Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкової декларації чи допущені в ній помилки

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкової декларації  чи допущені в ній помилки Нами вже неодноразово зверталася увага на зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України № 1797-VIII від 21.12.2016 р., та на особливості їх впливу на платників податків. Сьогодні Finance Business Service хоче звернути увагу на ще один важливий аспект, що виник у зв’язку з прийняттям вказаного вище Закону. Так, Законом № 1797-VIII від 21.12.2016 р. Податковий кодекс України було доповнено статтею 120-1. Питання, що регулюються зазначеною статтею, можна умовно поділити на дві групи: порушення строків реєстрації податкової накладної/розрахунків коригування; допущення помилок у податковій накладній/розрахунку коригування. Розмір штрафу за порушення строків реєстрації податкових накладних визначається у відсотковому відношенні від суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, а розмір відсотка залежить від кількості пропущених днів від граничного строку реєстрації. Це правило не розповсюджується на податкові накладні, складені на постачання товарів/послуг для операцій, звільнених від оподаткування, або тих, що оподатковуються за нульовою ставкою. Пунктом 201.10. ст. 201 Податкового кодексу України визначено граничні строки реєстрації податкових накладних: для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. Відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, податкової накладної , що зазначена у податковому повідомленні – рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу – тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено. Слід звернути увагу на те, що відсутність реєстрації податкової накладної , після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення — тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено. Це правило також не розповсюджується на податкові накладні складені на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою. Таким чином, не зареєструвавши своєчасно податкову накладну, та проігнорувавши її реєстрацію вже після отримання податкового повідомлення-рішення, платник податків фактично сплатить до бюджету 100% суми податку на додану вартість у вигляді штрафних санкцій. Пунктом 201.1. ст. 201 Податкового кодексу України визначені обов’язкові реквізити податкової накладної, зокрема: а) порядковий номер податкової накладної; б) дата складання податкової накладної; в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — продавця товарів/послуг; г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка фактично є від імені головного підприємства-платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку, додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу); д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — покупця (отримувача) товарів/послуг; е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг; є) ціна постачання без урахування податку; ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні; з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг — код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, окрім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше, ніж чотири перших цифри відповідного коду. Пункт 120-1.3. статті 120 Податкового кодексу України передбачає, що в разі виявлення помилок в обов’язкових реквізитах податкової накладної, за результатами проведення перевірки, проведеної за заявою покупця, до продавця застосовується штраф у розмірі 170 гривень та покладається зобов’язання виправити помилки. По суті, це порівняно невелика сума штрафу, але варто більшу увагу звернути не на розмір штрафу, а на необхідність виправлення помилок. Адже невиконання вимоги щодо виправлення помилок у податковій накладній протягом 10 календарних днів тягне за собою набагато більші штрафні санкції, які починаються від 10% і закінчуються 100% суми податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній, у залежності від простроченого строку виконання такого повідомлення-рішення. Така обставина має стимулювати платника податків серйозніше ставитися до вимог, визначених у податковому повідомленні-рішенні. Таким чином, Finance Business Service звертає увагу на необхідність відповідально ставитися до строку реєстрації податкових накладних та до порядку їх оформлення. А при виявленні контролюючим органом помилок в оформлені податкової накладної виправити їх у встановлений законодавством строк, щоб уникнути невиправдано великих штрафних санкцій.
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777