Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Податок на прибуток і ПДВ при отриманні бонуса в грошовій формі від постачальника-нерезидента

Податок на прибуток і ПДВ при отриманні бонуса в грошовій формі від постачальника-нерезидента будинки України

Державна фіскальна служба України, у своєму листі від 28.10.2016 року, надала роз’яснення відносно оподаткування при отриманні бонуса в грошовій формі від постачальника-нерезидента на підставі кредит-ноті (розрахункового документу, в якому міститься повідомлення, яке спрямовується постачальником покупцеві про запис в кредит рахунки останньої певної суми у зв’язку з настанням обставини, яка створила для покупця право вимоги такої суми). Дане роз’яснення обгрунтовано численними запитами з боку представників як дрібного, так і великого бізнесу в наслідок відсутності чітко визначених законодавством норм, що регулюють дану галузь взаємовідносин.

Стосовно оподаткування на прибуток слід зазначити наступне.

Так, згідно положень Податкового Кодексу України (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування податком на прибуток являється прибуток з джерелом походження з України і за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначена в фінансової звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, на різниці, що виникають відповідно до положень розділу III “Податок на прибуток підприємств” Кодексу.

Податковим Кодексом в поточній редакції не передбачено проведення коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за операціями з отримання бонусу в грошовій формі від постачальника – нерезидента.

Відповідно, такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування за правилами бухгалтерського обліку.

Відносно податку на додану вартість (далі – ПДВ) за зазначеними операціями, вважаємо за необхідне зазначити наступне

Згідно діючих положень Кодексу податком на додану вартість оподатковуються операції платників податку з постачання товарів / послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Кодекс свідчить, що під постачанням послуг слід розуміти будь-яку операцію, що не являється постачанням товарів, або іншу операцію по передачі права на об’єкти інтелектуальної власності і інші нематеріальні активи, або надання інших майнових прав відносно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, вживаних в процесі здійснення певної дії або здійснення певної діяльності.

Місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, окрім операцій, що проводяться на підставі надання послуг агентств нерухомості, підготовки і проведення будівництва і інших послуг, що проводяться за місцем знаходження нерухомості, а також послуг у сфері культури, освіти, науки і спорту.

Згідно положень Кодексу, маркетингові послуги (маркетинг) – це послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації і управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача і післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.

Одним з методів, використовуваних постачальниками для просування товарів на ринку, є сплата мотиваційних і стимулюючих виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь покупців (організацій, які купують товари у постачальника), які є винагородою за досягнення певних економічних показників і сприяють пожвавленню збуту товарів постачальника.

Оскільки мотиваційні і стимулюючі виплати (премії, бонуси, інші заохочення), що сплачуються постачальником продукції (робіт, послуг), зокрема, за чітке дотримання графіку замовлень, спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі виплати признаються, як оплата маркетингових послуг.

Отже, при виплаті продавцем-нерезидентом винагороди в грошовій формі покупцеві-резидентові за чітке дотримання графіку замовлень, об’єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, що надаються покупцем, а винагорода в грошовій формі (бонуси), у свою чергу, є компенсацією вартості таких послуг.

Місцем постачання маркетингових послуг у відповідності з Кодексом є місце реєстрації постачальника таких послуг, тобто в даному випадку митна територія України.

Таким чином, у покупця-резидента при отриманні від продавця-нерезидента винагороди в грошовій формі у зв’язку з досягненням відповідних показників (зокрема, чіткого дотримання графіку замовлень), виникають податкові зобов’язання по сплаті ПДВ на суму отриманої винагороди.

Базою оподаткування ПДВ, відповідно до положень діючого Кодексу, в цьому випадку буде сума отриманої винагороди (сума бонусів).

Компанія Finance Business Service завжди готова надати Вам кваліфіковану консультацію. Наші методи роботи передбачають індивідуальний підхід до клієнта. Звертаючись до нас Ви не зустрінете шаблонних рішень, підкріплених за теоретикою.

Автор: Дмитро Батраков
юрист компанії Finance Business Service
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777