1. Головна
  2. Податкове планування
  3. Торгове фінансування
Розмір шрифту:
-
+
Роздрукувати статтю
Відправити:
Поділиться:

Як отримати торгове фінансування?

Міжнародна торгівля завжди була прибутковим і перспективним бізнесом, однак, розвиток цього виду діяльності вимагає достатнього обсягу обігових коштів. В умовах перманентної кризи і складності в отриманні кредитів, виробники і постачальники продукції змушені шукати позикові кошти на умовах, більш вигідних ніж на внутрішньому ринку. У такій ситуації торгове фінансування може вирішити не тільки поточні проблеми, але і вивести бізнес на новий рівень.

Торгове фінансування - це використання набору фінансових інструментів, що дозволють компанії управляти своєю ліквідністю і мінімізувати торгові ризики. Суть цієї послуги полягає в підбиранні ефективної схеми залучення коштів фінансової організації для проведення розрахунків за зовнішньоекономічними угодами на постачання товарів. Фактично - це залучення обігових коштів для здійснення експортних або імпортних операцій, що дозволяє збільшити обсяги постачань, прискорити оперативність угод, а в кінцевому підсумку - підвищити конкурентоспроможність компанії.

У схемі торгового фінансування можуть використовуватися кредитні лінії, документарні операції, банківські гарантії, факторинг та інші інструменти. Таке структурування процедури розрахунків проводиться індивідуально, в залежності від особливостей діяльності клієнта і умов кожного окремого контракту.

Наші послуги включають виявлення сильних і слабких сторін клієнта, особливостей та умов планованої угоди, аналіз законодавчого регулювання обраної сфери діяльності, а також аналіз ризиків контрагентів, пошук джерел фінансування, напрацювання пропозицій щодо умов співпраці з бізнес-партнерами.

У свою чергу, клієнт повинен відповідати таким вимогам, як хороша репутація на ринку, проходження аудиту, прозора корпоративна структура, наявність достатнього обсягу власних коштів.

Залучення грамотних фахівців підвищить надійність Вашої угоди, дозволить виявити потенційні ризики і знайти оптимальне рішення.