Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Компанія з управління активами

Відповідно до чинного законодавства компанії з управління активами (КУА) - господарське товариство, створене у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке проводить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі відповідної ліцензії. Мінімальний розмір статутного капіталу компанії з управління активами відповідно до чинного законодавства України становить 7 мільйонів гривень, при цьому формується він виключно грошовими коштами, а частка держави в ньому не повинна перевищувати 10%. Крім того, в КУА створюється резервний фонд, розмір якого не повинен бути менше 25% статутного капіталу.

КУА не може здійснювати інші види професійної діяльності на фондовому ринку, зате може одночасно керувати декількома інститутами спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди). Юридична особа може створити також відокремлений підрозділ, який здійснює управління активами інституційних інвесторів, в тому числі і за межами України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), на підставі отриманої ліцензії за умови дотримання вимог для відокремлених підрозділів ліцензіата.

Можна сміливо сказати, що компанії з управління активами є професійними учасниками фондового ринку, адже без них не обійтися при створенні та управлінні інститутами спільного інвестування: корпоративними та пайовими фондами. Однак, для повноцінного функціонування КУА їй необхідно отримати ліцензію на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами). Це передбачає виконання цілого комплексу дій:

 • Внесення КУА до реєстру фінансових установ
 • Навчання персоналу (не менше трьох фахівців в галузі управління активами інституційних інвесторів, серед яких директор)
 • Проходження процедури сертифікації в порядку, встановленому Комісією
 • Приведення внутрішніх документів і процедур компанії у відповідність до вимог ліцензійних умов
 • Приведення приміщення компанії у відповідність до вимог ліцензійних умов
 • Вступ в саморегульовану організацію професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (далі - саморегулівна організація)
 • Отримання письмового подання саморегулівної організації
 • Формування та подання пакету документів, необхідного для отримання ліцензії

Для КУА з адміністрування пенсійних фондів необхідно також:

 • Внесення до Державного реєстру фінансових установ
 • Отримання Ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів

Важливо знати вимоги, які є в ліцензійних умовах для КУА:

 1. До керівника і сертифікованих фахівців КУА:
  Не можуть бути посадовими особами і сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку, мати менше двох років досвіду роботи з управління активами інституційних інвесторів, мати судимості за умисні корисливі злочини, займатися підприємницькою діяльністю.
 2. До особи, на яку покладено здійснення бухгалтерського обліку КУА:
  Повинні відповідати професійним вимогам, встановленим законодавством для головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, не можуть бути посадовими особами в іншому професійному учаснику фондового ринку.
 3. До ділової репутації фізичних осіб-учасників (акціонерів) з істотною участю, а також осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль і посадових осіб КУА за останні два роки:
  особа не лишалась права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на ринку цінних паперів;
  особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та / або у сфері службової діяльності, не знятої або непогашеної в установленому законодавством порядку;
  особа не займала посади професійного учасника фондового ринку, в тому числі іншого ніж компанія, яка визнана банкрутом та / або здійснена його ліквідація за рішенням суду; до якого застосовувалося анулювання ліцензії;
  віч-на-віч не застосовувалося анулювання сертифіката на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами;
  особу не було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року, а для посадових осіб КУА - не вчинила більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку
  віч-на-віч не застосовувалися санкції відповідними іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та / або України і т.д.
 4. До структури власності КУА:
  Інформація про структуру власності та пов'язаних осіб КУА повинна бути прозорою, такою, що розкриває інформацію про систему взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій КУА, дає можливість Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь професійного учасника фондового ринку, в тому числі відносини контролю між ними. Ця інформація повинна бути правдивою, повною, і відповідати вимогам Ліцензійних умов.
 5. До місця знаходження КУА:
  Виконавчий орган КУА повинен знаходитися в приміщенні за місцем знаходження, вказаним в ЄДР. Документи, що стосуються здійснення професійної діяльності, повинні зберігатися в цьому приміщенні. Крім того, КУА зобов'язана забезпечити доступ в приміщення і доступність послуг, що надаються відповідно до ліцензії, інвалідам та маломобільним категоріям. Загальна площа приміщення - не менше 30 кв.м., а для відокремлених підрозділів - не менше 20 кв.м. Приміщення повинно бути під цілодобовою охороною.

