Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

ЄС продовжує боротьбу з ухилянням від оподаткування

ЄС продовжує боротьбу з ухилянням від оподаткування Европейский союз

12 липня 2016 року Радою Європейського Союзу прийнята директива №2016 / 1164 по боротьбі з ухиленням від сплати податків (далі – Директива), яка вступила в силу 08 серпня 2016 року. Дана Директива є однією із складових частин пакета заходів, який був запропонований Європейською Комісією в рамках реалізації так званого Плану BEPS (Плану дій щодо розмивання податкової бази і виведення доходів з-під оподаткування).

Основною метою Директиви є боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, які використовуються багатьма компаніями завдяки відмінностям між податковими системами держав-членів Європейського Союзу (далі – ЄС).

Слід зазначити, що Директива поширюється на всіх платників корпоративного податку, на території держав-членів ЄС, в тому числі і на їх дочірні компанії, розташовані в третіх країнах

Далі ми детальніше зупинимось на основних методах боротьби з ухилянням від оподаткування:

а) Правила про контрольовані іноземні компанії (Controlled Foreign Company Rules – CFC). Дані правила дозволяють органам оподаткування стягувати податки з нерозподіленого прибутку іноземних компаній, контролюються резидентами країн ЄС. Таким чином, всі держави-члени ЄС тепер матимуть повноваження оподатковувати прибуток, який був переміщений в країни з низьким рівнем оподаткування, в тому випадку якщо компанія не має будь-якої справжньої економічної діяльності в таких країнах; б) Податок на приріст капіталу при виведенні активів (Exit Taxation). Тепер корпоративні платники податків не зможуть зменшити свої податкові рахунки шляхом переміщення свого податкового резидентства або активів в країни з низькою податковою ставкою, так як нові правила передбачають оподаткування ринкової вартості активу на момент його переміщення з однієї держави-члена в будь-яку іншу державу. Таким чином, компанії при виведенні своїх активів з ЄС в іншу юрисдикцію повинні провести оцінку вартості таких активів і визначати приріст капіталу, який був накопичений за час перебування цих активів у країні ЄС. При наявності позитивного показника приросту капіталу, податкові органи країни, з якої виводяться активи, зможуть обкладати ці суми відповідним податком; в) Нові правила Директиви обмежують можливість платника податків віднімати в якості витрат процентні відрахування в розмірі понад 30% показника EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу і амортизації). Дане правило вирахування відсотків направлено проти схем фінансування, що здійснюються шляхом надання позики своєму ж підприємству, що дозволяло фінансованому підприємству включати виплату відсотків за позикою до своїх витрат. Слід зазначити, що винятком для застосування такого правила є договори кредитування, які були укладені до 17 червня 2016 роки (не є винятком всі наступні модифікації таких договорів), а так само кредити, видані для фінансування довгострокових проектів державної інфраструктури, в разі якщо компанія-оператор проекту, активи і доходи знаходяться всередині ЄС; г) Правила гібридних невідповідностей (hybrid mismatches). Дані правила виключають можливість скористатися невідповідностями між податковими системами різних країн з метою скорочення своїх податкових зобов’язань. На даний момент Директива охоплює невідповідності податкових систем тільки всередині ЄС. Однак слід зазначити, що Рада ЄС вже подала заяву в Європейську Комісію з проханням висунути пропозицію про поширення таких правил і на треті країни. д) Загальне правило про запобігання податковим ухиленням (general anti-avoidance rule). Дане правило введено з метою боротьби з такими схемами, які прямо не суперечать чинному законодавству, але результат застосування, яких призводить до отримання податкової вигоди.

Так само, слід приділити окрему увагу хронології імплементації положень Директиви в законодавство країн-членів ЄС, а саме:

  1. Країни-члени ЄС до 31.12.2018 року повинні прийняти і опублікувати закони, а також інші нормативно-правові акти, необхідні для виконання положень Директиви і застосувати їх з 01.01.2019
  2. Закони, а також інші нормативно-правові акти, прийняті на підставі положень Директиви про податок на приріст капіталу при виведенні активів, повинні бути прийняті і опубліковані країнами-членами ЄС до 31.12.2019 року і введені в дію з 01.01.2020 року.
  3. Країни-члени ЄС, законодавча база яких станом на 08.08.2016 відповідає правилам щодо запобігання ризиків BEPS, мають право імплементувати положення Директиви не пізніше, 01.01.2024 року.
Автор: Дмитро Батраков
юрист компанії Finance Business Service
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777