Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Австрійські компанії будуть зобов’язані надавати інформацію про бенефіціарів

Австрійські компанії будуть зобов’язані надавати інформацію про бенефіціарів Нещодавно парламент Австрії прийняв новий закон, що передбачає введення Реєстру бенефіціарних власників місцевих компаній. Очікується, що Закон буде опубліковано в Бюлетені федеральних законів у вересні цього року і він набере чинності 15 січня 2018 року. Розроблений у рамках впровадження в національне законодавство четвертої Директиви про боротьбу з відмиванням фінансових коштів, він містить чітке визначення “бенефіціарного власника”, а також положення про створення та функціонування Реєстру бенефіціарів. Нововведення покликане виявляти та передбачати відмивання коштів, особливо у відношенні складних корпоративних структур, холдингових компаній, приватних фондів і трастів. До Реєстру буде включено інформацію про бенефіціарних власників біля 350 000 юридичних осіб, серед яких партнерства (з обмеженою та необмеженою відповідальністю), корпорації (товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства), асоціації, приватні фонди, кооперативи, а також трасти та договори типу трастових, управління якими здійснюється в Австрії. Для реєстрації юридична особа має визначити своїх бенефіціарних власників і вжити необхідних заходів для перевірки їх особи. Як правило, всі фізичні особи, що володіють або контролюють компанію, вважаються її бенефіціарами та мають бути зареєстрованів Реєстрі. При цьому Закон передбачає три різні підходи:
  • фізична особа безпосередньо володіє понад 25% акцій австрійської компанії;
  • понад 25% акцій австрійської компанії належать іншій юридичній особі, що прямо чи опосередковано контролюється фізичною особою; під контролем мається на увазі пряме чи опосередковане володіння понад 50% акцій;
  • фізична особа прямо чи опосередковано володіє понад 25% прав голосу австрійської компанії.
Оскільки ці три підходи співіснують, одного з них може виявитись недостатньо для ідентифікації бенефіціарного власника. Всі бенефіціари мають бути ідентифіковані, перевірені та зареєстровані в Реєстрі. Якщо бенефіціарний власник не може бути визначений таким чином, фізичні особи на вищому управлінському рівні вважаються бенефіціарами. Закон містить чіткі визначення у відношенні приватних фондів і трастів, оскільки вищевикладені три підходи важко застосувати до таких організацій. Для приватних фондів це бенефіціари, засновник, установча рада та інші особи, що контролюють компанію. Для трастів це довірчий власник, засновник / довіритель, піклувальник, бенефіціари та інші особи, що контролюють його активи. Після набрання чинності Законом усі зареєстровані в Австрії компанії мають подати повідомлення з даними про їхнього бенефіціара або бенефіціарів до Реєстру бенефіціарних власників (Beneficial Ownership Register ) до 1 червня 2018 року. Повідомлення має містити:
  • повне ім’я;
  • дату та місце народження;
  • національність;
  • резиденцію;
  • дані про характер та обсяг бенефіціарної власності.
Реєстр не буде відкритим, тож усі юридичні особи будуть мати доступ лише до своїх даних. При цьому інформація буде доступною для податкових органів, органів фінансової злочинності, органів кримінального переслідування та Федерального фінансового суду, а також частково – для деяких категорій приватних осіб з метою дотримання вимог четвертої Директиви про боротьбу з відмиванням коштів та на основі інших законних інтересів. Якщо повідомлення не буде подано компанією до 1 червня 2018 року, а отримання інформації з інших реєстрів неможливо, юридична особа автоматично вноситься до списку нагадувань та може бути оштрафована на суму до 5000 євро. У випадку порушення з “грубою недбалістю” може бути накладено штраф у розмірі до 100 000 євро, а якщо зобов’язання з подання повідомлення порушуються з умислом, сума штрафу досягає 200 000 євро.
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777