Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Столиця
Вікторія
Форма правління
Президентська республіка
Площа
455 км2
Населення
90 024 тисяч
Валюта
Сейшельська рупія

Як відкрити офшор на Сейшельських островах (Сейшелах)?

Організаційно-правові форми

На Сейшелах можна придбати компанію або здійснити процедуру реєстрації нової. International Business Companies (IBC) - саме ця організаційно-правова форма заслужила популярність в якості офшорної компанії міжнародного рівня. Це відмінний спосіб для власників і директорів отримати анонімний статус, уникнути необхідності щорічно подавати звітність і звільнитися від обтяжливого оподаткування. Закон про компанії 1972 року передбачає створення таких типів компаній: компанії, відповідальність учасників яких обмежена акціями, компанії, відповідальність учасників яких обмежена певною сумою, компанії, відповідальність учасників яких обмежена акціями і сумою, компанії з необмеженою відповідальністю учасників, а також публічні компанії. Незалежно від типу компанії, для реєстрації компанії Установчий договір і статут подаються до Реєстру компаній і оплачується відповідний реєстраційний збір.

Міжнародна бізнес компанія

МБК є найбільш поширеним типом компанії для офшорних операцій на Сейшелах. У більшості випадків МБК формуються у вигляді приватних компаній, відповідальність учасників в яких обмежена акціями, а діяльність регулюється Законом про міжнародні бізнес компанії 1994 року. Основні особливості МБК на Сейшельських островах наступні:

 • Компанія може бути створена при наявності одного директора і одного акціонера;
 • Акціонер, директора і співробітники компанії не зобов'язані бути резидентами Сейшельських островів, також немає обмеження щодо їх національності;
 • Немає мінімальної вимоги за розміром статутного капіталу; акції можуть бути зареєстрованими на пред'явника, і можуть бути випущені в будь-якій валюті;
 • Немає обов'язкової вимоги проводити збори акціонерів на території Сейшельських островів, вони можуть проводитися в телефонному режимі;
 • Єдині документи, які будуть доступні в публічному реєстрі є Установчий договір і Статут компанії.

До Міжнародних бізнес компаній на Сейшелах застосовуються деякі обов'язкові правила, зокрема вони:

 • не мають права вести підприємницьку діяльність або проводити операції будь-якого типу з резидентами Сейшельських островів;
 • не мають права мати частку або володіти нерухомим майном, виняток становить право оренди приміщення з метою розміщення офісу;
 • зобов'язані отримати відповідну ліцензію з метою ведення банківської, страхової діяльності, надання послуг страхування і перестрахування.

Міжнародні бізнес компанії можуть проводити діяльність в межах країни, без загрози офшорного статусу, а саме:

 • Отримувати послуги професійних юристів та бухгалтерів;
 • Готувати і публікувати книги і записи;
 • Володіти акціями інших компаній-резидентів Сейшельських островів, якщо це не заборонено Законами 1972 і 1994 років;
 • Можуть володіти суднами, які зареєстровані на Сейшелах.

Реєстрація міжнародної бізнес компанії можлива тільки за участю зареєстрованого на Сейшельських островах агента. Вартість реєстрації залежить від розміру оголошеного статутного капіталу. За загальним правилом реєстрація компанії займає не більше одного дня, разом з тим, реєстрація банків, трастових фондів і страхових компаній займає більш тривалий період. Державний збір за реєстрацію Міжнародної бізнес компанії на Сейшельських островах становить $ 100 при розмірі статутного капіталу менше $ 100 000, і $ 1 000, якщо розмір статутного капіталу становить понад $ 100 000. Щорічне мито за продовження реєстрації складає $ 100. Встановлені розміри щорічного мита не змінюється протягом терміну існування компанії навіть в тому випадку, якщо для нових МБК вона буде встановлена ​​в іншому розмірі.

Трасти (фонди довірчого управління)

Закон про міжнародні трасти 1994 вперше ввів поняття міжнародних трастів на Сейшельських островах. Відповідно до Закону про міжнародні трасти, управління міжнародного бізнесу Сейшельських островів, паралельно з судами, було призначено органом, який регулює діяльність трастів.

