Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Законодавчі зміни крипторинку у Швейцарії (токенізація цінних паперів, відкриття нових торгових майданчиків DTL, нова категорія ліцензій FinTech)

Законодавчі зміни крипторинку у Швейцарії (токенізація цінних паперів, відкриття нових торгових майданчиків DTL, нова категорія ліцензій FinTech)

У березні 2019 року Федеральна рада Швейцарії опублікувала окремий законопроект про технологію розподіленого реєстру (Distributed ledger technology (DTL) та Блокчейн – DTL Draft Law (далі – Закон DTL).

Опублікований у грудні 2018 року звіт про правову основу для функціонування DTL та блокчейну (Legal framework for distributed ledger technology and blockchain in Switzerland) вже передбачав відповідні норми, пов’язані з розвитком нових технологій.

Але необхідність в окремому законопроекті виникла у зв’язку з розвитком криптовалютного ринку і на засіданні 18 червня 2021 року Федеральна рада Швейцарії прийняла Закон DTL, який разом із постановою про його застосування набув чинності 1 серпня 2021 року.

Основні положення Закону DTL.

   1. Бездокументарні цінні папери

Відповідно до чинного законодавства права або цінні папери, що передані на зберігання, можуть бути замінені бездокументарними цінними паперами. Це безпаперовий цінний папір, який може «документувати» все, що може документально підтвердити цінний папір, наприклад, право власності на товари, золото чи акції та вимоги.

Книга бездокументарних цінних паперів має містити кількість, найменування та кредиторів бездокументарних цінних паперів. Однак передача і, таким чином, затвердження бездокументарного цінного паперу відбувається поза бухгалтерськими книгами. Передача вимагає письмової поступки, а затвердження вимагає доказу безперервного (письмового) ланцюжка поступок.

Закон DLT запроваджує особливу категорію токенізованих прав, яка називається «Цінні папери бездокументарного реєстру» (Registerwertrechte).

Відповідно, зареєстрований бездокументарний цінний папір має бути внесений до реєстру. Іншими словами, зареєстровані бездокументарні цінні папери можуть бути передані та заявлені лише через реєстр бездокументарних цінних паперів.

Токенізовані активи, utility-токени, гібридні токени, а також «стабільні монети» (stable coins) можуть бути випущені у формі цінних паперів бездокументарного реєстру. Однак платіжні токени (тобто «чисті» криптовалюти, такі як, наприклад, біткойн) не підпадають під цю концепцію, оскільки вони не викликають претензій до емітенту чи третьої сторони.

Нові правила також дозволять об’єднати нову структуру та традиційну концепцію цінних паперів, дозволяючи реєструвати цінні папери бездокументарного реєстру у зберігача (наприклад, у банку або в торговому центрі DLT), а потім реєструвати їх, тим самим конвертуючи бездокументарні зареєстровані цінні папери у «традиційні» бездокументарні цінні папери (Bucheffekten).

Мета запровадження нових цінних паперів полягає насамперед у тому, щоб дозволити випуск прав безпосередньо у ланцюжку блоків чи інших аналогічних реєстрах з урахуванням DTL. Будь-який тип токена та/або реєстру може мати право на випуск цінних паперів на основі бухгалтерської книги, якщо він відповідає вимогам.

Виділяють наступні основні чотири вимоги:

Право розпорядження: власник зареєстрованого бездокументарного цінного паперу (тримач токена) має право розпоряджатися записами у реєстрі або своїми токенами. Ця можливість гарантована як контрактом, а й технічними характеристиками.

Цілісність: цілісність реєстру бездокументарних цінних паперів захищена від несанкціонованих змін відповідними технічними та організаційними характеристиками. Закон DLT передбачає спільне ведення реєстру бездокументарних цінних паперів кількома незалежними сторонами.

Прозорість: зареєстрованому бездокументарному цінному паперу передує угода між сторонами про те, що зареєстрований бездокументарний цінний папір може бути переданий та заявлений лише через реєстр бездокументарних цінних паперів. Функціональні можливості чітко сформульовані і доступні всім, хто бере участь у системі DLT або за посиланням, до якої можна отримати доступ через систему DLT.

Незалежний доступ: власник токена завжди має можливість переглядати та перевіряти інформацію та реєструвати записи, що належать до них, без втручання третьої сторони.

Реєстр виконує такі функції:

Функція передачі (Transportfunktion): Закон DLT запроваджує можливість передачі цінних паперів на основі реєстру виключно шляхом технічної передачі у блокчейні або розподіленому реєстрі, який буде визнаний юридично дійсним навіть без фізичної передачі документа чи паперу (потрібного для документарних цінних паперів) та/або письмового доручення (потрібне для простих бездокументарних цінних паперів) або резервування, здійснене центральним депозитарієм цінних паперів (потрібне для бездокументарних цінних паперів). Останнє вимагає, на відміну нових цінних паперів, заснованих на бухгалтерської книзі, регульованого установи, як-от банк, фірма з цінних паперів чи центральний депозитарій цінних паперів для створення і передачі.

