Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Основні аспекти автоматичного обміну фінансовою інформацією за стандартом CRS

Основні аспекти автоматичного обміну фінансовою інформацією за стандартом CRS

У вересні 2017 року сталася важлива подія для фінансових структур усього світу – перший автоматичний обмін інформацією для податкових цілей за стандартом CRS (Common Reporting Standart, Єдиний стандарт обміну податковою інформацією). Джерелом інформації для обміну стали банки, а також інші фінансові установи (пенсійні фонди, інвестиційні та страхові компанії та ін.). До процесу автоматичного обміну інформацією у 2018 році також приєднується друга велика група країн.

CRS передбачає щорічний автоматичний обмін податковою інформацією між державами-членами Багатосторонньої конвенції про співпрацю між компетентними органами з питань автоматичного обміну інформацією за стандартом CRS (Конвенція MCAA).

Обмін інформацією щодо рахунків юридичних і фізичних осіб буде здійснюватися автоматично, щорічно і за принципом резидентства (на відміну від закону FATCA, де використовується принцип громадянства).

Суть обміну полягає в тому, що банки збирають інформацію про фінансову діяльність за корпоративними рахунками компаній, індивідуальними рахунками фізичних осіб, приватних фондів і трастів, після чого передають її податковим органам своєї країни, які направляють цю інформацію в країну податкового резидентства власника такого рахунку.

Для того, щоб вищевказаний механізм міг бути застосований, фізична особа або компанія повинні бути податковими резидентами (країна громадянства / реєстрації може відрізнятися) країни-учасниці Конвенції MCAA.

Інформація для автоматичного обміну містить:

 1. персональні ідентифікатори:
  • для юридичних осіб:
   • назва, адреса в країні резидентства, ідентифікаційний номер платника податків – щодо кожної юридичної особи – власника рахунку;
   • ім’я та прізвище, адреса в країні резидентства, ідентифікаційний номер платника податків, дата народження – щодо фізичних осіб, ідентифікованих в рамках процедур Due Diligence як “контролюючі особи” (Controlling Persons) цієї юридичної особи;
  • для фізичних осіб:
   • ім’я та прізвище, адреса в країні резидентства, ідентифікаційний номер платника податків, дата народження – щодо кожного власника рахунку (Account Holder);
 2. номер рахунку (або аналогічний по функції ідентифікатор);
 3. назва, а також ідентифікаційний номер підзвітної фінансової установи (банку);
 4. залишок грошових коштів на рахунку на кінець відповідного календарного року (а якщо рахунок був закритий в цьому році – на момент закриття рахунку);
 5. по депо-рахунках (Custodial Account):
  • загальна сума відсотків, дивідендів або іншого доходу, отриманого у відношенні активів, розміщених на такому рахунку за календарний рік або інший звітний період;
  • загальна виручка, що надійшла на рахунок, від продажу або викупу активів, щодо яких підзвітна фінансова установа виступила депозитарієм, брокером, номінальним утримувачем або агентом власника рахунку;
 6. за депозитними рахунками (Depository Account) – загальна сума відсотків, що надійшли на рахунок за календарний рік або інший звітний період;
 7. за якими-небудь іншими рахунками, не зазначеними вище, – загальна сума, що надійшла власнику рахунку за календарний рік або інший звітний період.

При вищеописаному обміні, інформація про рух коштів на рахунках не є предметом обміну і не розкривається. Таким чином, ми не можемо говорити про повне скасування банківської таємниці.

Загальна схема автоматичного обміну податковою інформацією виглядає приблизно так:

Автоматичний обмін банківською інформацією необхідно завершувати до кінця вересня кожного року. Перший обмін між країнами-учасницями відбувся у вересні 2017 року за 2016 рік.

Так як податкові органи в результаті обміну отримують інформацію про фінансові активи резидентів за кордоном, можуть виникнути цілком логічні запитання: а що буде з податками до сплати? чи зросте сума податків після такого обміну?

Якщо особа практикувала ухилення від сплати податків – так, звичайно.

Основною метою організації роботи системи є підтвердження факту оплати податкових зобов’язань податковими резидентами в повній мірі. Якщо ж особа звітує про наявність іноземних активів, сплачує відповідні податки – немає причин для претензій.

Але, якщо в особи був таємний рахунок в заокеанському офшорі, який тепер взаємодіє з автоматичним обміном інформацією з країною податкового резидентства особи – не оминути й податків, і штрафних санкцій. А за ухилення від податків в особливо великих розмірах деякі країни передбачили в своєму законодавстві в тому числі і кримінальне переслідування, і тюремне ув’язнення.

Слід зазначити, що за стандартом CRS в зоні максимального ризику опиняться рахунки фізичних осіб (балансовий поріг рахунку не має значення) і рахунки тих компаній, які мають статус пасивних нефінансових організацій (понад 50% доходів такої компанії складають доходи від відсотків, дивідендів, роялті). Пов’язано це з тим, що саме за рахунками пасивних компаній інформація буде спрямовуватися:

 • в країну-учасницю, резидентом якої є сама компанія,

і одночасно

 • в країну-учасницю, резидентом якої є бенефіціар (и) такої пасивної компанії.

Щодо активних підприємств – не буде відправлятися інформація в країну, резидентом якої є бенефіціар такої компанії. Крім цього, банки не будуть надсилати до податкових установ для подальшого автоматичного обміну відомості про компанії, у яких є “pre-existing account” (“раніше відкриті рахунки”, рахунки, відкриті станом на 31.12.2015 р), за умови, якщо щорічно залишок коштів на такому рахунку не перевищуватиме 250000 дол. США (або еквівалент цієї суми).

Як в цьому випадку бенефіціарам компаній мінімізувати свої ризики від автоматичного обміну інформацією? В даному контексті корисним рішенням буде зміна бенефіціарним власником країни свого резидентства на країну, більш “ефективну” з точки зору персонального податкового навантаження. Це може бути Мальта, Ізраїль, Великобританія, Монако, Кіпр, ОАЕ, Андорра, Португалія.

У вересні 2017 р прозвучала серйозна заява Міністра фінансів України про те, що Україна планує приєднатися до автоматичного обміну за стандартом CRS вже у 2020 році. Відповідно, за результатами звітного 2019 року – провести відправку та отримання першого масиву даних.

Але для того, щоб це стало можливим, Україні необхідно:

 • підписати Конвенцію MCAA;
 • ратифікувати її;
 • імплементувати ряд змін в національне законодавство.

Законодавство країни-повноправної учасниці CRS повинно містити:

 • порядок надання фінансовими установами інформації про власників рахунків податковим установам;
 • порядок забезпечення відповідного рівня захисту такої інформації.

Таким чином, без необхідної IT-інфраструктури та забезпечення належного рівня конфіденційності інформації, яка передається – обмін інформацією з Україною в рамках CRS не буде можливим.

Тому питання, коли саме Україна почне здійснювати автоматичний обмін податковою інформацією – відкрите. При цьому, слід не забувати, що вже зараз правоохоронні та податкові установи України уповноважені за індивідуальним запитом надсилати звернення до органів інших країн щодо інформації про конкретних осіб.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777