Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Європейська компанія (Societas Europaea)

Європейська компанія (Societas Europaea) Європейська компанія

Європейська компанія (в перекладі з лат. «Societas Europaea» – європейське суспільство) це нова організаційно-правова форма ведення бізнесу, що покликана стати інструментом поглиблення інтеграційних процесів Європейського співтовариства. Компанія, утворена (або перетворена) в такій формі, може діяти в усіх країнах Європейського Союзу без окремого проходження процедур надання національного режиму в кожній з них.

Перший проект Європейської компанії (далі – SE) був запропонований ще в 1970 році. Ідея полягала в створенні концепції європейського корпоративного права, що мала уніфікувати всі аспекти діяльності SE, аби вона могла діяти на наднаціональному рівні Європейського Співтовариства, а не відповідно до національного законодавства держав-членів ЄС.

Однак, в силу необхідності узгодження великої кількість питань, зокрема структури органів компанії, оподаткування, участі працівників в управлінні компанією тощо, робота тривала досить довго і складно. Кінцевий варіант проекту, на заміну повному уніфікованому регулюванню, запропонував модель спільного регулювання діяльності SE як загальноєвропейськими, так і національними нормами законодавства. В 2001 році було прийнято два основних законодавчих акти ЄС: Регламент про Статут SE (далі – Регламент) та Директива про участь працівників в такій SE (далі – Директива), але в силу Регламент вступив лише через 3 роки, аби держави-члени ЄС змогли за цей час адаптувати своє національне законодавство.

Розглянемо що собою представляє Європейська компанія і які її особливості. По своїй суті SE є публічним акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю, де кожен учасник несе ризик втрати майна в межах належної йому частки. Але розмір статутного капіталу такої компанії є досить значним: мінімально він складає 120000 Євро, а в деяких країнах для певних видів діяльності може бути ще більшим.

Зареєстрована SE має бути в тій країні, де фактично знаходяться її органи управління (головний офіс). При цьому деякі країни (наприклад, Франція, Чехія, Латвія) вимагають, щоб юридична і фактична адреси співпадали. У випадках виникнення питань діяльності SE, які не врегульовані Регламентом, SE розглядається як акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю країни, в якій вона зареєстрована і регулюється відповідним національним законодавством. За цим законодавством буде здійснюватися також оподаткування, подання звітності, процедури банкрутства, припинення діяльності або ліквідація SE тощо. Джерелом регулювання діяльності SE також є її власні статутні документи та закони держав-членів ЄС, прийняті для імплементації заходів ЄС щодо Європейських компаній.

В своїй назві (на початку або в кінці) SE повинна мати абревіатуру «SE» незалежно від мови написання. Заснована вона може бути лише юридичними особами, які зареєстровані і розташували свої органи управління в державах-членах ЄС, одним з таких способів:

 • Злиття акціонерних товариств (включаючи SE), якщо хоча б два з них керуються правом різних країн-членів ЄС;
 • Заснування акціонерами товариствами або товариствами з обмеженою відповідальністю (включаючи SE) холдингу, якщо хоча б два з них керуються правом різних країн-членів ЄС;
 • Заснування юридичними особами (включаючи SE) спільної дочірньої компанії (філіалу), якщо хоча б два з них керуються правом різних країн-членів ЄС;
 • Перетворення на Європейську компанію акціонерного товариства, яке не менше двох років має філіал (дочірню компанію) в іншій країні-члені ЄС;
 • Створення дочірньої компанії іншою SE.

Можливість заснування SЕ компанією, що зареєстрована поза межами ЄС надається лише деякими країнами (наприклад, Англією) за умови, що така компанія має зареєстрований офіс на території країни-члена ЄС та її діяльність тісно та впродовж довгого часу пов’язана з економікою цієї країни.

Реєстрація SE здійснюється реєстраційним органом у відповідності з національним законодавством країни-члена ЄС, де буде розташовано головний офіс компанії. Статус юридичної особи буде отримано після завершення реєстраційної процедури, але важливо знати, що SE не зареєструють поки не буде проведено переговори з працівниками компанії та не прийнято рішення щодо їх представницького органу та їх участі у прийнятті рішень компанії. Після реєстрації відбувається публічне оголошення про реєстрацію SE відповідно до національних правил країни, а також публікація оголошення в офіційному бюлетені ЄС (Official Journal of the European Communities).