Функція легітимації (Legitimationsfunktion): сторони мають можливість домовитися про те, що цінні папери з бездокументарного реєстру можуть бути передані та затребувані лише через реєстр.

Захист сумлінності (Verkehrsrechtsschutz): сторони повинні мати можливість покладатися на інформацію, зазначену в Реєстрі, та за такої умови бути захищеними в рамках принципу сумлінності.

Як уже згадувалося, сторони мають укласти Угоду про реєстрацію, щоб створити бездокументарні реєстри цінних паперів. Така угода може бути укладена декількома способами, у тому числі і на підставі загальних умов (наприклад, якщо інвестор приймає умови випуску при придбанні токена). Деталі щодо технічних вимог реєстру також залежать від договірної угоди сторін і не будуть надані у виконавчому впровадженні.

   2. Торговельні майданчики DLT

У Законі про інфраструктуру фінансового ринку Швейцарії (Swiss Financial Market Infrastructure Act (FMIA) раніше було три категорії ліцензування торгових платформ: фондова біржа, багатосторонній торговий майданчик (MTF) та організований торговий майданчик (OTF). Тепер швейцарський законодавець пропонує новий тип регульованої фінансової платформи, як торговий майданчик DLT (DLT-Handelssysteme), який, як і MTF, дозволяє торгувати між кількома сторонами без дискреційних елементів платформи, однак, на відміну від MTF, кінцеві клієнти можуть безпосередньо торгувати так званими цінними паперами DLT (токенізованими активами відповідно до добре відомих керівних принципів початкової пропозиції монет (ICO), а також надавати послуги розрахунків та зберігання в рамках однієї і тієї ж юридичної особи на додаток до зіставлення замовлень.

На окрему увагу заслуговують такі положення Закону DLT:

   1. Ліцензія на торговий майданчик DLT передбачає, що сюди входять цінні папери бездокументарного реєстру, якщо вони стандартизовані та підходять для масової торгівлі;
   2. Ліцензійні вимоги для торгових майданчиків DLT, що стосуються таких питань, як вимоги до капіталу та ліквідності, диверсифікація ризиків, допоміжних послуг, неспроможність тощо, повинні визначатися Федеральною радою Швейцарії або, залежно від обставин, FINMA;
   3. З іншого боку, Швейцарська Федеральна Рада або FINMA мають право встановлювати умови для невеликих торгових майданчиків DLT.

Вимоги до ліцензії сильно різняться залежно від того, які з вищезгаданих дій виконуватимуться та які цінні папери DLT та платіжні токени будуть продаватися. Залежно від обсягу торгівлі, зберігання та розрахунків визначаються так звані «невеликі» торговельні системи DLT, які можуть використовувати сервітути авторизації.

Щоб торговий майданчик DLT кваліфікувався як «невеликий», необхідно, щоб його активність залишалася нижчою від наступних порогових значень:

   1. Річний обсяг торгів у розмірі 250 млн. швейцарських франків;
   2. Активи на зберіганні у розмірі 100 млн. швейцарських франків;
   3. Річний обсяг розрахунків у розмірі 250 млн. швейцарських франків.

Особливістю торговельного майданчика DLT є те, що однієї ліцензії може бути достатньо для надання не тільки багатосторонніх торговельних послуг, а й деяких пост-торговельних послуг, таких як кліринг та розрахунки за угодами, а також послуги зберігання.

А також, торгові майданчики DLT можуть приймати широке коло учасників, включаючи нерегульовані корпоративні та фізичні особи, що дозволяє їм брати безпосередню участь без необхідності звертатися до кваліфікованих банків або дилерів з цінних паперів, як у випадку з традиційними торговими платформами.

Повністю децентралізовані «інфраструктури фінансових ринків» (інфраструктури фінансових ринків без прямих операторів, що чітко ідентифікуються) не зможуть скористатися новою ліцензією на торгову платформу DLT.

3. Нова категорія ліцензій FinTech для колективних криптовалютних активів

Досі для провайдерів кастодиальних гаманців, у яких криптовалютні активи кількох клієнтів одночасно перебували на колективному зберіганні, зазвичай потрібна була наявність банківської ліцензії відповідно до законодавства Швейцарії, якщо вони не могли скористатися винятками, такими як гарантія банківського дефолту або режим пісочниці (до 1 млн швейцарських франків).

