з їх оподатковуваного доходу.

Гонконг має територіальну систему оподаткування, відповідно до якої податок на прибуток нараховується особі, що веде бізнес в Гонконзі, на прибуток, що виникає в Гонконзі або котрий отримується з Гонконгу від цього бізнесу. Відсотки, які виплачуються з прибутку, що виникає в Гонконзі або отримують з Гонконгу, за загальним правилом підпорядковуються звичайним принципам нарахування податку на прибуток, який буде нараховуватися за граничною ставкою. До введення нульової ставки, якщо у бізнесу був як консультант з місцем діяльності в Гонконзі, так і офшорний менеджер / генеральний партнер, Департамент внутрішніх доходів («IRD») прагнув визначити, чи отримав консультант адекватну винагороду за свої послуги у порівнянні з винагородою за послуги офшорної компанії. Якщо Департамент оцінював, що винагорода, отримана в офшорах, є не співмірною з винагородою консультанта, що працює в межах юрисдикції Гонконгу, то, швидше за все, він відносив частину доходу, отриманого в офшорах, до доходу останнього, застосувавши загальні правила боротьбі з ухиленням від сплати.

Крім того, винагорода за управління інвестиціями, виплачена працівнику, яка виникає в Гонконзі або отримана з Гонконгу в результаті роботи за наймом, оподатковується податком на заробітну плату. Все зводиться до питання про те, де знаходиться місце роботи, джерело доходу, яке часто стає очевидним з супутніх обставин. Тепер же нова податкова пільга охопить дією і цей податок на заробітну плату (і він буде стягуватися за нульовою ставкою), який, в іншому випадку, міг би бути нарахований на загальних засадах на працівника, який отримує платіж з винагороди за управління інвестиціями, що покривається пільгою.

Охоплена винагорода за управління інвестиціями

Термін “охоплена винагорода за управління інвестиціями” визначається як сума, отримана особою або нарахована їй у вигляді доходу, пов’язаного з прибутком, від надання особою послуг з управління інвестиціями в Гонконзі. Ці послуги повинні бути надані «сертифікованому інвестиційному фонду».

У цілому, сума буде вважатися отриманою або нарахованою у вигляді “доходу, пов’язаного з прибутком”, якщо (a) вона отримана після виплати доходу від інвестицій до фонду після досягнення кращої норми доходу для інвесторів фонду (тобто “порогової ставки”), (б) протягом певного періоду існує прибуток від інвестицій або від продажу інвестицій, (в) вона змінюється в залежності від розміру цього прибутку, і (г) доходи зовнішніх інвесторів фонду також можна визначити на підставі цього прибутку. Однак, якщо будь-які такі суми отримані особою, і не було значного ризику того, що, хоча б частину цих сум не буде отримана особою чи не буде нарахована їй, ця частина сум не буде розглядатися як охоплена винагорода за управління інвестиціями.

Умови застосування податкової пільги з винагород за управління інвестиціями

1) Повинна бути виплачена кваліфікованим платником

Винагорода за управління інвестиціями повинна бути виплачена «сертифікованим інвестиційним фондом», тобто платником, який відповідає встановленим вимогам, який отримав право на звільнення від податків відповідно до режиму UFE. “Фонд” має значення, надане в IRO, яке багато в чому повторює визначення “схеми колективних інвестицій”, викладене в Постанові про цінні папери і ф’ючерси («SFO»). Сертифікація фонду Валютним управлінням Гонконгу («HKMA») буде здійснюватися за окремою адміністративною схемою, відповідно до якої фонд повинен буде подати заяву в HKMA, подану разом з такими документами та інформацією, які можуть знадобитися HKMA для оцінки заявника. Потім фонд пройде процес перевірки, щоб визначити, чи відповідає він вимогам сертифікованого інвестиційного фонду. Фонд-нерезидент подає заявку на отримання сертифіката через свого уповноваженого представника, призначеного на місцевому рівні.

2) Має бути отримана від відповідних вимогам угод з приватним капіталом ( «ПК»)

Під застосування податкової пільги буде підпадати тільки винагорода за управління інвестиціями, що є прибутком, отриманим від «кваліфікованих угод» щодо інвестицій ПК. Прибуток повинен бути отриманий від операцій, які в основному стосуються (1) акцій, паїв, боргових зобов’язань, кредитних акцій, фондів, облігацій або векселів приватної компанії або приватної компанії-об’єкта інвестування або (2) акцій чи зіставних паїв в компанії спеціального призначення («SPE») або проміжної SPE, яка володіє (прямо чи опосередковано) і управляє тільки однією або декількома приватними компаніями-об’єктами інвестування («кваліфіковані угоди з ПК»). Слід зазначити, що ці угоди не включають всі класи активів, і, зокрема, в списку охоплених відсутні інвестиції типу «кошти фондів».

