Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Оподаткування на Кіпрі

Інтерес сучасних підприємців до цієї економічної зони пояснюється її сприятливим податковим режимом, схваленим Європейським союзом та Організацією економічного співробітництва та розвитку. Лояльна система оподаткування Кіпру включає в себе малу ставку податку на прибуток (12,5%), доступ до широкої мережі договорів про уникнення подвійного оподаткування, що дозволяють ефективно структурувати інвестиції в податковій сфері, найнижчий податковий тягар для кіпрських корпорацій, стимули та податкові пільги для високооплачуваних менеджерів та приватних осіб з високим рівнем доходу. Для того щоб Ви могли зрозуміти, наскільки податковий та інвестиційний клімат Кіпру відповідає Вашим очікуванням і можливостям, пропонуємо Вашій увазі короткий огляд основних місцевих податків.

Корпоративний податок (податок на прибуток компанії)

Ставка корпоративного податку становить 12,5%. Прибуток компанії-резидента оподатковується на Кіпрі незалежно від місця і джерел його формування. Компанії-нерезиденти оподатковуються корпоративним податком тільки на доходи, отримані на Кіпрі.

Компанії-резиденти - це компанії, управління та контроль яких здійснюються на Кіпрі. Податок виплачується двома авансовими платежами на основі попередньої оцінки, яка повинна становити не менше 75% від суми остаточного податку. Податки, сплачені за кордоном, можуть вираховуватися з корпоративного податку.

З 1 липня 2016 року платник податку має право включити доходи постійного представництва за кордоном (ППЗР) в розрахунок оподатковуваної бази компанії на Кіпрі та провести залік податків, сплачених постійним представництвом за кордоном в іншій юрисдикції. Доходи, які звільняються від оподаткування корпоративним податком:

 • дохід від продажу цінних паперів;
 • дивіденди (крім тих дивідендів, які відраховуються компанією-платником дивідендів з податкової бази з податку на прибуток);
 • процентний дохід, що виникає не в результаті звичайної (або тісно пов'язаної зі звичайною) діяльності компанії;
 • доходи, отримані від діяльності постійного представництва за кордоном (при дотриманні певних умов);
 • доходи у вигляді курсових різниць (форекс), за винятком курсових різниць, що відносяться до торгівлі іноземною валютою або деривативами на іноземну валюту.

Податковим роком на Кіпрі є календарний рік.

Внесок на потреби оборони

Внеском на потреби оборони оподатковуються доходи у вигляді дивідендів, «пасивний» процентний дохід та дохід від оренди, які отримуються юридичними та фізичними особами-податковими резидентами Кіпру (крім фізичних осіб, які не мають доміциля на Кіпрі). При розрахунку суми внеску застосовуються ставки, зазначені в таблиці нижче:

Вид доходу Фізичні особи, % Компанії, %
Дивіденди, отримані від компанії - податкового резидента Кіпру 17 0
Дивіденди, отримані від компанії - податкового нерезидента Кіпру 17 0*
Проценти за ощадними сертифікатами і державними облігаціями 3 30
Проценти, які нараховуються фондом забезпечення персоналу, фондом соціального страхування 0 3
Проценти від основної (або тісно пов'язаної з основною) діяльності 0 0
Інші проценти 30 30
Дохід від оренди (обкладається податком 75% від доходу) 3 3

Дане звільнення не застосовується, якщо:

 • більше 50% від валового доходу компанії, що сплачує дивіденди, прямо або опосередковано отримано від інвестиційної діяльності;
 • ефективна податкова ставка компанії, що розподіляє дивіденди, значно менше, ніж податкова ставка компанії, яка отримує дивіденди.

У випадках, коли звільнення не застосовується, дохід підлягає оподаткуванню за ставкою 17%.

