Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Особливості реєстрації благодійного фонду

Особливості реєстрації благодійного фонду

На сьогоднішній день багато людей потребує допомоги в тій чи іншій сфері життя. На жаль, держава не в повній мірі спроможна забезпечити ці потреби, проте вона на законодавчому рівні забезпечує правове регулювання відносин спрямованих на розвиток благодійної діяльності.

Стимулюючи розвиток благодійної діяльності держава забезпечує сприятливі умови для такої діяльності, шляхом надання певних пільг. Зокрема благодійні організації не є платниками податку на прибуток. Одним із суб’єктів, що може здійснювати благодійну діяльність є благодійний фонд.

Що є благодійним фондом, яким чином регулюються його діяльність та які особливості його реєстрації? В даній статті ми розкриємо ці питання, і звернемо увагу на певні моменти, з якими можна стикнутися при відкритті благодійного фонду.

Особливості створення благодійного фонду та реєстрації його, як неприбуткової організації визначені Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та Податковим кодексом України.

Благодійним фондом є благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників і управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками. Саме відсутність обов’язку, у учасників (учасника), передавати власні активи для здійснення благодійної діяльності, а також можливість створення благодійного фонду одним учасником, спонукає реєструвати благодійну організацію у виді благодійного фонду.

Що необхідно для реєстрації благодійного фонду?

Перш за все необхідно визначитися із сферою діяльності благодійного фонду. Законом не обмежена кількість сфер діяльності благодійного фонду, а тому можна вибрати одну або декілька, із наступних сфер діяльності:

 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • наука і наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Надалі, слід визначитися якими саме видами благодійної діяльності буде займатися фонд. Законом визначено наступний перелік видів благодійної діяльності:

  • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
  • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
  • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
  • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
  • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
  • публічний збір благодійних пожертв;
  • управління благодійними ендавментами;
  • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
  • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Але цей перелік не є вичерпним, і передбачається, що інші закони можуть визначати додаткові види благодійної діяльності.

Реєстрація благодійного фонду здійснюється за звичайною процедурою реєстрації юридичної особи. Однак існують певні обмеження, щодо кола осіб, які можуть бути засновниками благодійного фонду. Так, не можуть бути засновниками благодійного фонду:

 • органи державної влади
 • органи місцевого самоврядування
 • інші юридичні особи публічного права

Також існують обмеження і щодо кола осіб, яким благодійний фонд може надавати благодійну допомогу. Зокрема благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу – політичним партіям або від імені політичних партій. Тобто, благодійний фонд не має права асоціюватися із політичними партіями, а також брати участь у виборчій агітації.

Потрібно мати на увазі, що метою благодійного фонду не може бути одержання й розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Таке застереження має бути чітко прописано в статуті благодійного фонду, адже відсутність такого застереження унеможливить реєстрацію його, як неприбуткової організації. Якщо ж фонд не зареєстрований, як неприбуткова організація, то він автоматично стає на загальну систему оподаткування, і усі кошти які будуть надходити до фонду, будуть оподатковуватися за ставкою визначеною Податковим кодексом України.

Дуже важливим є той момент, що для отримання благодійним фондом, статусу неприбуткової організації, він має одночасно відповідати наступним вимогам:

  • бути утвореним та зареєстрованим в порядку, визначеному ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
  • установчі документи мають містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
  • установчі документи мають передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи;
  • бути внесеним контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Як бачимо, чинне законодавство має досить прискіпливі вимоги до установчих документів благодійного фонду. У зв’язку із чим, до реєстрації благодійного фонду потрібно підходити дуже виважено, адже неправильне оформлення установчих документів, або не своєчасне чи не повне подання до контролюючих органів документів, може призвести до невиправданих витрат тих коштів, які б могли бути направлені на благодійну допомогу.

Саме тому Finance Business Service радить, для реєстрації благодійного фонду, або інших благодійних організацій, звертатися професіоналів, які знаються усі нюанси правового регулювання благодійної діяльності та мають досвід в цій сфері.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777