Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Швейцарія змінює податкове законодавство: Федеральний закон про податкову реформу та фінансування соціального страхування (Tax Reform and AHV Financing)

Швейцарія змінює податкове законодавство: Федеральний закон про податкову реформу та фінансування соціального страхування  (Tax Reform and AHV Financing)

Ключові моменти

 • Привілейоване оподаткування компаній в Швейцарії більше не відповідає міжнародним стандартам.
 • У 2017 році перша спроба скасувати міжнародно-критикований режим була явно відкинута швейцарськими виборцями.
 • 28 вересня 2018 року парламентом Швейцарії прийняті нові податкові ініціативи.
 • Дія, що підлягає добровільному референдуму, може набути чинності 1 січня 2020 року.
 • Корпоративні групи зі швейцарською часткою повинні враховувати потенційний вплив пропонованих податкових змін.

Вступ

Згідно швейцарським законодавством, компанії обкладаються федеральними податками на прибуток за принципом загального доходу.

Швейцарія стягує податок на двох рівнях: федеральному рівні та на рівні кантонів. Загальна ставка залежить від конкретного кантону. Орієнтовний діапазон для ефективного сукупного корпоративного прибуткового податку зазвичай становить від 12% до 25% в залежності від розташування компанії.

На сьогодні фактичний корпоративний прибутковий податок в кантоні Люцерн складає приблизно 12,3% та 14,6% в кантоні Цуг.

Існують такі податкові пільги для компаній з кантональних статусом.

 • Податковий режим холдингових компаній надається компаніям, основною метою яких є володіння корпоративними правами, вони не здійснюють активну торгівлю або бізнес в Швейцарії. Такі компанії звільняються від кантональних та комунальних податків на прибуток. На федеральному рівні надається звільнення від оподаткування дивідендів та приросту капіталу. Федеральний прибутковий податок з інших доходів, наприклад, процентів або роялті, становить 7,8%.
 • Податковий режим змішаних компаній надається компаніям з обмеженою комерційною діяльністю в Швейцарії. У таких компаній щонайменше 80% доходу надходить з іноземних джерел та 80% витрат припадає на зарубіжні країни. Дохід від зовнішніх джерел зазвичай підлягає оподаткуванню за комбінованою ефективною ставкою від 9% до 11%. Доходи, отримані на території Швейцарії, оподатковуються за звичайними ставками.
 • Податковий режим компаній-резидентів доступний для компаній, які виконують тільки адміністративні функції в Швейцарії без будь-якої комерційної діяльності. Резидентна компанія, як правило, обкладається ефективною ставкою податку в розмірі від 8% до 11% у закордонних джерел доходів. Доходи, отримані на території Швейцарії, оподатковуються за звичайними податковими ставками.
 • Податковий режим фінансової галузі може застосовуватися в разі, коли юридична особа надає фінансові сервіси в обсязі не менше 75%, в основному, для пов’язаних компаній із загальними активами не менше 100 мільйонів швейцарських франків. Ефективна ставка податку на прибуток в цьому випадку становить від 1-2%.
 • Податковий режим компаній-принципалів застосовується до організацій, які концентрують функції та ризики всередині групи та здійснюють бізнес через виробничі контракти, дистриб’юторів з обмеженою відповідальністю або комісіонерів. Дистриб’ютори та комісіонери повинні приймати на себе виключно обмежені ризики діяльності, тобто не менше 90% чистого прибутку дистриб’юторської компанії має походити від дистриб’юторів та комісіонерів. Їх валова маржа не може перевищувати 3%. Крім того, компанії-принципали повинні підтвердити substance в Швейцарії. Загальна ефективна ставка прибуткового податку для компаній-принципалів варіюється від 5% до 8%.

Передумови податкової реформи в Швейцарії

Швейцарська податкова система та вищезгадані податкові пільги більше не відповідають міжнародним стандартам. Щоб не потрапити в чорний список податкових гаваней, Швейцарія зобов’язалася скасувати податкові пільги.

12 лютого 2017 року швейцарські виборці відхилили третю серію реформ корпоративного оподаткування (CTR III).

Для того щоб Швейцарія залишалася привабливим місцем для бізнесу, Швейцарська федеральна рада внесла Податкові ініціативи 17 (TP17) та реформувала систему взаємовідносин з представниками конфедерації, кантонів, міст, політичних партій, а також бізнесу та профспілкових об’єднань.