Податок на дохід від приросту капіталу

Ставка податку - 20%. Податок нараховується після поправки на індексацію на доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на Кіпрі, або частки в компаніях, які прямо або лпосередковано володіють нерухомістю на Кіпрі, за умови, що не менше 50% ринкової вартості проданих акцій походить від майна, розташованого на Кіпрі , або договору купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого на Кіпрі. Не обкладається ПДПК майно, вибуття якого відноситься до нижченаведеного:

 • земельні ділянки, придбані в період з 16 липня 2015 року по 31 грудня 2016 року та їх подальший продаж;
 • майно, передане в зв'язку зі смертю;
 • майно, подароване родичам до третього ступеня споріднення;
 • майно, подароване компанії, акціонери якої є членами сім'ї дарувальника, або подароване такою компанією своїм акціонерам, при дотриманні певних умов;
 • майно, подароване благодійним або державним організаціям;
 • майно, передане в результаті реорганізації;
 • майно, передане в результаті обміну за умови, що весь прибуток від обміну був використаний для придбання іншого майна;
 • дохід фізичної особи від продажу квартири або приватного будинку - до 85 430 євро, від продажу фермером землі сільгосппризначення - 25 629 євро.

ПДВ

Обкладаються податком постачання товарів і послуг на Кіпрі, а також придбання товарів з ЄС та імпорт товарів на Кіпр. Експорт товарів або послуг оподатковується за ставкою 0%. Стандартна ставка становить 19%.

Знижені ставки становлять 5% або 9%. За цими ставками оподатковуються окремі товари, послуги або роботи. Наприклад, за ставкою 5% оподатковується придбання і/або будівництво/реконструкція житла, яке буде використовуватися для основного місця проживання. Звільняються від ПДВ такі категорії товарів та послуг:

 • здача в оренду нерухомого майна (при цьому здача в оренду з правом викупу звільненню не підлягає);
 • більшість банківських, фінансових та страхових послуг;
 • більшість медичних та стоматологічних послуг;
 • певні культурні освітні та спортивні заходи;
 • передача нерухомого майна (крім передачі будівель до їх першого використання), включно з передачею землі та старих будівель;
 • поштові послуги, що надаються національним поштовим органом;
 • лотерейні квитки та купони для ставок на футбол та кінні скачки;
 • управлінські послуги, що надаються інвестиційними фондами.

Поріг реєстрації річного ПДВ становить 15 600 євро. Платники податків нараховують ПДВ на свої оподатковуване постачання (вихідний податок) і оплачують ПДВ на товари або послуги, які вони набувають (вхідний податок). Якщо вихідний податок в періоді ПДВ перевищує загальний вхідний податок, повинен бути здійснений платіж на користь держави. Якщо вхідний податок перевищує вихідний, різниця переноситься як кредит і зараховується на майбутній вихідний ПДВ.

ПДВ на Кіпрі

Податок на доходи у джерела виплати

Дивіденди, відсотки і роялті, що сплачуються нерезидентами Кіпру, податком на доходи у джерела виплати не обкладаються. Винятком є роялті, отримані на правах, які використовуються на Кіпрі. Вони підлягають оподаткуванню за ставкою 10% (в разі кінематографічних фільмів - 5%).

Послуги технічного характеру, що надаються нерезидентами на Кіпрі, підлягають оподаткуванню за ставкою 10%. Однак, якщо такі послуги надаються через постійне представництво на Кіпрі нерезидента, або здійснюються між пов'язаними компаніями, оподаткуванню вони не підлягають.

Дохід, отриманий особами-нерезидентами від здійснення на Кіпрі будь-якої професійної діяльності або винагороди публічних артистів-нерезидентів, оподатковується за ставкою 10%.

Дохід, отриманий на Кіпрі нерезидентами (якщо вони не мають постійного представництва) за надання послуг в області розвідки, видобутку або експлуатації континентального шельфу, а також створення і використання трубопроводів та інших установок на землі, на морському дні та на поверхні моря, оподатковується за ставкою 5%.

