1. Головна
  2. Послуги за кордоном
  3. Реструктуризація бізнесу
Розмір шрифту:
-
+
Роздрукувати статтю
Відправити:
Поділиться:

Реструктуризація бізнесу. Створення ефективних бізнес одиниць

Перехід до ринкових відносин і вихід підприємств на фінансові, товарні та інші ринки, збільшення обсягів виробництва та продажу сприяє жорсткої конкуренції у всіх сферах економіки країни. Часто підприємство на певному етапі розвитку стикається з проблемою невідповідності вимогам, що пред’являються самим ринком, і виявляється в складному, іноді критичному становищі, що вимагає негайного вирішення виниклих проблем. Одним з таких рішень є реструктуризація бізнесу. Крім того, правильна структурна перебудова – одна із стратегічно важливих завдань, поставлених перед бізнесом, метою якого є ефективний розвиток виробничого потенціалу. У таких випадках реструктуризація бізнесу – це можливість згладити суперечності між застарілою схемою діяльності підприємства і мінливими вимогами ринку.

Що ховається за терміном «реструктуризація бізнесу»?

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» дає таке визначення поняттю «реструктуризація бізнесу»: здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, націлених на реорганізацію підприємства, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, на оздоровлення підприємства, зростання обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, збільшення ефективності виробництва і задоволення вимог кредиторів.

Іншими словами, реструктуризація бізнесу спрямована на створення конкурентоспроможних суб’єктів підприємницької діяльності, ефективно функціонуючих в умовах сучасної ринкової економіки.

Кінцева мета проекту з реструктуризації бізнесу – нова організаційно-правова одиниця, більш безпечна, приваблива для інвесторів, захищена від економічних ризиків, що володіє чітко розробленою стратегією і сучасною, раціональною управлінською системою.

Види і форми реструктуризації бізнесу.

  • Оперативна реструктуризація бізнесу спрямована на вирішення двох основних завдань: забезпечення ліквідності і підвищення ефективності діяльності підприємства. Процес займає 3-4 місяці і спрямований на різке зростання основних показників діяльності. Але однією оперативної реструктуризації недостатньо – незабаром підприємство ризикує опинитися в колишньому, незадовільному становищі.
  • Стратегічна реструктуризація бізнесу охоплює комплекс заходів, метою яких є довгострокове забезпечення конкурентоспроможності. Для проведення такого виду реструктуризації насамперед необхідно розробити стратегічну мету, що охоплює всі аспекти діяльності підприємства та відповідну поточному стану ринку.
  • Управлінська реструктуризація бізнесу тягне за собою зміни маркетингової та інноваційної політики підприємства, необхідність перепідготовки кадрів.
  • Організаційно-правова реструктуризація бізнесу передбачає зміни в організаційній структурі підприємства.
  • Технічна реструктуризація бізнесу спрямована на розкриття виробничого потенціалу, впровадження сучасних технологій і «ноу-хау», забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції.
  • Економічна реструктуризація бізнесу сприяє забезпеченню необхідного рівня рентабельності, що відповідає сучасним умовам господарювання.
  • Фінансова реструктуризація бізнесу – формування нової структури балансу, що враховує показники платоспроможності підприємства, ліквідності, боргові зобов’язання.

Зміст заходів з реструктуризації унікально для кожного окремо взятого підприємства і вимагає глибокого аналізу основних показників його діяльності. Залежно від результатів аналізу можуть знадобитися незначні зміни або всебічна реорганізація.

Реструктуризація бізнесу вимагає залучення великої кількості фахівців: маркетологів, юристів, технологів; необхідна попередня підготовка, що дозволяє виключити ризики простою виробництва та інших негативних наслідків. Детальний аналіз діяльності підприємства і ретельна підготовка заходів з реструктуризації гарантують досягнення цілей, поставлених підприємством.

Співпраця з компаніями, що мають значний досвід у практичній розробці проектів і супроводі процесу реструктуризації бізнесу, дозволить підприємству вийти на якісно новий рівень і вирішити стратегічно важливі завдання.