Зважаючи на те, що кошти, що знаходяться на колективному зберіганні, підлягають банківському регулюванню, законодавець хотів забезпечити аналогічний захист інвесторів у криптовалютні активи, що зберігаються на колективному зберіганні (тобто в об’єднаних гаманцях для зберігання), зокрема, на запит FINMA. Тому на них поширюється вимога ліцензії FinTech із більш м’якими вимогами.

Ліцензія FinTech дозволяє компаніям приймати державні депозити на суму до 100 млн. швейцарських франків або криптовалютних активів, за умови, що вони не інвестуються і за ними не виплачуються відсотки. Ще одна вимога полягає в тому, що компанії з ліцензією FinTech має бути компанією з відповідальністю, обмеженою акціями, яка не є приватною компанією, корпорацією з необмеженою кількістю партнерів або компанією з обмеженою відповідальністю і має мати свій зареєстрований офіс та вести свій бізнес діяльність у Швейцарії.

Ця підкатегорія ліцензії FinTech полегшує колективне зберігання криптовалютних активів, але взаємозв’язок і розмежування двох підкатегорій ліцензії FinTech один від одного і від банківської ліцензії значно ускладнюються.

Крім цих основних тем, Закон DLT вносить подальші поправки, у тому числі такі:

Швейцарський закон про акціонерні корпорації: Швейцарські акціонерні корпорації (Aktiengesellschaften) можуть випускати свої акції у формі бездокументарних цінних паперів відповідно до запропонованого нового законодавства. Це вимагатиме, щоб у статуті було вказано відповідну норму. Крім того, акціонерна корпорація несе відповідальність за вибір технології, на якій працює реєстр, а також за якість та безпеку реєстру.

Банківське право / Ліцензія FinTech: Оскільки активи, що відокремлюються, не вважаються депозитами від населення, вищезазначені поправки можуть призвести до ситуації, в якій зберігачі криптовалютних активів можуть у необмеженому обсязі виконувати свої кастодиальні послуги без необхідності отримання банківської ліцензії або іншої відповідної ліцензії швейцарського законодавства про фінансування. Ця ситуація спричинить значні ризики з урахуванням цілей швейцарського законодавства про фінансові ринки, таких як захист інвесторів та кредиторів. З цих причин ліцензію FinTech буде розширено, щоб включити ситуації, в яких певні типи криптовалютних активів приймаються як депозити.

Швейцарський закон про боротьбу з відмиванням грошей: Федеральна рада має намір внести поправки до Постанови про боротьбу з відмиванням грошей у Швейцарії, відповідно до якої емітенти платіжних токенів та децентралізовані торгові платформи прямо підпадатимуть під дію швейцарського закону про боротьбу з відмиванням грошей (якщо не існує винятки).

Швейцарський закон про фінансові послуги (FinSA): поправки до FinSA, насамперед, пояснюють, що цінні папери у сенсі FinSA також включають нещодавно створені цінні папери бездокументарного реєстру. Крім того, постачальникам фінансових послуг, які надають фінансові послуги виключно інституційним чи професійним клієнтам, більше не потрібно зв’язуватися з офісом омбудсмена. Ця поправка може знизити адміністративне навантаження на невеликі торговельні системи DLT і, у більш загальному плані, вигідна будь-якому постачальнику фінансових послуг, який обслуговує лише інституційних чи професійних клієнтів.

Висновок:

Новий Закон DLT забезпечує велику правову визначеність у токенізації прав та акцій на основі бухгалтерської книги, а також полегшення тягаря роботи з платіжними токенами в об’єднаних кастодиальних гаманцях шляхом введення нової підкатегорії ліцензії FinTech замість повної банківської ліцензії, що раніше була потрібна. Це робить швейцарські правила більш конкурентоспроможними щодо ліцензій європейських платіжних організацій, оскільки у Швейцарії не було аналогічних типів ліцензій.

Торгові об’єкти DLT відрізняються від звичайних регульованих механізмів торгівлі цінними паперами тим, що вони дозволяють:

   1. Фізичним та нерегульованим юридичним особам брати участь у торгах;
   2. Зберігання цінних паперів DLT;
   3. Розрахунок та кліринг операцій з цінними паперами DLT;
   4. Дозволяють торгувати токенізованими активами (цінними паперами);
   5. Зберігання криптоактивів;
   6. Створювати бездокументні цінні папери.

Однак для передачі токенів необов’язково використовувати ліцензовану систему DLT. Якщо токени не структуровані як цінні папери або якщо не проводитиметься систематична багатостороння торгівля, новий зареєстрований бездокументарний цінний папір також дозволить передавати токени безпосередньо в ланцюжок блоків без необхідності системи розрахунків. Ключовою особливістю є те, що, на відміну від чинного законодавства, зареєстровані бездокументарні цінні папери дозволяють здійснювати прямий переказ без вимоги письмової форми.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777