Комісія, що стягується Управлінням земельних ресурсів за перехід права власності на нерухоме майно

 • При продажу нерухомого майна комісія стягується в таких розмірах:
 • 3% від ринкової вартості на суму до 85 000 євро;
 • 5% від ринкової вартості на суму в межах 85 001 - 170 000 євро;
 • 8% від ринкової вартості на суму понад 170 000 євро.
 • При безоплатній передачі нерухомого майна комісія розраховується залежно від суб'єктів передачі:
 • від батьків до дітей - 0%;
 • між подружжям або родичами до третього коліна - 0,1% від ринкової вартості майна на 01.01.2013 року;
 • при передачі довірчого (трастовому) керуючому - € 50.

Якщо при купівлі нерухомого майна застосовується ПДВ, комісія не стягується. Якщо при купівлі нерухомого майна не застосовується ПДВ, комісія зменшується на 50%.

Податок на капітал

 • При реєстрації компанії на Кіпрі:
 • дозволений до випуску акціонерний капітал оподатковується в розмірі 0,6% + 105 євро;
 • випущений акціонерний капітал податком не обкладається, якщо акції випущені за їх номінальною вартістю. Якщо акції випускаються з премією, розмір податку становить 20 євро.
 • При подальшому збільшенні капіталу:
 • дозволений до випуску акціонерний капітал оподатковується за ставкою 0,6%;
 • на кожен додатковий випуск акцій (за номінальною вартістю або з премією) стягується податок у розмірі 20 євро.

Внески роботодавця

Внесок на соціальне страхування стягується в межах максимального розміру винагороди (у 2017 році становить в 4 533 євро в місяць) за ставкою 7,8% як для роботодавця, так і для працівника. Застосовується до 31 грудня 2018 року. Роботодавець здійснює також наступні внески, що розраховуються на основі розміру винагороди працівника:

 • в соціальний фонд згоди – 2,0%
 • в резервний фонд – 1,2%
 • в фонд виробничого навчання – 0,5%
 • у відпускний фонд (якщо немає звільнення) – 8,0%

Сума внеску в соціальний фонд згоди розраховується на всю суму винагороди, в інші фонди - обмежується максимальним розміром винагороди (як при розрахунку внеску на соціальне страхування).

На Кіпрі не стягуються такі види податків:

 • податок на нерухоме майно (скасований з 1 січня 2017 року);
 • податок на спадщину (скасований з 1 січня 2000 року).
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Новини
#Біткойн
Оподаткування криптовалюти
Оподаткування криптовалюти Невизначеність, викликана відставанням правового регулювання від інноваційної сфери, що швидко розвивається, як наприклад криптовалюта, викликає багато питань щодо оподаткування, як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Оскільки криптовалюти побудовані на...
Зміни на ринку криптовалют
Зміни на ринку криптовалют 10 червня більшість провідних криптовалют впали в ціні більш ніж на 10%. Курс біткоїна за цей час знизився з відмітки $7650 до $6650. Отже, падіння практично на 15% може мати більш довгострокові наслідки. Останні місяці курс біткоїна демонструє негативну динаміку. За травень...
CFTC і Мін’юст США розслідують маніпуляції криптотрейдерів
CFTC і Мін’юст США розслідують маніпуляції криптотрейдерів Міністерство юстиції США спільно з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) почало кримінальне розслідування щодо імовірно незаконної діяльності торговців криптовалютами. В рамках розслідування вивчається використання тактики "спуфінгу", суть якої полягає у...
Учора почав роботу Комітет із цифрової економіки ОЕСР
Учора почав роботу Комітет із цифрової економіки ОЕСР 16 травня 2018 року почав роботу Комітет із цифрової економіки Організації економічного співробітництва та розвитку. Нове законодавство, розробкою якого займаються країни-члени ОЕСР, буде покликане захистити права споживачів у електронній комерції. Планується, що на...