Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Столиця
Прага
Форма правління
Парламентська республіка
Площа
78 866 км2
Населення
10 млн
Валюта
Чеська крона (CZK)

Оподаткування в Чехії

Огляд

Чеська Республіка – одна з найрозвиненіших держав Центральної Європи в економічній, культурній та соціальній сферах. З часу приєднання до ЄС у 2004 році Чехія є одним з лідерів серед країн європейського простору за темпами економічного зростання. Держава успішно імплементує рекомендації ЄС в національне законодавство та завжди відкрита для залучення інвестицій. З огляду на географічне положення держави Чехія активно використовується для ведення бізнесу за кордоном.

Податок на прибуток (Corporate Income Tax)

Оподаткування резидентів та постійних представництв зарубіжних компаній в Чехії здійснюється за принципом загальносвітового доходу. Доходи нерезидентів обкладаються тільки у джерела походження на території Чехії.

Резидентами визнаються суб’єкти підприємницької діяльності, зареєстровані на території Чехії, а також компанії, менеджмент яких знаходиться в Чехії. Постійними представництвами вважаються підприємства з постійним місцем ведення підприємницької діяльності на території країни.

Закон Чеської Республіки «Про податок на прибуток» визначає «постійне місце підприємницької діяльності» саме для іноземних суб’єктів. Воно трактується як місце здійснення підприємницької діяльності платника, який не є податковим резидентом Чехії. Таким місцем може бути майстерня, офіс, магазин, заправна станція, переробна або виробнича фабрика, будівельний майданчик або монтажний проект.

Для деяких видів діяльності закон «Про податок на прибуток» визначає термін діяльності філій та представництв, протягом якого місце здійснення підприємницької діяльності з непостійного перекваліфікується у постійне. Це стосується таких видів діяльності, як будівельні та монтажні роботи, а також надання деяких послуг. Якщо період роботи компанії перевищує 6 місяців з останніх 12 календарних місяців, то така діяльність вже трактується як постійна, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Підприємства, що здійснюють постійну діяльність на території Чехії, відраховують податок на прибуток в чеський бюджет.

Стандартна ставка податку на прибуток становить 19%. Передбачена пільгова ставка корпоративного податку для базових інвестиційних фондів в розмірі 5%. Для пенсійних фондів діє нульова ставка податку на прибуток.

Компанії, що інвестують в розвиток, можуть скористатися податковими пільгами, якщо інвестують за наступними напрямками:

 1. промислове виробництво;
 2. технологічні центри;
 3. центри розробки програмного забезпечення;
 4. дата-центри;
 5. центри підтримки бізнесу і call-центри.

Для кожної групи існують вимоги щодо мінімальних обсягів інвестицій, кількості нових робочих місць, часу використання активів та роботи бізнесу.

Податкові пільги надаються, наприклад, в наступних формах:

 1. звільнення від сплати податку на прибуток до 10 років;
 2. гранти на підготовку і перепідготовку персоналу та створення робочих місць;
 3. звільнення від податку на нерухомість;
 4. грошові гранти на капітальні витрати.

Загальна вартість податкових пільг може покривати до 25% відповідних витрат.

Гранти на створення робочих місць надаються в регіонах з низьким рівнем зайнятості, а звільнення від податку на нерухомість надається в спеціальних індустріальних зонах. Для підприємств, що працюють в Празі, податкові пільги не передбачені.

Витрати на дослідження та розробку або R&D при розрахунку оподатковуваного прибутку для податкових цілей можуть бути враховані 2 рази, один раз як витрати, що вираховуються, та вдруге як спеціальні податкові пільги. До складу витрат, що вираховуються, входять:

 1. прямі витрати;
 2. амортизація активів, які використовуються при R&D;
 3. інші операційні витрати, прямо пов’язані з R&D.

Невикористані податкові пільги на R&D дозволяється переносити на майбутні періоди строком до 3-х років.

У Чехії податковий період для цілей податку на прибуток становить 1 рік. Платники податків можуть вибрати або календарний, або інший звітний період, що дорівнює 12-ти місяців. Річний звіт здається протягом трьох місяців після закінчення податкового періоду та за рішенням влади може бути продовжений ще на 3 місяці. Для компаній, які зобов’язані проходити аудит, термін здачі річного звіту становить 6 місяців.

Терміни та суми сплати податку на прибуток залежать від податкового зобов’язання платника за попередній рік.

