Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Юридичні терміни

Акціонерне товариство АТ (англ. Joint-Stock Company, нім. Aktiengesellschaft, IPA: 'aktsi angazeljaft, абревіатура AG) один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певне число акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства.

Актив (англ. Assets) частина бухгалтерського балансу (ліва сторона), що відображає склад і вартість майна організації на певну дату. Сукупність майнових прав: матеріальних цінностей, грошових коштів і ін., Що належать юридичній особі.

Акціонер (англ. Shareholder) це фізичне, юридична особа (у тому числі акціонерне товариство), іноземна організація (в тому числі не має статусу юридичної особи, але вона володіє цивільну правоздатність відповідно до законодавства іноземної держави), муніципальне утворення, яке володіє однією або декількома акціями в капіталі акціонерного товариства.

Акція (нім. Aktie, від лат. Ас tio - дія, претензія) емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації.

Акцією на пред'явника (англ. Bearer Share) called a security (share), which recognizes an anonymous holder is legally a full shareholder in the company with all the relevant rights (Finance Dictionary). This paper, in contrast to the nominal share, does not contain any indication of the name and surname of the owner. The rights certified by bearer share, in fact belong to the bearer of this paper. The certificate holder bearer shares is considered to be the owner of the shares, certified certificate.

Апостиль (фр. Apostille) спеціальний знак, що проставляється на офіційних документах некомерційного характеру, що виходять від установ і організацій країн-учасниць Гаазької конвенції про скасування вимог легалізації іноземних офіційних документів.

Бенефіціар (також вигодонабувач, від фр. Bene fice - прибуток, користь) фізична або юридична особа, якій призначений грошовий платіж, одержувач грошей. Бенефіціаром є також особа, на чию користь банк-емітент відкриває документарний акредитив.

Генеральна довіреність (англ. General Power of Attorney) розмовна назва довіреності, яка оформляється при необхідності передати повноваження на вчинення дій, що охоплюють всю сферу діяльності юридичної особи, або на загальне управління майном фізичної особи (наприклад, автомобілем) практично без обмежень.

Гербовий збір (англ. Stamp Duty) податок, що стягується при придбанні нерухомості і землі, а також при купівлі акцій, бондів та інших інвестиційних інструментів.

Конфіденційність (англ. Con fidentiality) необхідність запобігання витоку (розголошення) будь-якої інформації. В англо- американської традиції розрізняють два основних види конфіденційності: добровільну (privacy) і примусову (secrecy). У першому випадку маються на увазі прерогативи особистості, в другому випадку мається на увазі інформація для службового користування, доступна обмеженому колу офіційних осіб фірми, корпорації, державного органу, громадської чи політичної організації. Хоча privacy і secrecy схожі за значенням, на практиці вони зазвичай суперечать один одному: посилення secrecy веде до порушення і зменшення privacy. У тоталітарних та авторитарних державах під конфіденційністю, як правило, мається на увазі тільки secrecy.

Компанія типу LLC (англ. Limited Liability Company) відповідає поняттю «Товариство з обмеженою відповідальністю" (скорочено - ТОВ) в російській мові. Товариство з обмеженою відповідальністю - засноване однією або кількома юридичними та / або фізичними особами господарське товариство, статутний капітал якого розділений на частки; учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм часток у статутному капіталі товариства.

Корпоративне управління (англ. Corporate governance) система взаємодії між акціонерами і керівництвом компанії (акціонерного товариства, корпорації), включаючи її рада директорів, а також з іншими зацікавленими особами, з допомогою якої реалізуються права акціонерів; комплекс механізмів, що дозволяють акціонерам (інвесторам) контролювати діяльність керівників компанії і розв'язувати виниклі проблеми з іншими групами впливу.

Легалізація (англ. Legalization) надання законної сили, офіційне визнання, часто з відтінком декриміналізації. Легалізація документа - вчинення дій, які надають документа юридичну силу. Легалізація доходів (відмивання грошей) - переказ грошей їх з тіньової економіки в економіку офіційну.

Податкове планування це активні дії платника податків щодо зменшення податкових платежів. Основними поняттями податкового планування є оптимізація податків і мінімізація податків. Податкове планування (НП) є однією з найважливіших складових частин фінансового планування (управління фінансами) організації. Сутність НП полягає в тому, що кожен платник податків має право використовувати допустимі законом засоби, прийоми і способи для максимального скорочення своїх податкових зобов'язань. НП можна визначити як планування фінансово - господарської діяльності організації з метою мінімізації податкових платежів. Воно може бути як індивідуально спрямованим і носити адресний характер, так і застосовуватися в фінансово - господарської діяльності широкого кола господарюючих суб'єктів.

Нерезидент (англ. Non-resident) юридична, фізична особа, яка діє в одній державі, але постійно зареєстроване і яке проживає в іншому. Також це можуть бути підприємства та організації, які є юридичних осіб, створені відповідно до законодавства іноземних держав, або знаходяться в країні іноземні дипломатичні та інші офіційні представництва, а також міжнародні організації, їх філії та представництва.

Загальне право (англ. Common law) єдина система прецедентів, загальна для всієї Великобританії, одна з складових частин англо-саксонської правової системи. Склалося в XIII-XIV століттях на основі місцевих звичаїв і практики королівських судів. Головним джерелом права в системі загального права визнається судовий прецедент (Англо-саксонська правова сім'я). Загальним правом іменується як система законів, так і вид правової системи розробленої на підставі рішень судів та судових органів, а не за допомогою законів чи законодавчих постанов виконавчої влади.

Обмеження відповідальності один з принципів, що лежать в основі поняття про юридичну особу, що полягає в тому, що юридична особа, хоча і будучи абстракцією, фактично має ряд ознак реального особи (тобто людини), зокрема, воно саме здатне мати права і нести обов'язки, таким чином, обмежуючи права і обов'язки (в тому числі, відповідальності) осіб, які є учасниками такого юридичної особи.

Офшорна зона (Про ffshore Zone) держава або його частина, в межах якої для компаній-нерезидентів визначається особливий режим реєстрації та діяльності. У ряді держав використовується також термін «податковий рай» (англДах heaven).

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Новини
#Біткойн
Оподаткування криптовалюти
Оподаткування криптовалюти Невизначеність, викликана відставанням правового регулювання від інноваційної сфери, що швидко розвивається, як наприклад криптовалюта, викликає багато питань щодо оподаткування, як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Оскільки криптовалюти побудовані на...
Зміни на ринку криптовалют
Зміни на ринку криптовалют 10 червня більшість провідних криптовалют впали в ціні більш ніж на 10%. Курс біткоїна за цей час знизився з відмітки $7650 до $6650. Отже, падіння практично на 15% може мати більш довгострокові наслідки. Останні місяці курс біткоїна демонструє негативну динаміку. За травень...
CFTC і Мін’юст США розслідують маніпуляції криптотрейдерів
CFTC і Мін’юст США розслідують маніпуляції криптотрейдерів Міністерство юстиції США спільно з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) почало кримінальне розслідування щодо імовірно незаконної діяльності торговців криптовалютами. В рамках розслідування вивчається використання тактики "спуфінгу", суть якої полягає у...
Учора почав роботу Комітет із цифрової економіки ОЕСР
Учора почав роботу Комітет із цифрової економіки ОЕСР 16 травня 2018 року почав роботу Комітет із цифрової економіки Організації економічного співробітництва та розвитку. Нове законодавство, розробкою якого займаються країни-члени ОЕСР, буде покликане захистити права споживачів у електронній комерції. Планується, що на...