Однак, прибуток, отриманий від будь-якої такої угоди сертифікованим інвестиційним фондом або SPE, також повинен бути звільнений від податку на прибуток відповідно до режиму UFE. Остання вимога означає, що спочатку необхідно встановити, щоб прибуток був звільненим від податку на прибуток на рівні фонду, що є умовою для надання податкової пільги на кожну окрему винагороду за управління інвестиціями, виплачену або отриману з цього прибутку.

3) Повинна бути отримана кваліфікованим отримувачем

Отримувачем винагороди за управління інвестиціями повинна виступати будь-яка з наступних осіб протягом базисного періоду для року оцінки («кваліфікована особа»):

(A) корпорація, що має ліцензію на ведення бізнесу, або уповноважена фінансова установа, зареєстрована для ведення бізнесу в будь-якій регульованій сфері діяльності відповідно до режиму для посередників з цінних паперів відповідно до SFO;

(Б) особа, яка не підпадає під пункт (a), яка надає послуги з управління інвестиціями або організовує надання таких послуг в Гонконзі для сертифікованого інвестиційного фонду, який є «кваліфікованим інвестиційним фондом»; або

(В) фізична особа, яка отримала дохід, що підлягає оцінці, від роботи за наймом у особи, зазначеної в пункті (А) або (Б), шляхом надання послуг з управління інвестиціями в Гонконзі для цієї особи чи від її імені сертифікованому інвестиційному фонду.

4) Надання послуг з управління інвестиціями

Винагорода за управління інвестиціями має бути отримана від надання послуг з управління інвестиціями в Гонконзі сертифікованому інвестиційному фонду. “Послуги з управління інвестиціями” визначаються як ті, що включають стосовно сертифікованого інвестиційного фонду: (а) пошук коштів у зовнішніх інвесторів або потенційних зовнішніх інвесторів, (б) дослідження і консультування щодо потенційних інвестицій, (в) придбання, управління або відчуження власності або інвестицій і (г) дії від імені фонду з метою надання допомоги організації, в яку фонд зробив інвестиції, в залученні коштів.

5) Істотні вимоги до діяльності

Застосовуються порогові і постійні вимоги для того, щоб гарантувати, що бенефіціари податкової пільги будуть здійснювати основну діяльність, яка приносить дохід, в Гонконзі в відповідному році оцінки. Умова вимагає, щоб протягом всього періоду, що починається в день, коли особа починає прямо або опосередковано надавати послуги з управління інвестиціями для сертифікованого інвестиційного фонду, і закінчується в день, коли особа отримує або нараховує відповідну критеріям винагороду за управління інвестиціями: середня кількість співробітників, що працюють повний робочий день в Гонконзі, які здійснюють послуги з управління інвестиціями і мають кваліфікацію, необхідну для цього протягом базового періоду для кожного року оцінки, що охоплюється звітним періодом, була достатньою, на думку IRD, і в будь-якому випадку, не була менше двох; і

загальна сума операційних витрат, понесених в Гонконзі для надання послуг з управління інвестиціями протягом базового періоду за кожен рік оцінки, що охоплений звітним періодом, була достатньою, на думку IRD, і в будь-якому випадку, становила не менше 2 млн. гонконгських доларів.

Винагорода за управління інвестиціями, отримана фізичною особою

Як згадувалося вище, сфера дії податкової пільги також охопила винагороду за управління інвестиціями, отримані фізичною особою, оподатковуються на заробітну плату. Фізична особа, яка є «кваліфікованим працівником», буде мати право на 100-відсоткове відрахування суми відповідної винагороди за управління інвестиціями з оподатковуваного доходу працівника, нарахованого за місцем роботи за звітний рік. Щоб вважатися «кваліфікованим працівником», працівник повинен бути (а) найнятий (1) кваліфікованою особою або (2) асоційованою корпорацією чи асоційованим партнерством кваліфікованої особи, яка є корпорацією або партнерством, якщо асоційована корпорація або асоційоване партнерство веде бізнес в Гонконзі, і (б) виконувати обов’язки по роботі, надаючи послуги з управління інвестиціями в Гонконзі для або від імені кваліфікованої особи.