Компанії з податковим зобов’язанням за попередній рік понад 150 000 крон зобов’язані сплачувати авансові внески щокварталу в розмірі 25% до 15-го дня останнього місяця кварталу.

Компанії з податковим зобов’язанням за попередній податковий період від 30 000 до 150 000 крон сплачують авансовий внесок в розмірі 40% кожні півроку до 15-го дня шостого і дванадцятого місяця. Залишок зобов’язання має бути сплачений до терміну здачі податкового звіту.

Компанії з податковим зобов’язанням менше 30 000 крон за попередній період сплачують податок на прибуток 1 раз на рік до закінчення терміну подачі річного звіту.

Переплата з податку на прибуток повертається протягом 30 днів з моменту подачі заяви до податкових органів або враховуються в переноситься на майбутні періоди.

Податок на доходи від приросту капіталу

До доходів від приросту капіталу відносяться прибуток від продажу активів, акцій та дольової участі. Приріст капіталу або Capital Gains обкладається податком на прибуток за ставкою 19%.

Фінансовий результат від продажу акцій або пайової участі в дочірній компанії, розміщеної в Чехії, звільнений від оподаткування в тому випадку, якщо материнська компанія володіє не менше 10% дочірньої компанії більше 1 року. При цьому материнська компанія повинна розміщуватися на території Чехії, ЄС або Європейської економічної зони.

Приріст капіталу, отриманий чеською материнською компанією від продажу акцій дочірнього підприємства, яке зареєстроване не в країнах ЄС, також звільняється від оподаткування, якщо дотримані наступні умови:

 1. між Чехією та третьою країною діє податкова угода;
 2. дочірнє підприємство має організаційну форму бізнесу, що схожа з тою, яка використовується в Чехії, наприклад, акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю;
 3. материнська компанія володіє не менше 10% акцій дочірньої компанії більше 12 місяців;
 4. податкова ставка третьої країни повинна становити більше 12% в рік здійснення продажу корпоративних прав та в попередньому році.

Звільнення від оподаткування прибутку від продажу корпоративних прав не застосовується, якщо на момент реалізації активу:

 1. дочірнє підприємство знаходиться в процесі ліквідації;
 2. материнська або дочірня компанія не є платником податку на прибуток;
 3. материнська або дочірня компанія може використовувати пільгове оподаткування прибутку.

Дохід нерезидентів від продажу корпоративних прав з джерелом походження в Чехії оподатковується за стандартною ставкою, якщо інше не вказано в податковій угоді.

Податок на доходи у джерела виплати

Дивіденди

Стандартна ставка виплати дивідендів на користь юридичних та фізичних осіб резидентів становить 15%.

Компанії звільняються від сплати податку у джерела походження доходу при виплаті дивідендів, якщо чеська дочірня компанія виплачує дивіденди на користь материнської компанії, яка є резидентом EU/EFTA (European Free Trade Association) та володіє не менше 10% дочірньої компанії більше 12 місяців, якщо рахувати до дати розподілу дивідендів. Такі ж умови зберігаються і відносно компаній-резидентів.

Режим звільнення може бути наданий при розподілі дивідендів дочірніми підприємствами з третіх країн на користь чеської материнської компанії за наступних умов:

 1. між Чехією та третьою країною діє податкова угода;
 2. дочірнє підприємство має організаційну форму бізнесу, порівнянну з тою, яка використовується в Чехії, наприклад, акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю;
 3. материнська компанія володіє більше 10% акцій дочірньої компанії більше 12 місяців;
 4. податкова ставка третьої країни повинна становити більше 12% в рік здійснення продажу корпоративних прав та в попередньому році.

З метою дотримання даних умов поняття «материнське підприємство» та «дочірнє підприємство» регулюється директивою 2011/96/EU.

Режим звільнення від оподаткування дивідендів не надається якщо:

 1. материнська або дочірня компанія звільнена від сплати податку на прибуток або застосовує нульову ставку;
 2. сума виплати дивідендів у джерела походження доходу може вираховуватися з оподатковуваної бази.

Чехія уклала податкові угоди з 87 країнами світу. Їх умови превалюють над положеннями директив та умовами національного законодавства.

Компанії, зареєстровані в країнах, з якими не укладені податкові угоди, не провадиться обмін податковою інформацією та відсутня можливість підтвердити статус податкового резидента кінцевого власника, оподатковуються за ставкою 35% у джерела походження доходу на території Чехії.

