Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Столиця
Лондон
Форма правління
Парламентарна монархія
Площа
243 809 км2
Населення
63 мільйонів
Валюта
GBP

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю у Великобританії

Процедура реєстрації

Процедура реєстрації складається з чотирьох етапів:

 1. Вибір назви компанії, юридичної адреси і підготовка статутних документів.

  Назва повинна бути унікальна, не містити поганих слів (існує цілий список) і має закінчуватися словом "Limited», або «Ltd». Якщо компанія буде реєструватися в Уельсі, можна використовувати уельські еквіваленти «Cyfyngedig» або «Cyf».

  На юридичну адресу будуть відправлятися всі офіційні повідомлення, наприклад, листи з державного реєстру - Companies House. Це повинна бути фізична адреса на території Великобританії, розташована в тій же країні, де зареєстрована компанія. Наприклад, компанія, зареєстрована в Шотландії, повинна мати юридичну адресу в Шотландії. Можливо використовувати PO Box, однак при цьому потрібно як і раніше включати фізичну адресу та поштовий індекс.

  Юридична адреса компанії буде загальнодоступна в реєстрі в режимі онлайн.

  Для реєстрації компанії необхідні такі установчі документи:

  • Установчий договір - юридична заява, підписана всіма початковими акціонерами, які погоджуються сформувати компанію;
  • Статут - письмові правила про управління компанією, узгоджені акціонерами, директорами та секретарем компанії

  Їх можна підготувати самостійно, використовуючи стандартні шаблони Companies House, або звернутися за допомогою до фахівців.

 2. Реєстрація компанії в реєстрі компаній (Companies House)

  Для того, щоб зареєструвати компанію в Companies House необхідно заповнити спеціальну форму, докласти необхідні документи та сплатити реєстраційний збір. Зробити це можна трьома способами:

  1. Онлайн-реєстрація. Можлива тільки при використанні типового (модельного) статуту.
  2. Реєстрація поштою. Спеціальна форма IN01, заповнюється і підписується. Разом з іншими документами надсилається поштою.
  3. Реєстрація за допомогою агента
  4. Реєстрація за допомогою програмного забезпечення третьої сторони (як правило, всі агенти мають таке ПО)

  Після реєстрації компанії видається «Сертифікат про реєстрацію». Він підтверджує юридичну силу компанії, містить номер компанії і дату її реєстрації.

  Далі протягом 3 місяців після початку діяльності компанії необхідно зареєструватися як платник податків.

 3. Реєстрація в Податково-митній службі Сполученого Королівства (HMRC) для сплати корпоративного податку і ПДВ

  Протягом декількох днів після реєстрації компанії в Companies House, HMRC відправляє на юридичну адресу компанії 10-значний унікальний номер платника податків (UTR). Цей номер буде вказано на всіх листах від HMRC і в онлайн-сервісах. Використовуючи UTR, потрібно зареєструвати компанію платником корпоративного податку в HMRC в електронному режимі.

  Для цього будуть потрібні також наступні дані:

  • Реєстраційний номер компанії
  • Дата початку діяльності компанії (перший звітний період компанії почнеться з цієї дати)
  • Дата, до якої складаються річні звіти компанії

  Далі HMRC повідомить компанії про терміни сплати корпоративного податку. Податкову декларацію компанії необхідно буде подавати навіть у разі збитковості діяльності або відсутності корпоративного податку.

  Платником ПДВ компанія повинна зареєструватися якщо обсяг її оподатковуваних поставок товарів або послуг на території Великобританії за попередні 12 місяців перевищив встановлений поріг (за станом на червень 2017 року це? 85 000), або очікується його наближення до граничного значення протягом наступних 30 днів. Однак компанія також може добровільно прийняти рішення про реєстрацію платником ПДВ, навіть якщо обсяг його поставок не перевищує встановленого порога.

  Зареєструватися платником ПДВ можна також через сайт HMRC або відправивши заповнену форму поштою.

 4. Реєстрація для відрахування прибуткового податку з зарплати співробітників, а також страхування відповідальності роботодавця.

  Реєстрація для відрахування прибуткового податку також може бути здійснена онлайн на сайті HMRC.

  Законодавча вимога мінімальної суми страхування відповідальності роботодавців в межі відшкодування в розмірі? 5 000 000. За відсутність страхування відповідальності роботодавця передбачений штраф в розмірі? 2500 в день.

