1. Головна
  2. Медіацентр
  3. Блог юриста
  4. Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкової декларації чи допущені в ній помилки
Розмір шрифту:
-
+
Роздрукувати статтю
Відправити:
Поділиться:
Finance Business Service

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкової декларації чи допущені в ній помилки

Підписатися

Нами вже неодноразово зверталася увага на зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України № 1797-VIII від 21.12.2016 р., та на особливості їх впливу на платників податків.
Сьогодні Finance Business Service хоче звернути увагу на ще один важливий аспект, що виник у зв’язку з прийняттям вказаного вище Закону.
Так, Законом № 1797-VIII від 21.12.2016 р. Податковий кодекс України було доповнено статтею 120-1.

Питання, що регулюються зазначеною статтею, можна умовно поділити на дві групи:
порушення строків реєстрації податкової накладної/розрахунків коригування;
допущення помилок у податковій накладній/розрахунку коригування.

Розмір штрафу за порушення строків реєстрації податкових накладних визначається у відсотковому відношенні від суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, а розмір відсотка залежить від кількості пропущених днів від граничного строку реєстрації.
Це правило не розповсюджується на податкові накладні, складені на постачання товарів/послуг для операцій, звільнених від оподаткування, або тих, що оподатковуються за нульовою ставкою.


Пунктом 201.10. ст. 201 Податкового кодексу України визначено граничні строки реєстрації податкових накладних:
для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, податкової накладної , що зазначена у податковому повідомленні - рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено.

Слід звернути увагу на те, що відсутність реєстрації податкової накладної , після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення — тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено.
Це правило також не розповсюджується на податкові накладні складені на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою.
Таким чином, не зареєструвавши своєчасно податкову накладну, та проігнорувавши її реєстрацію вже після отримання податкового повідомлення-рішення, платник податків фактично сплатить до бюджету 100% суми податку на додану вартість у вигляді штрафних санкцій.

Пунктом 201.1. ст. 201 Податкового кодексу України визначені обов’язкові реквізити податкової накладної, зокрема:
а) порядковий номер податкової накладної;
б) дата складання податкової накладної;
в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — продавця товарів/послуг;
г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка фактично є від імені головного підприємства-платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку, додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);
д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — покупця (отримувача) товарів/послуг;
е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
є) ціна постачання без урахування податку;
ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг — код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, окрім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше, ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Пункт 120-1.3. статті 120 Податкового кодексу України передбачає, що в разі виявлення помилок в обов’язкових реквізитах податкової накладної, за результатами проведення перевірки, проведеної за заявою покупця, до продавця застосовується штраф у розмірі 170 гривень та покладається зобов’язання виправити помилки.
По суті, це порівняно невелика сума штрафу, але варто більшу увагу звернути не на розмір штрафу, а на необхідність виправлення помилок.
Адже невиконання вимоги щодо виправлення помилок у податковій накладній протягом 10 календарних днів тягне за собою набагато більші штрафні санкції, які починаються від 10% і закінчуються 100% суми податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній, у залежності від простроченого строку виконання такого повідомлення-рішення.


Така обставина має стимулювати платника податків серйозніше ставитися до вимог, визначених у податковому повідомленні-рішенні.

Таким чином, Finance Business Service звертає увагу на необхідність відповідально ставитися до строку реєстрації податкових накладних та до порядку їх оформлення. А при виявленні контролюючим органом помилок в оформлені податкової накладної виправити їх у встановлений законодавством строк, щоб уникнути невиправдано великих штрафних санкцій.

Ролан Бондарец
Автор
Юрист з податкових спорів
Finance Business Service