Використання термінів “асоційована корпорація” і “асоційоване партнерство”, які включають типову концепцію “контролю” (тобто групи) для визначення відносин з кваліфікованою особою, корисно в цьому випадку в тому сенсі, що зазвичай фахівців з прямих інвестиціях в рамках групи наймає окрема компанія-роботодавець у складі групи, яка вже буде надавати послуги своїх фахівців іншим компаніям групи. Однак ці терміни не були прямо включені в положення про окремі істотні види діяльності, які вимагають мінімальної кількості співробітників, і, з огляду на це, ще належить з’ясувати, як IRD буде застосовувати ці положення у випадках, коли всі співробітники групи найняті окремою компанією-роботодавцем в складі групи.

Перевірка HKMA

Як згадувалося вище, ключовим компонентом податкової пільги є те, що фонд, з якого в кінцевому підсумку буде зароблена винагорода за управління інвестиціями, повинен бути сертифікований HKMA. Після сертифікації фонд, щодо якого були подані скарги, стане об’єктом постійного моніторингу і перевірки. Позитивним слід вважати те, що сертифікація була покладена на центральний банк Гонконгу, який заявив, що хоче зробити критерії сертифікації максимально зручними для користувачів. Постанова також передбачає, що після отримання скарги IRD може звернутися за консультацією в HKMA з будь-якого питання, яке він вважає доречним в зв’язку зі скаргою, що розглядається.

У зв’язку з цим, хоча це і не передбачено в Постанові, в конкретному році оцінки, коли відбувається розподіл охопленої винагороди за управління інвестиціями, фонду необхідно буде залучити зовнішнього аудитора для перевірки того, чи були суттєві вимоги до діяльності, згадані вище, виконані в конкретні роки оцінки, і що розподіл відповідає умовам режиму податкової пільги. Отриманий звіт аудитора повинен зберігатися в місцевому офісі фонду або у місцевого уповноваженого представника фонду-нерезидента для надання при інспекції в разі потреби.

Розширення сфери інвестування для SPE в рамках режиму UFE

Окремою і довгоочікуваною поправкою, що міститься в Постанові, є розширення сфери інвестиційних операцій, дозволених для проведення на рівні SPE, для приведення її у відповідність зі сферою інвестиційних операцій на рівні фонду для цілей звільнення прибутку, отриманого від цих операцій, від податку на прибуток відповідно з режимом UFE (іменованих «кваліфікованими угодами»). Угоди, які фонду прямих інвестицій, що має право на звільнення від податку на прибуток відповідно до режиму UFE, дозволено укладати, включають, наприклад, угоди з цінними паперами, які котируються на біржі, частками в фонді, валютними контрактами і т.д. Для порівняння, до цього SPE дозволено було тільки тримати і управляти приватними компаніями-об’єктами інвестицій, але не іншими фінансовими активами. Тепер же Постанова дозволяє SPE (а) тримати і управляти активами тих же класів, що і дозволені фонду прямих інвестицій, і (б) здійснювати операції з такими активами від імені фонду. Однак це розширення категорій дозволених угод не було поширене на пільгу з податку на винагороду за управління інвестиціями, яка поширюється тільки на прибуток, отриманий від «кваліфікованих угод з ПК».

Таким чином, загальна спрямованість нової податкової пільги в поєднанні з UFE полягає в створенні сприятливих умов для стимулювання зростання обсягу індустрії територіальних фондів прямих інвестицій і розвитку Гонконгу як “головного центру фондів ПК”. З огляду на популярність нового режиму фондів обмеженого партнерства, можна назвати досить імовірним, що створення додаткових податкових стимулів для фондів прямих інвестицій і їх менеджерів, що діють на території Гонконгу, тільки зміцнить цей статус. Більш важливе питання, на яке можна відповісти поки тільки в довгостроковій перспективі, полягає в тому, чи стануть або в якій мірі стануть великі офшорні фірми ЧК, зокрема глобальні фірми, які наразі не ведуть операцій з управління фондами і активами всередині території Гонконгу, досить зацікавленими для того, щоб перенести ведення деяких з цих операцій на територію Гонконгу з метою отримання вигоди від цих стимулів? Ймовірно, що так, і в значній мірі.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777