Режим податкового заліку або звільнення від сплати податку, вже сплаченого в іншій країні, надається, якщо це передбачено в податкових угодах. Якщо така норма не передбачена, то податок на прибуток, сплачений в іншій країні, можна врахувати в податкових витратах в наступному році.

Проценти та роялті

Проценти та роялті, сплачені на користь нерезидента, оподатковуються за стандартною ставкою 15%, якщо інше не передбачено договором про уникнення подвійного оподаткування.

Ставка 35% використовується при виплаті дивідендів нерезидентам тих країн, з якими не діють податкові угоду та відсутній автоматичний обмін податковою інформацією.

Знижені ставки передбачені податковими угодами і, в основному, діють при виплаті відсотків на користь держави або державних фінансових установ.

Знижені ставки по роялті, як правило, використовуються при оподаткуванні доходів від авторських прав, торгових марок, патентів, ноу-хау та інших розробок.

Роялті на користь материнських компаній, які входять в EU/EEA, можуть звільнятися від оподаткування, якщо сторони відповідають чинній директиві Parent-Subsidiary. Таку процедуру необхідно заздалегідь узгодити з чеськими податковими органами.

Дохід від відсотків та роялті, що виник при взаєминах між двома резидентами Чехії, включається до оподатковуваного доходу одержувача та оподатковується за стандартною ставкою, без утримання податку у джерела походження доходу.

Щодо виплати відсотків та роялті діє наступна норма. Проценти та роялті, перераховані резидентом Чехії на користь ЄС-резидента звільнені від оподаткування при таких умовах:

 • ЄС-резидент є кінцевим власником доходу;
 • материнська компанія володіє більше 25% дочірньої компанії терміном не менше 24 місяців до дати платежу;
 • дохід не належить постійному представництву в Чехії.

Податок на додану вартість в Чехії

Податок на додану вартість або VAT в Чехії, як і в інших країнах ЄС, регулюється загальними принципами оподаткування доданої вартості та VAT-директивою Європейського Союзу з урахуванням норм внутрішнього законодавства.

Граничне значення для реєстрації платником VAT становить 1 000 000 крон оподатковуваних операцій за останні 12 місяців. Для нерезидентів поріг для реєстрації не передбачено, при здійсненні поставок товарів та послуг на територію Чехії вони зобов’язані ставати на облік VAT.

Використовується спрощений порядок реєстрації для резидентів, які не ведуть комерційну діяльність на території Чехії.

Стандартна ставка становить 21%. Знижена ставка становить 15% і застосовується до таких груп товарів та послуг:

 • продовольчі товари, крім основного дитячого харчування та продовольчих товарів без глютену;
 • безалкогольні напої;
 • їжа на виніс;
 • водопостачання;
 • медичне обладнання для інвалідів;
 • дитячі автомобільні крісла;
 • деякі внутрішні пасажирські перевезення;
 • деякі книги, за винятком електронних книг;
 • культурні заходи, шоу та парки атракціонів;
 • творчість письменників та композиторів;
 • соціальне житло;
 • ремонт приватних будинків;
 • прибирання приватних домашніх господарств;
 • деякі сільськогосподарські запаси;
 • проживання в готелі;
 • спортивні заходи;
 • використання спортивних споруд;
 • соціальні служби;
 • надання послуг трунарів та кремація;
 • медична та стоматологічна допомога;
 • служба внутрішньої допомоги;
 • дрова;
 • деякі фармацевтичні препарати;
 • збір побутових відходів та прибирання вулиць;
 • обробка відходів та стічних вод;
 • харчування в ресторанах та кафе;
 • зрізані квіти та рослини для декоративного використання і виробництва продуктів харчування.

За ставкою 10% оподатковуються операції з поставки таких груп товарів:

 • певний перелік дитячого харчування;
 • харчування без глютену;
 • газети та періодичні видання;
 • деякі фармацевтичні продукти;
 • деякі книги, за винятком електронних книг.

При поставках товарів, експортних операціях та міжнародному транспортуванні товарів всередині ЄС використовується нульова ставка податку.

Звітність по VAT подається електронним способом до 25-го числа місяця, наступного за звітним місяцем або кварталом.

VAT в Чехії

Distance selling та MOSS

Продажі фізичним особам або неплатникам VAT, що здійснюються електронним способом, обкладаються VAT за місцем знаходження покупця. Ця норма діє з 1 січня 2015 року.

