1. Головна
  2. Послуги за кордоном
  3. Трансфертне ціноутворення
Розмір шрифту:
-
+
Роздрукувати статтю
Відправити:
Поділиться:

Як відповідати ТЦО в Україні?

Правила трансфертного ціноутворення в Україні вступили в силу в 2013 році. Контроль за ТЦО являє собою оподаткування результатів здійснення певного кола операцій, серед яких: операції з пов'язаними особами-нерезидентами; зовнішньоекономічні операції з купівлі / продажу товарів та / або послуг через комісіонерів-нерезидентів; операції з нерезидентами, які включені до переліку держав / територій, затвердженого Кабінетом Міністрів України, для цілей пп. 39.2.1.2 Податкового кодексу, або є резидентами таких країн; господарські операції, які здійснюються з нерезидентами, що не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), в тому числі з доходів, отриманих за межами країни своєї реєстрації.

З огляду на останні зміни в податковому законодавстві України та світу, а також активно розвиваючі тенденції щодо автоматичного обміну інформацією, питання трансфертного ціноутворення все частіше виникають в діяльності компаній. Податкові органи проявляють підвищену увагу до зовнішньоекономічних угод, котрі укладаються між компаніями. Нестабільність українського законодавства і недостатній контроль держави за трансфертними цінами призводять до виникнення додаткових ризиків і втрат для бізнесу.

Дана ситуація вимагає від компаній підвищеної уваги до транзакцій і їх деталей, які можуть в подальшому вплинути на оподаткування.

Finance Business Service надає послуги в сфері трансфертного ціноутворення. Ми можемо спланувати стратегію діяльності і підготовки документації, провести попередній аналіз угод з ціноутворення та виявити ризики запланованих операцій.

Ми знаємо особливості українського трансфертного ціноутворення та успішно об'єднуємо їх з досвідом в інших юрисдикціях. Фахівці компанії Finance Business Service готують консультації щодо необхідної документації, або пропонують готові рішення з підготовленням пакету документації.

У разі необхідності, наші співробітники можуть представляти інтереси Вашої компанії в судових розглядах, пов'язаних з трансферним ціноутворенням. Разом з тим, наша діяльність спрямована на уникнення суперечок, які є витратними як за коштами, так і за часом.

Фахівці компанії надають послуги з супроводу податкових перевірок, готують заперечення на акти податкових перевірок, представляють інтереси клієнта під час обговорення перевірок з державними податковими органами.

Ми допоможемо клієнту розробити бізнес-процеси та системи внутрішнього контролю з метою дотримання політик трансфертного ціноутворення. Наші фахівці готують обгрунтування застосовуваної методології та відповідності поточних цін ринкового рівня.