Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Однорівнева структура управління як новела українського корпоративного законодавства

Однорівнева структура управління як новела українського корпоративного законодавства

Однорівнева структура корпоративного управління в акціонерних товариствах (далі – АТ) буде впроваджена в Україні з остаточним прийняттям Проекту Закону про акціонерні товариства №2493 (далі – Законопроект), який, станом на 25.02.2021, прийнятий в першому читанні.

Законопроектом пропонується ввести дві структури управління в АТ, а саме – однорівневу та дворівневу. Наразі, чинним Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено тільки дворівневу структуру управління АТ (функціонування окремих двох органів – виконавчого органу та наглядової ради).

В чому суть однорівневої структури управління?

В однорівневій структурі управління органами управління АТ є загальні збори учасників та рада директорів. Рада директорів і є тим органом, що відображає всю суть однорівневого управління АТ, оскільки передбачає поєднання у собі функції контролю за діяльністю АТ та функції його управління. Простіше кажучи – рада директорів поєднує в собі компетенції виконавчого органу АТ та його наглядової ради.

Рада директорів в деталях

Якщо Ви вирішите змінити структуру управління Вашого АТ на однорівневу, то створення ради директорів буде обов’язковим.

Рада директорів – це колегіальний виконавчий орган, що підзвітний загальним зборам, і в межах своєї компетенції здійснює: і) стратегічне та поточне управління АТ; іі) контроль за діяльністю АТ та його виконавчими директорами. Рада директорів має проводити засідання не рідше одного разу на місяць.

До складу ради директорів обираються виконавчі та невиконавчі члени, для яких Законопроектом визначено певні особливості:

  • Виконавчий директор має вести поточну діяльність АТ, коли невиконавчий директор не має права втручатися у поточну діяльність АТ, інакше ніж як брати участь у прийнятті рішень радою директорів;
  • Невиконавчий директор може бути як незалежним, так і афілійованим (тобто пов’язаним з АТ, до прикладу, бути колишнім виконавчим директором);
  • Із виконавчим директором АТ має укладати виключно трудовий контакт, коли невиконавчий директор може працювати як за трудовим контрактом, так і за цивільно-правовим договором;
  • У приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб рада директорів може складатись виключно з виконавчих директорів.

Чи буде така структура управління обов’язковою для всіх АТ?

Ні. АТ на власний розсуд може обрати собі структуру корпоративного управління. Структура управління АТ може бути як дворівнева, так і однорівнева, окрім винятків, що визначені далі.

Структура управління АТ визначається статутом АТ та питання її визначення належить до виключної компетенції загальних зборів. АТ, яке було створено із дворівневою структурою управління, має право прийняти рішення про перехід до однорівневої структури управління. І навпаки, АТ що було створено із однорівневою структурою управління має право прийняти рішення про перехід до дворівневої структури управління.

При цьому, Законопроектом вказано, що зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням АТ.

Які АТ не зможуть застосовувати однорівневу структуру?

Законопроектом передбачено, що однорівнева структура управління не може бути запроваджена в АТ, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес – вони мають залишити дворівневу структуру управління. Перелік таких підприємств встановлений Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»:

   • підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах;
   • підприємства – емітенти цінних паперів, щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;
   • банки;
   • страховики;
   • недержавні пенсійні фонди;
   • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств);
   • великі підприємства (тобто такі підприємства, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України).

У заключення можемо сказати, що однорівнева модель управління АТ як новела в українському законодавстві несе в собі певні переваги, до прикладу, частота засідань ради директорів (один раз на місяць) підвищує рівень поінформованості директорів про стан справ у компанії, а також заохочує їх до більшої залученості у бізнес. При цьому, однорівнева структура надає прискорену процедуру прийняття рішень порівняно з дворівневою моделлю управління. А наявність у раді директорів невиконавчих та виконавчих членів створює можливість більш тісних ділових зв’язків між ними, а отже – підвищує доступність ділових порад від невиконавчих членів щодо ведення бізнесу. Окрім іншого, Законопроект надає можливість приватним АТ, з кількістю учасників до 10 осіб замість ради директорів сформувати одноособовий виконавчий орган.

Якщо, після вступу законопроекту в силу, Ви вирішите змінити модель корпоративного управління Вашого АТ на однорівневу – команда Finance Business Service допоможе Вам.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777