У такому обсязі процедур та вимог нелегко розібратися самостійно. Найкраще виконання організаційної та «паперової» роботи надати професіоналам. Компанія «Finance Business Service» візьме всі складнощі на себе, надавши повний комплекс послуг із запуску діяльності КУА. Наші послуги включають:

 • Консультування з питань реєстрації та ліцензування КУА;
 • Внесення змін до статуту компанії (при необхідності);
 • Підготовку документів (проекти рішення виконавчого органу та / або наглядової ради, довідки, анкети, інформація і т.д.);
 • Нотаріальне завірення копій документів і доручень;
 • Розробка внутрішньої документації компанії відповідно до вимог ліцензійних умов і пакету документів для вступу в саморегульовану професійну організацію
 • Допомога в підборі персоналу
 • Організація вступу в саморегульовану організацію
 • Формування та перевірка комплектності пакета документів, необхідних для отримання ліцензії;
 • Подачу документів до відповідних органів;
 • Адміністрування платежів: державного мита за отримання ліцензії (в розмірі 3000 грн.), вступних і членських внесків в саморегульовану організацію, за підготовку і сертифікацію фахівців;
 • Організація фінансового моніторингу;
 • Представление интересов и полное юридическое сопровождение процессов по взаимодействию с государственными органами;

Клієнту необхідно надати:

 • Статут та інші установчі документи компанії (АТ або ТОВ) (рішення засновників про його заснування або офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юрособи в країні, в якій зареєстрований її головний офіс - для нерезидента). Основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності;
 • Документи засновника (ів) і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль компанії:
  • Для фізосіб - паспорт та ідентифікаційний код;
  • Для юросіб-резидентів - свідоцтво або виписка про держреєстрацію, рішення про участь у створенні компанії;
  • Для юросіб нерезидентів - документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в його країні, рішення про участь у створенні компанії, нотаріальна (апостильована) довіреність на представника, який від імені компанії буде підписувати документи, копія паспорта та ідентифікаційного коду представника.
 • Аудиторський висновок про фінансовий стан компанії станом на кінець звітного періоду (при наявності), а також копії фінансової звітності, завірені аудиторською фірмою
 • Документи щодо фінансового стану учасників компанії з істотною участю
  • Для фізосіб - копія податкової декларації або довідка податкового органу про подання декларації або інший документ, що підтверджує джерело походження коштів, які вносилися до статутного капіталу компанії
  • Для юросіб - аудиторський висновок про фінансовий стан станом на кінець звітного періоду (при наявності)

По завершенню процесу реєстрації клієнт отримає наступні документи:

 1. Внутрішні документи, які визначають порядок надання фінансових послуг: порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом та її неправомірному використанню; порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками
 2. Сертифікати фахівців на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку
 3. Ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
 4. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру фінансових установ (для КУА з адміністрування пенсійних фондів)
 5. Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів (для КУА з адміністрування пенсійних фондів) і інші.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)

Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Новини

#Біткойн
Оподаткування криптовалюти
Оподаткування криптовалюти Невизначеність, викликана відставанням правового регулювання від інноваційної сфери, що швидко розвивається, як наприклад криптовалюта, викликає багато питань щодо оподаткування, як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Оскільки криптовалюти побудовані на...
Зміни на ринку криптовалют
Зміни на ринку криптовалют 10 червня більшість провідних криптовалют впали в ціні більш ніж на 10%. Курс біткоїна за цей час знизився з відмітки $7650 до $6650. Отже, падіння практично на 15% може мати більш довгострокові наслідки. Останні місяці курс біткоїна демонструє негативну динаміку. За травень...
CFTC і Мін’юст США розслідують маніпуляції криптотрейдерів
CFTC і Мін’юст США розслідують маніпуляції криптотрейдерів Міністерство юстиції США спільно з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) почало кримінальне розслідування щодо імовірно незаконної діяльності торговців криптовалютами. В рамках розслідування вивчається використання тактики "спуфінгу", суть якої полягає у...
Учора почав роботу Комітет із цифрової економіки ОЕСР
Учора почав роботу Комітет із цифрової економіки ОЕСР 16 травня 2018 року почав роботу Комітет із цифрової економіки Організації економічного співробітництва та розвитку. Нове законодавство, розробкою якого займаються країни-члени ОЕСР, буде покликане захистити права споживачів у електронній комерції. Планується, що на...