Цілі полягали в наступному:

 • підвищення привабливості Швейцарії як місця для бізнесу;
 • міжнародне визнання;
 • ефективність податкових надходжень.

Рекомендації були прийняті 1 червня 2017 року керуючим органом.

9 червня 2017 року Федеральна рада обговорила реформу податкової політики та прийняла положення TP17 в цьому процесі. В основному, були прийняті рекомендації керівного органу.

Федеральна рада ухвалила податкові ініціативи 21 березня 2018 року.

7 червня 2018 року податкова реформа була представлена в першій палаті парламенту Швейцарії. В результаті податкової реформи передбачувані податкові збитки складуть 2 млрд швейцарських франків на рік, вони будуть компенсовані за рахунок соціального страхування (AHV).

28 вересня 2018 року пакет реформ був прийнятий парламентом Швейцарії. Потенційний референдум з цих питань планується провести 19 травня 2019 року. Якщо нова реформа буде прийнята публічним голосуванням, то вона набуде чинності 1 січня 2020 року.

Згідно із запропонованою реформою, кантони повинні бути мотивовані на зниження ставки податку на своєму рівні. Проте, зниження ставок податків визначається кантонами автономно та незалежно від реформи корпоративного оподаткування на федеральному рівні. Наприклад, законодавчі плани кантону Во включають зниження з 1 січня 2019 року ставки корпоративного податку з 20,95% до 13,79%.

Ключові моменти податкової реформи

Основною метою реформи є скасування вищезазначених податкових пільг. Проте для того, щоб Швейцарія залишалася привабливим місцем для бізнесу, будуть введені нові спеціальні податкові угоди.

 • Інтелектуальна власність, режим IP-Box. Відповідно до розробленої податкової реформи буде прийнята модель OЕCР, згідно з якою частина прибутку від винаходів та ноу-хау буде обкладатися податком на рівні кантонів за зниженою ставкою.
 • Витрати на R&D. Крім того, кантони матимуть можливість ввести додаткове податкове вирахування витрат на дослідження та розробки, збільшених до 50% від фактично понесених витрат компаній.
 • Умовний податкове вирахування відсотків. Кантони з високими податками, наприклад, Цюріх, матимуть можливість застосувати умовне податкове вирахування відсотків.
 • Обмеження податкового звільнення. Режим IP-box, витрати на НДДКР та умовне податкове вирахування відсотків супроводжуються загальним обмеженням на звільнення від оподаткування, загальне податкове навантаження може бути зменшене лише до 70%.
 • Збільшення часткового оподаткування дивідендів. В даний час дивідендний дохід від істотної участі в розмірі не менше 10% від номінального капіталу юридичної особи частково звільняється від оподаткування з метою пом’якшення подвійного оподаткування. Сьогодні на федеральному рівні оподатковуються тільки 60% приватних інвестицій та 50% бізнес-інвестицій. На рівні кантонів порогові значення варіюються від 35% до 70%. В рамках податкової реформи стандартна ставка 70% буде застосовуватися на федеральному рівні. На рівні кантонів мінімальна ставка оподаткування становитиме 50%.
 • Додаткове фінансування пенсійного страхування. Очікується, що пакет реформ призведе до податкових втрат в розмірі 2 млрд швейцарських франків на рік. Приблизно половина коштів буде фінансуватися за рахунок збільшення внесків до фонду заробітної плати на 0,3%, половина з яких буде сплачуватися роботодавцями, а половина – працівниками. Інша частина буде фінансуватися за рахунок чинного ПДВ та збільшення федерального внеску в соціальне страхування.
 • Опціональне звільнення від податку на капітал. Кантони матимуть можливість зменшити оподатковуваний капітал з патентів та аналогічних прав на інтелектуальну власність, а також позик всередині груп.
 • Прискорене переселення. Іноземні компанії, які переїжджають до Швейцарії, матимуть право розкривати приховані резерви та отримувати податкові вигоди від амортизації в перші роки.
 • Збільшення частки кантонів в федеральних податкових надходженнях. В даний час частка кантонів в федеральному прямому оподаткуванні буде збільшена з 17% до 21,2%. Це дозволить кантонам знизити ставки податків.
 • Транспозиція. В даний час приватні особи можуть продати частку менше 5% в швейцарській компанії без оподаткування за умови, що вони володіють більше ніж на 50% компанії. П’ятивідсоткова квота буде усунена.
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777