Особливості міжнародних трастів:

 • Міжнародний траст може бути створений за письмовою домовленістю, за заповітом або за усною заявою; створення умовних трастів допускається за умови наявності відповідного рішення суду;
 • Дозволено створення цільових трастів;
 • постійне місцезнаходження як мінімум одного засновника повинно бути в межах юрисдикції, але таким засновником може бути міжнародна бізнес компанія, яка не може розглядатися як резидент; виходячи з викладеного міжнародна бізнес компанія може бути засновником трасту;
 • Траст не може володіти рухомим або нерухомим майном на Сейшельських островах;
 • Імена / назви засновників трасту і його бенефіціарів власників є конфіденційними відповідно до положень Закону про міжнародні трасти 1994 року,
 • Стандартний період безстрокового володіння довірою - 100 років, але цей термін не застосовується до цільових трастів;
 • Накопление прибыли разрешено;

Трасты не облагаются налогами на Сейшельских островах; регистрационный сбор в размере $100 взымается Управлением международного бизнеса Сейшельских островов.

Товариства з обмеженою відповідальністю

Товарищества с ограниченной ответственностью создаются и действуют в соответствии с Законом о товариществах с ограниченной ответственностью 2003 года. Особенностью товариществ с ограниченной ответственностью является то, что они пользуются существенными налоговыми льготами, включая возможность получать прибыль из иностранных источников и перечислять прибыль необлагаемую налогами на Сейшельских островах иностранным партнерам. Товарищества с ограниченной ответственностью широко используются для создания совместных международных предприятий и ведения соответствующей деятельности.

Основные особенности товариществ с ограниченной ответственностью:

 • Как минимум один полный партнер, который будет нести ответственность по всем обязательствам товарищества, должен быть участником товарищества с ограниченной ответственностью, а также как минимум один партнер с ограниченной ответственностью, который не несет ответственность в большинстве случаев;
 • Как минимум один полный партнер товарищества обязан быть резидентом Сейшельских островов (физическое или юридическое лицо);
 • Зарегистрированный офис компании должен быть расположен на Сейшельских островах;
 • Товарищества с ограниченной ответственностью не могут вести деятельность на территории Сейшельских островов, за исключением деятельности необходимой для ведения бизнеса за пределами страны;
 • Товарищества с ограниченной ответственностью обязаны ежегодно подавать свидетельство о соответствии деятельности компании требованиям Закона 2003 года.

Компания с разделенными портфелями

Компании с разделенными портфелями (далее сокращенно – «КРП») создаются и их деятельность регулируется в соответствии с одноименным законом от 2003 года. КРП – внутренние компании, которые имеют право на создание одной или нескольких идентифицируемых групп, с целью отделения и защиты групповых активов, в соответствии с положениями Закона. Каждая группа отдельно идентифицируется и имеет собственные средства, вместе с тем, ни одна из групп не может рассматриваться как отдельное юридическое лицо от компании. Директора компании с разделенными портфелями обязаны держать средства групп отдельно от негрупповых, а также держать отдельно средства отдельных групп в пределах компании. Обязательства определенной группы не могут затрагивать средства другой группы.

Що входить у вартість?

 • оформление оригиналов уставных документов и изготовление копий с заверением апостилем;
 • изготовление регистрационного сертификата и сертификата, который подтверждает владение акциями;
 • выпуск генеральной доверенности на дальнейшее распоряжение оффшором;
 • назначение главного руководителя (директора);
 • подготовку реестров директоров и всех акционеров, а также протокола проведения первого собрания акционеров;
 • внесение государственной пошлины за весь год;
 • оплату услуг регистрационного агента и офиса за период первого года;
 • подготовку письма об отставке номинального директора (останется место для проставления даты);
 • виготовлення корпоративної печатки;
 • оплачивается доставка курьерской почтой.

Кроме того, может быть предоставлен ряд других документов и сертификатов, к примеру, решения директоров, выписки из реестра, специальные доверенности, дополнительные печати и т.д. Многолетний опыт работы успешной работы в этой сфере позволяет нам гарантировать клиентам профессиональные консультации и качественные услуги на всех этапах оформления оффшорного предприятия