 1. Апостильоване зшивання документів (Certificate of Collation)
  • Свідоцтво про інкорпорацію (Certificate of Incorporation)
  • Установчий договір компанії (Memorandum of Association)
  • Статут компанії (Articles of Association)
  • Протокол перших зборів директорів компанії (Minutes of the First Meeting of the Board of Directors)
  • Рішення про призначення директора (Resolution of Shareholders)
 2. Свідоцтво про інкорпорацію (Certificate of Incorporation)
 3. Установчий договір компанії (Memorandum of Association)
 4. Статут компанії (Articles of Association)
 5. Протокол перших зборів директорів компанії (Minutes of the First Meeting of the Board of Directors)
 6. Рішення про призначення директора (Resolution of Shareholders)
 7. Сертифікат акцій (Share certificate)
 8. Трастова декларація (Declaration of trust)
 9. Довіреність під апостилем (General Power of Attorney)
 10. Форма передачі акцій (Stock Transfer Form)
 11. Відмовний лист від директора (Letter of resignation)
 12. Договір про надання номінального сервісу (Agreement for the provision of nominee services)
 13. Печатка

Вимоги до статутного капіталу і акцій

 • Мінімальний розмір статутного капіталу - 1 акція, максимальний розмір не встановлений
 • Вимог за номінальною вартістю акцій не встановлено;
 • Акції можуть бути простими (при цьому можуть бути розділені на різні класи за вартістю), привілейованими і погашаючими ;
 • Випуск акцій на пред'явника заборонений;
 • Компанія може збільшувати акціонерний капітал шляхом випуску додаткових акцій;
 • Зменшити акціонерний капітал компанія може тільки за певних умов.

Вимоги до директора

 • Має мінімум одного директора;
 • Директором може бути тільки фізична особа;
 • Директором може бути як резидент, так і нерезидент Великобританії;
 • Директор (а) готують і подають в Companies House Декларацію підтвердження (Confirmation Statement), щорічну фінансову звітність, повідомлення про зміни в компанії, розподіл акцій;
 • Інформація про директора при реєстрації компанії або будь-якої заміни директора подається у відкритий державний реєстр і є публічною. Інформація про директорів міститься також в Реєстрі Директорів (раніше мав зберігатися в офісі компанії, тепер фізично може зберігатися в Companies House).

Бенефіціар

Усі британські компанії зобов'язані створювати і вести реєстр осіб з істотним контролем, відомий як PSC. Ця інформація повинна подаватися щорічно в Companies House в одному з розділів Confirmation Statement. Частина інформації про осіб з істотним контролем (а саме - їх імена, адреси для листування, громадянство і країна проживання, характер контролю, дати з яких інформація про них підлягає внесенню в PSC) доступна для широкої публіки, інша частина інформації (точні адреси постійного проживання , дати народження) доступна тільки співробітникам уповноважених органів за спеціальним запитом.

Вимоги до акціонерів

 • Акціонерами компанії можуть бути як фізичні особи, так і юридичні
 • Акціонерами компанії можуть бути як резиденти і нерезиденти Великобританії
 • Мінімальна кількість акціонерів - 1
 • Інформація про акціонерів подається у відкритий державний реєстр і є загальнодоступною. Інформація про акціонерів та акції, якими вони володіють, міститься також в Реєстрі Акціонерів, який зобов'язана вести кожна компанія

Офіс компанії

 • Є вимога про наявність юридичної адреси компанії, яка повинна бути реальною
 • Юридична адреса повинна бути в тій же країні, в якій зареєстрована компанія (наприклад, якщо компанія зареєстрована в Шотландії її юридична адреса повинен бути теж в Шотландії)
 • Повсякденні операції компанія повинна проводити не обов'язково за місцем юридичної адреси
 • Інформація про юридичну адресу міститься у відкритому державному реєстрі

Звітність, аудит

 • Директора компанії несуть відповідальність за підготовку та своєчасну подачу щорічної Confirmation Statement та фінансову звітність
 • Фінансова звітність повинна супроводжуватися звітами директорів і звітами аудитора
 • Аудит обов'язковий для всіх підприємств, крім малих (відповідають двом з вимог - річний оборот менше? 6,5 млн., баланс менше ніж? 3,26 млн, середнє число співробітників менше 50)
 • Звітний період - рік. Початок звітного періоду - дата реєстрації компанії. Подавати звітність потрібно через рік з дати реєстрації (або звітної дати) з запасом в межах 7 днів раніше чи пізніше;
 • Копію щорічної звітності повинні отримувати всі акціонери компанії.

Корпоративне законодавство Великобританії

Companies Act 2006 Завантажити