Для компаній-нерезидентів, які здійснюють дистанційний продаж товарів та послуг, встановлений поріг в розмірі 1 140 000 крон на рік, після перевищення якого вони зобов’язані зареєструватися як платник VAT в податкових органах Чехії або застосовувати режим MOSS (Mini-One-Stop-Shop) за місцем реєстрації.

Трансфертне ціноутворення

У розділі 23 (7) закону Чеської Республіки «Про податок на прибуток» зазначено, якщо ціни, що узгоджені між пов’язаними сторонами, відрізняються від цін, узгоджених між сторонами непов’язаними загальними діловими відносинами при тих же або подібних умовах, і різниця не задокументована належним чином, податкове зобов’язання платника повинно бути скориговано на відповідну різницю. Оскільки Чехія є членом ОЕСР, вона також застосовує принципи та рекомендації цієї організації в частині трансфертного ціноутворення.

Якщо одна з компаній прямо або опосередковано володіє 25% капіталу іншої компанії або має суттєвий вплив на прийняття рішень в ній, то такі компанії, згідно з чеським законодавством, вважаються пов’язаними сторонами.

У Чехії немає вимог до документації з трансфертного ціноутворення. При проходженні податкового аудиту необхідно надавати докази відповідності цін принципу витягнутої руки за запитом податкових органів протягом 14 днів, в деяких випадках – 30 днів. Якщо податкові органи не підтвердять коректність ціноутворення, будуть застосовані штрафні санкції в розмірі 20% від суми недоплаченого податкового зобов’язання, плюс пеня в розмірі ставки РЕПО Національного банку Чехії, плюс 14%.

Тонка капіталізація

У чеському податковому законодавстві передбачені положення про тонку капіталізацію. Наступні фінансові витрати за кредитами та позиками не підлягають відрахуванню з оподатковуваної бази і, отже, не підлягають тонкій капіталізації:

 • кредити та позики між пов’язаними компаніями, у яких співвідношення боргу до власного капіталу становить 4:1.
 • позики з непов’язаними сторонами, наприклад, банківські кредити;
 • фінансові витрати, сплачені за позиками, які беруть участь у прибутку;
 • взаємне фінансування, тобто позики між пов’язаними сторонами через незалежного посередника, наприклад, через банк.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)

Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Новини

#Чехія #Банки #Бізнес #Податкове планування #Податкові пільги #Податкові спори #Офшорні зони #Офшорні схеми #Офшорний рахунок #Офшори
Нові вимоги для отримання ліцензії на криптодіяльність в Естонії
Нові вимоги для отримання ліцензії на криптодіяльність в Естонії В кінці вересня 2021 року Міністерство фінансів Естонської Республіки представило на обговорення законопроект, що стосується змін в законодавстві про постачальників послуг віртуальних активів (далі - законопроект). Уряд Естонії планує істотно посилити законодавство....
У центрі уваги: податкове резидентство і податковий домициль на Мальті
У центрі уваги: податкове резидентство і податковий домициль на Мальті Джерело: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c6794a28-90dc-4443-84e5-ba6f43ac8716 Корпоративне резиденство У той час як компанії, зареєстровані на Мальті, вважаються резидентами Мальти, компанії, які не зареєстровані на Мальті, теж вважаються резидентами Мальти, якщо контроль і управління їх...
Банку Monzo повідомлено про підозру в порушенні правил щодо боротьби з відмиванням коштів
Банку Monzo повідомлено про підозру в порушенні правил щодо боротьби з відмиванням коштів Орган фінансового контролю Великобританії (FCA) повідомив кільком роздрібним банкам, зокрема Monzo, про підозру в порушенні правил здійснення контролю за вчиненням фінансових злочинів та боротьби з відмиванням коштів. Monzo запевняє, що співпрацює з усіма запитами FCA стосовно...
Банки Великобританії почали блокувати платежі користувачів на криптобіржі
Банки Великобританії почали блокувати платежі користувачів на криптобіржі В останні тижні банки Великобританії почали припиняти грошові перекази на криптовалютні біржі у зв'язку з тим, що цей сектор став «розсадником фінансових злочинів». Джерело: https://www.telegraph.co.uk/business/2021/05/29/banks-block-payments-crypto-exchanges/ Клієнтам банків Barclays, Monzo і Starling була заблокована...