Звертаємо увагу на те, що при заснуванні SE шляхом перетворення з акціонерного товариства, зміна місця реєстрації не допускається, але Регламентом передбачена можливість переміщення місця реєстрації, що не тягне за собою припинення SE або створення нової особи. Для цього необхідно пройти ряд процедур, передбачених національним законодавством, як от: рішення акціонерів про переміщення компанії з попереднім внесенням такої пропозиції не менш як за місяць; отримання дозволу на переміщення від суду, нотаріуса чи інших уповноважених органів країни реєстрації SE; публікація у відповідних державах інформації про виключення/включення компанії з/до реєстру юридичних осіб тощо. Зміна місця реєстрації має наслідком зміну застосовуваного законодавства.

З точки зору управління, SЕ може бути однорівневою – збори акціонерів плюс адміністративний орган, що суміщає управлінські і наглядові функції, або дворівневою – збори акціонерів, наглядовий орган та виконавчий орган. Практика показує, що більшість компаній обирає однорівневу систему.

Отже, серед основних переваг SЕ можна виділити наступні:

 1. Можливість підвищення операційної ефективності управління:
  • Спрощення адміністративної структури та зменшення адміністративних витрат (зникнення необхідності трудомісткої та затратної процедури створення, а згодом утримання мережі представництв у різних країнах ЄС);
  • Подолання перешкод, пов’язаних з колізіями між нормами права різних держав-членів ЄС.
 2. Гнучкість у місцезнаходженні в межах ЄС:
  • Компанія може мати зареєстрований офіс в одній з країн-членів, в той час як її фактичне місцеперебування може бути в будь-якій іншій країні-члені;
  • Взаємне визнання: компетентні органи країни перебування визнають вимоги, встановлені законодавством країни реєстрації та утримуються від нав’язування додаткових стандартів або вимог, існуючих в країні перебування;
  • Контроль держави реєстрації: діяльність компанії є підконтрольною компетентним органам держави реєстрації незалежно від свого місця перебування та місця виробництва товарів/надання послуг;
  • Єдиний дозвіл/ліцензія на здійснення господарської діяльності в межах ЄС.
 3. Вільний рух капіталу в межах ЄС.
 4. Можливість перенесення місця знаходження адміністративного центру до іншої країни-члена ЄС без застосування процедури ліквідації та реєстрації нової юридичної особи:
  • Збереження правонаступництва;
  • Зникнення необхідності сплати податку на ліквідацію та відчуження акцій акціонерами;
  • Можливість вибору правової системи, найбільш сприятливої для ведення того чи іншого виду господарської діяльності, оскільки зміна місця реєстрації тягне також зміну юрисдикції.
 5. Можливість здійснення всередині ЄС транскордонного злиття.
 6. Збільшення авторитету у спілкування з державними та профспілковими органами:
  • Можливість застосування разом з національним також і загальноєвропейського законодавства (наприклад, договорів між ЄС та державами-членами)
  • Послаблення впливу профспілок шляхом фіксування в установчих документах (після проведення відповідних переговорів) видів і форм участі робітників у процесі прийняття рішень, або ж використання стандартного набору принципів, наведених в Директиві.
 7. Покращення репутації та корпоративного іміджу з набуттям статусу загальноєвропейської компанії

На завершення хотілося б відмітити, що в питаннях регулювання діяльності SЕ на сьогодні залишається ще багато нечітких або спірних моментів, у зв’язку з чим іде активна робота по вдосконаленню європейського законодавства в даній сфері, зокрема щодо встановлення уніфікованого підходу до оподаткування. До того ж, така форма ведення бізнесу більше підходить для крупних підприємств в силу форми акціонерного товариства та досить великого розміру статутного капіталу. Разом з тим, на даний момент в Єврокомісії відбувається обговорення нової форми ведення бізнесу для малих та середніх підприємств – Європейська Приватна Компанія (Societas Privata Europaea – SPE), та це вже тема для окремої статті.

Автор: Юрій Красільніков
керуючий партнер Finance Business Service
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777